Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Ansökan om invalidpension

Fyll i en ansökan om invalidpension eller rehabiliteringsstöd i vår webbtjänst 2-3 månader innan din sjukdagpenning upphör.

Ett aktuellt B-läkarutlåtande som undertecknats inom de senaste 6 månaderna ska bifogas till ansökan. Ifall vi inte får utlåtandet inom 2 veckor efter att vi mottagit din ansökan, kan din ansökan inte behandlas. Observera att vi inte kommer att behandla ditt ärende enbart på basis av ett B-läkarutlåtandet.

Du kan också skicka oss andra medicinska utredningar. Alla medicinska utredningar måste innehålla ditt namn och din personbeteckning.

Ansök om invalidpension

Med samma ansökan kan du ansöka om folkpension från FPA, om din arbetspension blir liten. Vid sidan av full invalidpension kan du få folkpension, om beloppet av din pension inte överskrider 1 200–1 400 euro per månad. Innan du ansöker om pension kan du beräkna en uppskattning av pensionens belopp i vår webbtjänst.
I samband med behandlingen av pensionsansökan undersöker vi om yrkesinriktad rehabilitering skulle hjälpa i din situation. I första hand försöker vi rehabilitera dig så att du kan återgå till arbetslivet.

Invalidpension: så här framskrider behandlingen av ansökan

General / Default image alt attribute

1. Ansökan tas emot och behandlas.

 • Vi läser din ansökan och dess bilagor.
 • Vi kontaktar dig om vi behöver närmare uppgifter.
 • Vid behov skickar vi din ansökan till FPA.
 • Om nya utredningar kommer medan din ansökan behandlas, så skickar vi dem till FPA för din del.
 • Behandlingen tar i genomsnitt cirka 6-8 veckor.
 • Behandlingen av ansökan kan i genomsnitt ta längre tid om vi till exempel behöver fler uppgifter.
 • Vi skickar uppgifter om hur behandlingen av ansökan framskrider per textmeddelande.
 

2. Vi bedömer din arbetsförmåga

 • Vi bedömer din arbetsförmåga utgående från de uppgifter du gett och B-läkarutlåtandet samt eventuella övriga utredningar av hälsotillståndet. Vid behov ber vi din senaste arbetsgivare om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och din arbetshälsa. Vi kontaktar dig om vi behöver närmare uppgifter av dig.
 • Elos expert på arbetsförmåga och sakkunnigläkare gör tillsammans en bedömning av din rätt till invalidpension. Vid behov deltar även andra Elos experter i bedömningen, såsom en juridisk expert.
 • I samband med att vi behandlar din ansökan bedömer vi om din arbetsförmåga kan påverkas genom yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering är alltid det första alternativet i förhållande till invalidpension.
 • Om du även ansökt om invalidpension från FPA, gör vi en bedömning av din rätt till invalidpension tillsammans med FPA. Vi strävar efter att komma till samma beslut som FPA.
 

3. Läs vårt beslut

 • Du får information om beslutet per textmeddelande.
 • Läs i lugn och ro beslutet och dess bilagor.
 • Skicka ett skattekort för pension till Elo efter ett positivt beslut
 • Om du får ett negativt beslut ska du ta reda på dina alternativ. 
 

Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd

Du kan ansöka om fortsättning på tidigare beviljat rehabiliteringsstöd, ifall din arbetsförmåga inte återställts under den tid rehabiliteringsstödet har utbetalats. Skicka ett utlåtande om fortsatt rehabiliteringsstöd via vår webbtjänst. Du behöver inte skicka en separat ansökan, ett aktuellt B-läkarutlåtande räcker. Skicka B-läkarutlåtandet 1 månad innan rehabiliteringsstödet upphör.

Den genomsnittliga behandlingstiden av ansökan om fortsatt stöd är cirka 3 veckor. Du får information om beslutet per textmeddelande.

 

Delinvalidpension: så här framskrider behandlingen av ansökan

General / Default image alt attribute

1. Ansökan tas emot och behandlas.

 • Vi läser din ansökan och dess bilagor.
 • Vi kontaktar dig om vi behöver närmare uppgifter.
 • Behandlingstiden är i genomsnitt cirka 6-8 veckor.
 • Behandlingen av ansökan kan i genomsnitt ta längre tid om vi till exempel behöver fler uppgifter.
 • Vi skickar uppgifter om hur behandlingen av ansökan framskrider per textmeddelande.

2. Vi bedömer din arbetsförmåga

 • Vi bedömer din arbetsförmåga utgående från de uppgifter du gett och B-läkarutlåtandet samt eventuella övriga utredningar av hälsotillståndet. Vid behov ber vi din senaste arbetsgivare om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och din arbetshälsa. Vi kontaktar dig om vi behöver närmare uppgifter av dig.
 • Elos pensionsexpert och sakunnigläkare gör tillsammans en bedömning av din rätt till invalidpension. Vid behov deltar även andra Elos experter i bedömningen, såsom en rehabiliteringsexpert eller en juridisk expert.
 • I samband med att vi behandlar din ansökan bedömer vi om din arbetsförmåga kan påverkas genom yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering är alltid det första alternativet i förhållande till invalidpension.
 

3. Läs vårt beslut

 • Du får information om beslutet per textmeddelande.
 • Läs i lugn och ro beslutet och dess bilagor.
 • Skicka en betalningsansökan efter ett positivt beslut, om du vill ta emot pensionen.
 • Efter ett negativt beslut ska du ta reda på dina alternativ.
 

4. Avtala om deltidsarbete

 • När du har fått ett positivt förhandsbeslut om delinvalidpension ska du prata om saken med din arbetsgivare. Din arbetstid ska minska så att dina bruttoinkomster är mindre än inkomstgränsen som nämns i beslutet.
 • Om du är företagare ska FöPL-arbetsinkomsten sjunka under inkomstgränsen som nämns i beslutet.
 

5. Fyll i betalningsansökan

 • När du kommit överens om deltidsarbete, fyll i och returnera betalningsansökan för delinvalidpension i vår webbtjänst.
 

6. Betalningsbeslut

 • Efter att vi mottagit betalningsansökan ger vi ett betalningsbeslut där det framkommer när pensionen börjar och vi börjar betala ut pensionen.

7. Skicka ett skattekort

 • Kontakta skatteförvaltningen och skicka ett pensionsskattekort till oss.

Negativt beslut om rätten till invalidpension

Besluten om invalidpension grundar sig på pensionslagstiftningen för arbetstagare. Därutöver styrs invalidpensionslösningarna av etablerad praxis, som baserar sig på besvärsinstansernas lösningar. Orsakerna till varför din ansökan om invalidpension har avslagits anges närmare i motiveringarna till det negativa beslutet. Läs i lugn och ro beslutet och dess bilagor.

Vanliga frågor