Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Invalidpensionens belopp

Innan du ansöker om pension kan du beräkna en uppskattning av pensionens belopp i vår webbtjänst. 

I vår webbtjänst får du en fullständig bedömning av beloppet av invalidpensionen och delinvalidpensionen. Beloppet av delinvalidpension är hälften av beloppet av full invalidpension.

Logga in i webbtjänsten

Läs mer om beräkningen och fastställandet av pensionens belopp >

Arbete under tiden med invalidpension

Under tiden med invalidpension kan du arbeta upp till din personliga inkomstgräns utan att arbetet inverkar på utbetalningen av din invalidpension.

Du kan räkna inkomstgränsen i vår webbtjänst under ”Arbetspensionsutdrag och förhandsberäkningar”, såvida du ännu inte ansökt om eller fått ett pensionsbeslut.

Om du har fått ett pensionsbeslut, anges din personliga inkomstgräns i beslutet. Du kan granska tidigare beslut i vår webbtjänst under ”Dokument”.

Inkomsterna ska vara under den inkomstgräns som anges i beslutet. I inkomsterna inräknas de inkomster  som du fått av arbete vid sidan av pensionen och på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, dvs. bruttoinkomsterna, t.ex. månadslön, semesterpenningar och olika resultatbonus. För företagare utgörs arbetsinkomsterna av FöPL-försäkringens arbetsinkomst samt av eventuella inkomster från en anställning.

Läs mer om arbete vid sidan av invalidpension >