Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Työskentely eläkkeellä

Työskentely ja yrittäjätoiminta on mahdollista riippumatta siitä, mitä eläkettä saa.

Joidenkin eläkkeiden aikana saat työskennellä vapaasti ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Osan kohdalla puolestaan on rajoituksia, jotka on hyvä tietää. 

Eläkkeen aikaisesta työskentelystä kertyy lisää eläkettä.


Haluatko hakea eläkettä tai tarkistaa työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajan?

Henkilöasiakkaan verkkopalvelussa hoidat eläkeasiasi helposti alusta loppuun saakka.

Kirjaudu verkkopalveluun

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeen aikana voit tehdä työtä rajoituksetta ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Työsuhteesi on kuitenkin ensin päätyttävä, jotta vanhuuseläke voi alkaa.

Vanhuuseläkkeellä voit työskennellä uudella työsopimuksella. Jos jatkat työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, täytyy työn tekemisen ehtojen muuttua joko palkan, työajan tai toimenkuvan osalta. Voit esimerkiksi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön.

Yrittäjä voi puolestaan jatkaa vanhuuseläkkeen yrittäjätoimintaa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta ja vakuutusmaksuja. Päätämme YEL-vakuutuksen automaattisesti, kun vanhuuseläke alkaa. Yrittäjä voi halutessaan ottaa eläkkeen rinnalle vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin hänelle karttuu työskentelystä lisää eläkettä.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy lisää eläkettä 1,5 % vuodessa, jos työskentelet tai jos sinulla on vapaaehtoinen YEL-vakuutus. Tämän lisäkertymän maksussa olevaan eläkkeeseesi saat haettua maksuun aikaisintaan ylimmässä eläkeiässäsi. Ylin eläkeikä on syntymävuodestasi

  • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta 1958 – 1961 syntyneillä
  • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Lisäystä ei voi siis hakea heti työsuhteen päättyessä, vaan vasta ylimmässä eläkeiässä.

Hae lisäkertymä vanhuuseläkkeeseesi tekemällä uusi hakemus vanhuuseläkkeestä noin kahta viikkoa ennen ylintä eläkeikääsi. Tee hakemus henkilöasiakkaan verkkopalvelussa

 

Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä vapaasti ilman ansaintarajoja. Myöskään työsuhteesi ei tarvitse päättyä, vaikka eläke alkaisi.

Osittainen vanhuuseläke ei edellytä työskentelyä, eli voit hakea sitä, vaikka et olisi töissä. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan, peruspäivärahaan eikä sairauspäivärahaan.

Jos työskentelet osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, työnantajasi pitää vakuuttaa työsuhteesi. Jos suunnittelet muutoksia työsuhteessasi, esimerkiksi työajan lyhentämistä, sinun pitää sopia asiasta työnantajasi kanssa.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen täytyy myös olla voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikaisesta työskentelystä kertyy lisää eläkettä 1,7 % vuodessa alle 63-vuotiaille ja yli 63-vuotiaille 1,5 % vuodessa.

Osittainen vanhuuseläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti missään iässä, vaan vanhuuseläkettä pitää hakea erikseen. Hae vanhuuseläkettä henkilöasiakkaan verkkopalvelussa

 

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä sekä kuntoutustuella ja osakuntoutustuella voi työskennellä, kunhan ansiot pysyvät henkilökohtaisen ansaintarajan sisällä. Ansaintaraja on kuukausikohtainen. Ansiot huomioidaan bruttona ennen veroja. Ansioina huomioidaan kuukausipalkan lisäksi erilaiset bonukset, lomarahat ja muut ennakonpidätyksen alaiset tulot.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita eläkkeen rinnalla 40 prosenttia eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä ansaintaraja on 60 prosenttia. Henkilökohtainen ansaintaraja ilmoitetaan eläkepäätöksellä. Ansaintaraja tarkistetaan vuosittain. Ajantasaisen ansaintarajasi löydät henkilöasiakkaan verkkopalvelusta

Täydellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi aina ansaita vähintään 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen on oltava voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen. Vahvistettu YEL-työtulo ei saa ylittää ansaintarajaa.

Huomioi, että jos saat samaan aikaan työkyvyttömyyseläkettä sekä meiltä että Kelasta, ansiosi eläkkeen rinnalla saattavat vaikuttaa myös Kelan maksaman eläkkeen määrään. Lue lisää työskentelystä Kelan työkyvyttömyyseläkkeen aikana.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertyy sinulle lisää eläkettä 1,5 % vuodessa. Tämän lisäkertymän voit hakea maksuun aikaisintaan silloin, kun eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja jos ansiotyö on tällöin päättynyt. Muussa tapauksessa lisäys tehdään vasta ansiotyön päättyessä. Voit tarkistaa eläkeikäsi lähettämällä meille viestin henkilöasiakkaan verkkopalvelussa

Ansaintarajan ylittymisestä on ilmoitettava meille

Ilmoita meille heti, jos työskentelet ja ansiosi ylittävät oman ansaintarajasi. Muussa tapauksessa eläke voidaan myöhemmin joutua keskeyttämään takautuvasti, jolloin sinulta peritään aiheettomasti maksettuja eläkkeitä takaisin. Tarvitsemme ilmoituksen myös silloin, kun työsi päättyy.

Ilmoita ylityksistä meille henkilöasiakkaan verkkopalvelussa.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen keskeyttäminen

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiosi ylittävät ansaintarajan useana peräkkäisenä kuukautena. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Keskeyttämisen jälkeen saat eläkkeesi takaisin maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia sitten, kun työsi on päättynyt tai ansiosi ovat alentuneet alle ansaintarajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeyttämisen edellytysten täyttymistä seurataan kuukausikohtaisesti.

 

Työskentely työuraeläkkeellä

Työuraeläkkeen aikana voi työskennellä, kunhan ansiot pysyvät ansaintarajan sisällä. Ansaintaraja on kuukausikohtainen. Ansaintarajassa huomioidaan ansiot bruttona ennen veroja. Ansioina huomioidaan kuukausipalkan lisäksi erilaiset bonukset, lomarahat ja muut ennakonpidätyksen alaiset tulot.

Työuraeläkkeellä ansioita saa olla korkeintaan 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024).

Työuraeläkkeellä yrittäjän YEL-vakuutuksen on oltava voimassa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen. Vahvistettu YEL-työtulo ei saa ylittää ansaintarajaa.

Jos ansaintaraja ylittyy, voidaan työuraeläke jättää lepäämään työkyvyttömyyseläkkeen tavoin. Ilmoita ylityksestä meille henkilöasiakkaan verkkopalvelussa.

 

Aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintä

Jos mitä tahansa eläkettä on maksettu meiltä aiheettomasti, perimme sen lähtökohtaisesti kokonaan takaisin. Ennen perinnän aloittamista eläkkeensaajalla on mahdollisuus pyytää perittävän määrän kohtuullistamista esimerkiksi esittämällä kattavat perustelut siihen.

Jos eläkettä päätetään periä takaisin, voit olla meihin yhteydessä ja sopia maksujärjestelyistä. Takaisinperittävän summan voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä tai sitä voidaan kuitata maksussa olevasta eläkkeestä. Viime kädessä sitä voidaan periä ulosoton kautta. Ota välittömästi yhteyttä myös silloin, jos sovittua maksusuunnitelmaa olisi tarpeen muuttaa.

Takaisinperintään liittyen voit tarvittaessa ottaa meihin yhteyttä henkilöasiakkaan verkkopalvelussa.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>