Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Invalidpension och rehabiliteringsstöd

Invalidpension tryggar din utkomst under långvarig arbetsoförmåga. Pensionen börjar vanligtvis efter en sjukledighet som pågått i cirka ett år. Under sjukledigheten får du sjukdagpenning från FPA.

Du kan ha rätt till invalidpension om du inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller skada eller om rehabilitering inte är ett alternativ i ditt hälsotillstånd.

 
General / Default image alt attribute

Ordlista över invalidpensioner

Olika invalidpensioner är

  • full invalidpension
  • rehabiliteringsstöd
  • delinvalidpension
  • partiellt rehabiliteringsstöd.

På folkspråk kallas invalidpension ofta även sjukpension.

Med rehabiliteringspenning avses den utkomst som betalas under yrkesinriktad rehabilitering.

Invalidpension är en permanent pension, rehabiliteringsstöd är en pension för viss tid. Rehabiliteringsstöd för viss tid kan beviljas om man bedömer att arbetsförmågan kan återställas med hjälp av behandling eller rehabilitering. Om återställning med hjälp av behandling eller rehabilitering är osannolikt, kan det bli fråga om permanent invalidpension.

Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas när arbetsförmågan är försämrad, men man ännu kan arbeta delvis.

 

När kan du ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd?

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd ansöks efter en långvarig sjukledighet, vanligtvis efter en av FPA beviljad sjukdagpenningsperiod. Förutsättningen för att få invalidpension är kontinuerlig arbetsoförmåga under ett års tid. Du kan ansöka om invalidpension om du inte är tillräckligt gammal för att få ålderspension.

Den vårdande läkaren anger i B-läkarutlåtandet om ansökan gäller invalidpension eller rehabiliteringsstöd för viss tid.

Läs närmare instruktioner om hur du ansöker om invalidpension eller rehabiliteringsstöd >

 

Invalidpensionens belopp

Innan du ansöker om pension kan du beräkna en uppskattning av pensionens belopp i vår webbtjänst. 

I vår webbtjänst får du en fullständig bedömning av beloppet av invalidpensionen och delinvalidpensionen. Beloppet av delinvalidpension är hälften av beloppet av full invalidpension.


Logga in i webbtjänsten

Läs mer om beräkningen och fastställandet av pensionens belopp >

Vanliga frågor

General / Default image alt attribute