Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Broschyrer och blanketter

Många av de blanketter som hänför sig till försäkringar kan du ladda ner och själv ta en utskrift på i form av PDF-filer. För att öppna och ta en utskrift på blanketterna behöver du läsprogrammet Adobe Acrobat Reader, som du får kostnadsfritt på Adobes hemsida.

www.adobe.fi

Arbetspensionsförsäkring

Arbetstagare

ArPL försäkringsvillkor >
ArPL-försäkringshandbok för arbetsgivare >
ArPL-avgitfsguide för stora arbetsgivare >
Socialförsäkringsavgifter >
Tips för dig som ska anställa din första arbetstagare >

Företagare

FöPL försäkringsvillkor >
FöPL-försäkringshandbok för företagare >
Socialförsäkringsavgifter > 

Pensionsförmåner

Information om arbetspensionen >
Ålderspension >
Rehabilitering >
Partiell förtida ålderspension >
Försämrad arbetsförmåga >
Arbetslöshetsskydd för arbetslösa >
Familjepension >
Arbetsprövning och arbetsträning >
Läroavtalsutbildning >