Suoraan sisältöön

Työskentely eläkkeen aikana

Työskentely ja yrittäjätoiminta on mahdollista riippumatta siitä, mitä eläkettä saa.

Joidenkin eläkkeiden aikana saat työskennellä vapaasti ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Osan kohdalla puolestaan on rajoituksia, jotka on syytä muistaa.

Eläkkeen aikaisesta työskentelystä kertyy lisää eläkettä.


Haluatko hakea eläkettä tai tarkistaa työkyvyttömyyseläkkeen ansiorajan?

Henkilöasiakkaan verkkopalvelussa voit hoitaa eläkeasiasi alusta loppuun saakka.

Kirjaudu verkkopalveluun

Työskentely vanhuuseläkkeen aikana

Vanhuuseläkkeen aikana voit tehdä työtä rajoituksetta ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Työsuhteesi on kuitenkin ensin päätyttävä, jotta voit saada vanhuuseläkkeen maksuun.

Vanhuuseläkkeellä voit työskennellä uudella työsopimuksella. Jos jatkat työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, täytyy työn tekemisen ehtojen muuttua joko palkan, työajan tai toimenkuvan osalta. Voit esimerkiksi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön.

Yrittäjä voi puolestaan jatkaa vanhuuseläkkeen yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Päätämme YEL-vakuutuksen automaattisesti, kun vanhuuseläke alkaa. Yrittäjä voi halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy lisää eläkettä 1,5 % vuodessa, jos työskentelet tai jos sinulla on vapaaehtoinen YEL-vakuutus. Tämän lisäkertymän maksussa olevaan eläkkeeseesi saat haettua maksuun aikaisintaan ylimmässä eläkeiässäsi. Lisäystä ei voi siis hakea heti työsuhteen päättyessä.

Hae lisäkertymä vanhuuseläkkeeseesi tekemällä uusi vanhuuseläkehakemus verkkopalvelussamme.

Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen aikana

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana voit halutessasi työskennellä vapaasti ilman ansaintarajoja. Myöskään työsuhteesi ei tarvitse päättyä, jos jatkat työskentelyä. Osittainen vanhuuseläke ei edellytä työskentelyä, eli voit hakea sitä, vaikka et olisi töissä. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan, peruspäivärahaan eikä sairauspäivärahaan.

Jos työskentelet osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, työnantajasi pitää vakuuttaa työsuhteesi. Jos suunnittelet muutoksia työsuhteessasi, esimerkiksi työajan lyhentämistä, sinun pitää sopia asiasta työnantajasi kanssa.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen täytyy myös olla voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikaisesta työskentelystä kertyy lisää eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa.

Osittaisen vanhuuseläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti missään iässä, vaan vanhuuseläkettä pitää hakea erikseen. Hae vanhuuseläkettä verkkopalvelussamme.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi olla osa-aikatyössä, kunhan ansiosi pysyvät oman ansiorajan sisällä. Ansioraja on kuukausikohtainen. Ansiorajassa huomioidaan ansiot bruttona ennen veroja. Ansioina huomioidaan kuukausipalkan lisäksi erilaiset bonukset, lomarahat ja muut ennakonpidätyksen alaiset tulot.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita eläkkeen rinnalla 40 prosenttia eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä ansaintaraja on 60 prosenttia. Henkilökohtainen ansioraja ilmoitetaan eläkepäätöksellä. Ansioraja tarkistetaan vuosittain. Ajantasaisen ansiorajan voit katsoa verkkopalvelussamme.

Täydellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi aina ansaita vähintään 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen on oltava voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen. Vahvistettu YEL-työtulo ei saa ylittää ansiorajaa.

Huomioi, että jos saat samaan aikaan työkyvyttömyyseläkettä sekä meiltä että Kelasta, ansiosi eläkkeen rinnalla saattavat vaikuttaa myös Kelan maksaman eläkkeen määrään. Lue lisää työskentelystä Kelan työkyvyttömyyseläkkeen aikana.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertyy sinulle lisää eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän lisäkertymän voit hakea maksuun aikaisintaan silloin, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja jos ansiotyö on tällöin päättynyt. Muussa tapauksessa lisäys tehdään vasta ansiotyön päättyessä.

Ansiorajan ylittymisestä on ilmoitettava meille

Ilmoita meille heti, jos työskentelet ja ansiosi ylittävät oman ansiorajasi. Muussa tapauksessa eläke voidaan myöhemmin joutua keskeyttämään takautuvasti, jolloin sinulta peritään aiheettomasti maksettuja eläkkeitä takaisin. Tarvitsemme ilmoituksen myös silloin, kun työsi päättyy.

Ilmoita ylityksistä meille verkkopalvelussamme.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen keskeyttäminen

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiosi ylittävät ansiorajan useana peräkkäisenä kuukautena. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Keskeyttämisen jälkeen saat eläkkeesi takaisin maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia sitten, kun työsi on päättynyt tai ansiosi ovat alentuneet alle ansiorajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeyttämisen edellytysten täyttymistä seurataan kuukausikohtaisesti.

Työskentely työuraeläkkeen aikana

Työuraeläkkeen aikana voi työskennellä osa-aikaisesti, kunhan ansiot pysyvät ansiorajan sisällä. Ansioraja on kuukausikohtainen. Ansiorajassa huomioidaan ansiot bruttona ennen veroja. Ansioina huomioidaan kuukausipalkan lisäksi erilaiset bonukset, lomarahat ja muut ennakonpidätyksen alaiset tulot.

Työuraeläkkeellä voi ansaita korkeintaan 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023).

Työuraeläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen on oltava voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen. Vahvistettu YEL-työtulo ei saa ylittää ansiorajaa.

Jos ansioraja ylittyy, voidaan työuraeläke jättää lepäämään kuten työkyvyttömyyseläke. Ilmoita ylityksestä meille verkkopalvelussamme.

Aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintä

Jos mitä tahansa eläkettä on maksettu aiheettomasti, perimme sen lähtökohtaisesti kokonaan takaisin. Ennen perinnän aloittamista eläkkeensaajalla on mahdollisuus pyytää perittävän määrän kohtuullistamista, esimerkiksi esittämällä kattavat perustelut.

Jos eläkettä päätetään periä takaisin, voit olla meihin yhteydessä ja sopia maksujärjestelyistä. Takaisinperittävän summan voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä tai sitä voidaan kuitata maksussa olevasta eläkkeestä ja viime kädessä sitä voidaan periä ulosoton kautta. Ota välittömästi yhteyttä myös silloin, jos sovittua maksusuunnitelmaa olisi tarpeen muuttaa olosuhteissasi tapahtuneiden muutosten johdosta.

Takaisinperintään liittyen voit tarvittaessa ottaa meihin yhteyttä verkkopalvelussamme.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>