Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Förhandlingsdelegationerna

Delegationen för pensionsärenden

Delegationen för pensionsärenden är ett gemensamt organ för Elo och arbetsmarknads-organisationerna, vilken ger rekommendationer till beslut i invalidpensions- och rehabiliterings-ärenden och som följer upp och ger respons på Elos pensions- och beslutsprocess.

Ordförande för delegationen är direktör Kati Korhonen-Yrjänheikki, Elo.

Som delegationens sekreterare fungerar chef Katri Paija-Luhtala som ansvarar för Elos invalidpensionsbeslut. Direktör Kati Korhonen-Yrjänheikki från Elo är ansvarig för delegationens verksamhet.

Delegationen för de försäkrade

Syftet med delegationen för de försäkrade är att stöda bolagets förvaltning och fungera som en kanal för växelverkan mellan Elo och de försäkrade. Delegationen fungerar som ett samarbetsorgan mellan de arbetstagare som är försäkrade i Elo och pensionsbolaget och bidrar till att utveckla försäkrings- och pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Delegationens uppgift är också att ge respons på Elos tjänster och kommunikation. Till delegationens uppgifter hör också att bidra till att öka den ömsesidiga växelverkan och den ska beakta såväl regionala som branschspecifika synvinklar i sin verksamhet. Delegationen sammanträder två gånger om året.

Ordförande är Jari Nevalainen, CGI Suomi Oy.

Som sekreterare fungerar juridisk expert Eveliina Repo, Elo. Hållbarhets- och samhällsrelationschef Katja Veirto från Elo är ansvarig för delegationens verksamhet.

Arbetsgivarnas delegation

Arbetsgivarnas delegation har i uppgift att främja samarbetet mellan Elos försäkringstagare, att ge Elo information om företagsverksamheten till den del detta generellt inverkar på skötseln av försäkringsärendena och att ge rekommendationer och ta initiativ i ärenden som berör försäkringstagarnas arbetspensionsförsäkringar. Delegationen sammanträder två gånger om året.

Ordförande för delegationen är Tomy Runne, Murata Electronics Oy.

Som sekreterare fungerar Markus Savolainen från Elo. Verkställande direktör Carl Pettersson är ansvarig för delegationens verksamhet.

Företagarnas delegation

Delegationen, som består av representanter för Elos företagarkunder, är ett förhandlande och rådgivande fritt format samarbetsorgan. Dess syfte är att främja samarbetet mellan olika slag av företag. Delegationen strävar också efter att bidra till utvecklingen av lagen om pension för företagare (FöPL) och arbetspensionsbranschen inom den privata sektorn. Delegationen sammanträder två gånger om året.

Ordförande är verkställande direktör Anne Ebeling, Integral Oy.

Verkställande direktör Carl Pettersson från Elo är ansvarig för delegationens verksamhet.