Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Revisor

Enligt bolagsordningen ska Elo ha minst en och högst två revisorer. Om revisorn inte är en revisorssammanslutning, ska det väljas minst en och högst två revisorssuppleanter till bolaget. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara en revisor eller en revisorssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren. På revisionsutskottets förslag lämnar styrelsen ett förslag till val av revisor för bolagsstämman.

Revisionsutskottet utvärderar revisorernas verksamhet och tjänster varje år.

Revisionsarvode betalas enligt en faktura som bolaget godkänner och till revisorn betalas inte skilt dagtraktamente eller ersättning för resekostnader.

Ordinarie bolagsstämman 2021 valde CGR-sammanslutningen Ernst & Young Ab till revisor för bolaget. CGR-revisor Heikki Ilkka är huvudansvarig revisor för bolaget.

Heikki Ilkka leder affärsverksamhetsenheten för revision vid företaget EY med cirka 4 000 anställda. Heikki Ilkka har arbetat som CGR-revisor sedan år 2000 och har haft hundratals revisions- och konsultationskunder under 20 års tid. För närvarande är han huvudansvarig revisor för följande bolag: KONE, Cargotec och Oras Invest.

Heikki Ilkka har tillträtt som huvudansvarig revisor för Elo fr.o.m. 19.4.2021.