Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Nyetablerad företagare

Vart tredje av de finländska företagen och över 40 procent av företagarna har valt Elo. Välkommen till ett serviceinriktat arbetspensionsbolag med positiv inställning!

Visste du att FöPL-försäkringen:

  • utökar din framtida arbetspension 
  • påverkar din sociala trygghet (FPA:s sjukdagpenning, familjeförmåner, arbetslöshetsdagpenning)
  • behövs inom sex månader från det att villkoren för FöPL-försäkringsplikten har uppfyllts
  • är lagstadgad och inte kan ersättas med frivilliga pensionsförsäkringar?

Ta reda på om du behöver FöPL-försäkring

Du kan lätt teckna en försäkring med vår elektroniska försäkringsansökan. Du kan också be om hjälp med att teckna försäkringen eller exempelvis för att fastställa rätt FöPL-arbetsinkomst. Du kan be att vi kontaktar dig vid en lämplig tidpunkt eller ringa direkt till vår försäljningstjänst. Vi står gärna till tjänst.

Försäkring inom en kvart via webben

Boka en telefontid som passar dig

Ring säljtjänst

Vi betjänar vardagar 8–15.
Ring 020 703 5155.

Vad kostar en FöPL-försäkring?

Nyetablerade företagare får 22 % rabatt på FöPL-försäkringsavgiften i 48 månader. 
Storleken på din FöPL-försäkringsavgift beror på din arbetsinkomst. FöPL-försäkringens pris och innehåll är de samma i alla pensionsbolag.

Du känner väl till att FöPL-försäkringsavgifterna är helt avdragbara i beskattningen.

Räkna enkelt ut priset på FöPL-försäkringen med vår räknare >

Vem måste teckna en FöPL-försäkring?

Du är en 18–68-årig företagare

Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter fyllda 18 år och fortsätter till slutet av den månad under vilken företagaren fyller 68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringen höjs stegvis enligt följande:

  • 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare
  • 69 år för dem som är födda 1958–1961
  • 70 år för dem som är födda 1962 eller senare

Din arbetsinkomst är minst 9 010,28 euro per år 2024

Din arbetsinkomst är din uppskattning av din arbetsinsats i företaget och ska motsvara en sådan lön som kan anses skälig som ersättning för motsvarande arbete.

Med arbetsinkomsten avses penningvärdet på din arbetsinsats och den borde vara lika stor som lönen du skulle betala till en person som avlönas i ditt ställe. Arbetsinkomsten är alltså inte det samma som företagets omsättning, företagarens lön eller den beskattningsbara inkomsten.

En familjemedlem som arbetar i företaget kan också behöva en FöPL-försäkring

I lagen om pension för företagare (FöPL) avses med familjemedlem

  • företagarens make, maka eller sambo
  • företagarens barn och föräldrar och deras make eller maka samt partner i ett registrerat parförhållande som bor i samma hushåll som företagaren.
  • syskon betraktas inte som familjemedlemmar enligt FöPL, fastän de skulle bo i samma hushåll.

Ytterligare information bland annat om försäkrande av familjemedlem >

Du arbetar i ditt företag

Enbart ägande förutsätter inte en FöPL-försäkring, utan du ska även arbeta i företaget. Även företagare i bisyssla ska teckna en FöPL-försäkring, förutsatt att villkoren för försäkringsplikten i övrigt uppfylls. Om du samtidigt arbetar som löntagare i ett annat företag, betalar även din arbetsgivare avgifter enligt lagen om pension för arbetstagare på din lön.

Du arbetar som lättföretagare eller är också anställd någon annanstans

Även som lättföretagare behöver du en FöPL-försäkring förutsatt att villkoren för försäkringsplikten i övrigt uppfylls. Du behöver en FöPL-försäkring även om du samtidigt arbetar som löntagare.

När måste man teckna en FöPL-försäkring?

Minimiarbetsinkomsten per år är 9 010,28 € / 12 = 751 € per månad

• Beloppen anger en nyetablerad företagares arbetsinkomst per månad.
• När arbetsinkomsten överstiger gränsen 751 €/månad är det dags att teckna en FöPL-försäkring.

Vill du diskutera med vår expert om när det är dags för dig att teckna en FöPL-försäkring? Vi står till tjänst vardagar kl. 8–15 på nummer 020 703 5515.  Du kan också be oss kontakta dig vid en lämplig tidpunkt. 

Lämna ett telefonmeddelande

Nyttiga länkar

Närmare information om företagarens sociala trygghet

Tillsyn över pensionsförsäkringarna

Företagarutbildning och mentorskap