Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Förvaltnings- och styrningssystem

Elos förvaltnings- och styrningssystem samt anvisningar för ett gott förvaltningssätt grundar sig på rekommendationerna i den finska koden för bolagsstyrning, vilka antingen iakttas som sådana eller i tillämpliga delar på arbetspensionsbolaget. Elos förvaltnings- och styrningssystem samt anvisningar för ett gott förvaltningssätt godkänns av bolagets styrelse.

Elos bolagsstyrningsrapport 2022 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2021 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2020 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2019 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2018 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2017 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2016 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2015 (pdf) >

Elos bolagsstyrningsrapport 2014 (pdf) >

Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) >