Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Utbetalning av pension till utlandet

Arbetspension utbetalas oberoende av pensionstagarens bosättningsland och nationalitet antingen på ett finländskt eller utländskt bankkonto. 

På pension som betalats till utlandet verkställs förskottsinnehållning. Beloppet av förskottsinne-hållningen är bland annat beroende av nationalitet och skatteavtalen.

Meddela ditt utländska bankkonto

För att kunna betala ut din pension behöver vi det internationella IBAN-kontonumret som du får från banken i ditt bosättningsland och bankens BIC-kod. Om du inte har ett IBAN-kontonummer, behöver vi ett utländskt kontonummer, SWIFT-koden, routingnumret/clearingkoden samt bankens namn och adress för att kunna betala ut pensionen.

Betalningskontaktuppgifterna ska alltid anmälas skriftligen och pensionstagaren ska själv underteckna och posta anmälan till Elo eller skicka blanketten i vår webbtjänst.

Flyttning utomlands eller återflyttning till Finland

Anmäl alltid om ändringar i dina kontaktuppgifter till oss så att utbetalningen av din pension kan fortsätta utan avbrott. Flyttning mellan länder kan också inverka på din beskattning.

Flyttning utomlands

Arbetspension som intjänats i Finland kan betalas ut till nästan alla länder oberoende av pensions-tagarens nationalitet. Detta gäller både personlig pension och familjepension. Pension utbetalas för närvarande inte till Ryssland.

Av pensionen uppbärs skatt enligt skatteavtalen.

Meddela din utländska adress och dina betalningskontaktuppgifter

Om du flyttar utomlands, meddela oss din utländska adress och en eventuell ändring i betalnings-kontaktuppgifterna. Om du har gjort en permanent flyttanmälan till de finska myndigheterna, meddela oss även datumet när du flyttar utomlands, eftersom flyttningen kan inverka på hur din pension beskattas.

Du kan göra än anmälan om adressändring elektroniskt i webbtjänsten för privatkunder

Du ska alltid lämna en skriftlig anmälan om ändringar i betalningskontaktuppgifterna. Pensionen förmedlas utomlands via en finländsk bank. För att kunna betala ut din pension behöver vi det internationella IBAN-kontonumret som du får från banken i ditt bosättningsland och bankens BIC-kod. Pensionen utbetalas till utlandet i första hand i det mottagande landets valuta eller, om du så önskar, i euro. Om du inte har ett IBAN-kontonummer, behöver vi ett utländskt kontonummer, SWIFT-koden, routingnumret/clearingkoden samt bankens namn och adress för att kunna betala ut pensionen.

Meddela oss förutom om flytten utomlands, även dina kontaktuppgifter utomlands. Det är viktigt att vi kan kontakta dig per brev så att utbetalningen av din pension kan fortsätta utan avbrott.

Flyttning under utlandsvistelsen

Om du flyttar till en ny adress under din utlandsvistelse, ska du göra en anmälan om adressändring till oss. Du kan göra en anmälan om adressändring elektroniskt i webbtjänsten för privatkunder

Det är viktigt att vi kan kontakta dig per brev så att utbetalningen av din pension kan fortsätta utan avbrott. Flyttning till ett annat land kan också inverka på hur din pension beskattas.

Återflyttning från utlandet till Finland

Om du permanent flyttar tillbaka till Finland, ska du meddela oss din nya adress i webbtjänsten för privatkunder. Återflyttning från utlandet till Finland kan även inverka på hur din pension beskattas.

Den som flyttar tillbaka till Finland ska själv skaffa ett skattekort för pension. Om du flyttar tillbaka till Finland, ska du så snabbt som möjligt efter flytten skaffa ett skattekort för pension från skattemyndigheterna. För att kunna räkna ut ditt skattekort behöver skattemyndigheterna en utredning om alla dina inkomster innevarande år. Du får ett intyg över det pensionsbelopp som utbetalats innevarande år i vår webbtjänst.

Meddela dina adressuppgifter en gång per år

Om du permanent bor utomlands, ska du en gång per år meddela oss dina adressuppgifter. Vi skickar dem som bor utomlands en boendeanmälan i skiftet december och januari varje år. Fyll i boendeanmälan och skicka den till oss också i det fallet att din adress inte har ändrats under året.

Enklast skickar du tillbaka boendeanmälan som en bilaga på mellanbladet Dokument i webbtjänsten för privatkunder. Om vi inte får din anmälan inom given tidsfrist, avbryts utbetalningen av pensionen fram till att vi mottagit din anmälan.

Beskattning av pensionstagare som bor utomlands

Beskattningen av arbetspensionen är bl.a. beroende av om du flyttar permanent eller tillfälligt. Även nationalitet och eventuella skatteavtal med destinationslandet inverkar på beskattningen.

Då en finländsk medborgare flyttar utomlands kan pensionen beskattas i form av förskottsskatt under flyttåret och de tre därpå följande åren. Under denna tid beskattas du på samma sätt som om du skulle bo i Finland. Efter det anses du beskattningsmässigt bo utomlands, dvs. du betraktas som begränsat skattskyldig. Elo ber då de finska skattemyndigheterna om ett skattekort för begränsat skattskyldiga för utbetalning av din pension. 

När pensionen börjar ansöker Elo om förskottsinnehållningsuppgifterna för pensionstagare som bor utomlands.

Närmare information om beskattningen av pension utomlands får du av skattemyndigheterna per telefon 029 497 024 eller på skattemyndigheternas webbplats.

Enligt Finlands lagstiftning beskattas finländska pensioner i Finland, fastän pensionstagaren bor utomlands. Pensionen för en person som bor utomlands beskattas på samma sätt som de pensionstagare som bor i Finland. Skatteprocenten fastställs utifrån inkomsternas storlek. Finland har ingått ett skatteavtal med över 60 länder. Vanligen fastställs det i skatteavtalet att pension som betalas från Finland beskattas i Finland.