Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

FöPL-lagreformen

General / Default image alt attribute

FöPL-lagreformen trädde i kraft 1.1.2023. Definitionen av FöPL-arbetsinkomsten förändrades inte i och med lagreformen, men fastställandet av arbetsinkomsten preciserades och framöver kommer pensionsbolaget att granska företagarens arbetsinkomst med tre års mellanrum.

På den här sidan hittar du sammanfattad information om FöPL-lagreformen och granskning av arbetsinkomster. Vi kompletterar fortlöpande sidan med ny information och anvisningar.

Granskning av FöPL-arbetsinkomster 2023

I år granskas arbetsinkomsterna för de företagare vilkas

  • arbetsinkomster understiger 15 000 euro
  • har haft en gällande FöPL-försäkring i minst tre år och
  • vilkas arbetsinkomster inte har förändrats väsentligt under de tre senaste kalenderåren.

Elo börjar granska arbetsinkomster som uppfyller ovanstående villkor i juni och granskarna kommer att pågå fram till årsskiftet. Vi kontaktar dig om granskningen gäller dig och vi kommer att föreslå en ny arbetsinkomst. Du kan påverka storleken på din nya arbetsinkomst genom att svara på vårt förslag inom två veckor i vår webbtjänst.

Du kan se din nuvarande inkomst från vår webbtjänst och uppdatera den när som helst. Du kan också se din inkomst på FöPL-försäkringsfakturan.

Logga in till webbtjänsten


Frågor och svar om granskning av arbetsinkomster

En rätt dimensionerad arbetsinkomst är företagarens bästa skydd

FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring eftersom arbetsinkomsten i försäkringen påverkar många olika saker: din försäkringsavgift, dina sociala förmåner och din pension. Det är därför väsentligt att arbetsinkomstens nivå så bra som möjligt motsvarar det faktiska värdet på din arbetsinsats.

Elo hjälper dig att fastställa arbetsinkomsten korrekt. Med Elos FöPL-räknare kan du uppskatta hur en justering av arbetsinkomsten i praktiken påverkar dina förmåner och din pension.

Prova FöPL-räknare


Vi hjälper gärna

Vi på Elos kundtjänst är väl insatta också i allt som gäller FöPL-lagreformen.  Om något ännu förblev oklart, ring oss på 020 694 744 så hjälper vi dig.