Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Utbetalning av pension

Pensionerna utbetalas den första vardagen varje månad. Om månadens första dag infaller på ett veckoslut eller en helgdag, utbetalas din pension följande möjliga vardag.

Din första pension efter pensionsbeslutet

Din första pension betalas inom cirka en vecka efter att du fått pensionsbeslutet eller i början av den begynnelsemånad som nämns i beslutet.  Efter det är betalningsdagen alltid den första bankdagen i månaden. Du kan kontrollera följande bankdag i Elos webbtjänst för privatkunder .

Om din pension har beviljats retroaktivt och du fått en annan förmån för samma tid, kan det leda till att din pension innehålls. I sådant fall ger vi ett separat beslut om utbetalning av retroaktiv pension.

Elos pensionsutbetalningsdagar 2024

2 januari 2 maj 2 september
1 februari 3 juni 1 oktober
1 mars 1 juli 1 november
2 april 1 augusti 2 december

Pensionsintyg

Du kan skriva ut ett pensionsintyg över ditt pensionsbelopp och utbetalda pensioner i webbtjänsten.

Du kan behöva ett intyg över ditt pensionsbelopp och utbetala pensioner när du sköter ärenden till exempel på skattebyrån eller banken.

Vill du ändra det bankkonto på vilket pensionen utbetalas?

Din pension betalas på det konto som du uppgett i din ansökan eller alternativt på ett konto som du meddelat efter att ansökan inlämnades. Om du vill ändra det konto på vilket din pension eller förmån betalas, gör du det enklast i webbtjänsten för privatkunder på fliken Betalningsuppgifter. Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot kontonummerändringar per telefon eller e-post.

Logga in i webbtjänsten