Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Suurtyönantajien maksuluokkamalli uudistui

Työeläkejärjestelmän maksuluokkamallia koskevat uudistukset tulivat voimaan 1.1.2024. Uudistuksen tavoitteena on mm. tukea yli 55-vuotiaiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Muutos alkaa näkyä työeläkemaksuissa asteittain.

Suurtyönantajilla TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa maksuluokka.  Maksuluokka määräytyy sen mukaan, kuinka paljon yrityksen työntekijöille on myönnetty pysyviä työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Uudistus kannustaa ennakoimaan työkykyriskejä ja pitämään entistä parempaa huolta työntekijöiden työkyvystä. 

Elon asiakkaat löytävät tiedon yrityksen maksuluokasta verkkopalvelusta.

 
Kaaviokuva maksuluokan muodostumisesta

Mikä maksuluokkamallissa muuttuu?

1. Yli 55-vuotiaiden palkkaaminen 

 • Yli 55-vuotiaana palkatuista henkilöistä ei tule yritykselle maksuluokkavaikutuksia, vaikka työntekijä tulisi työkyvyttömäksi.
 • Voimaantulo: Työsuhde alkaa aikaisintaan 1.1.2024
 • Vaikutus TyEL-maksuun: aikaisintaan vuonna 2027

2. Työkokeiluihin ja oppisopimuskoulutukseen kannustaminen

 • Jos työntekijän työskentely on alkanut ammatillisena kuntoutuksena toteutettavana työkokeiluna tai oppisopimuskoulutuksena, muodostuu työntekijän uudelle työnantajalle 5 vuoden suoja-aika. Tänä aikana alkavasta työkyvyttömyydestä ei synny maksuluokkavaikutusta.
 • Voimaantulo: Vaikuttaa työsuhteisiin, jotka alkavat aikaisintaan 1.1.2024
 • Vaikutus TyEL-maksuun: aikaisintaan vuonna 2027

3. Maksuluokkavaikutusten viive lyhenee: Yli kaksi vuotta kestäneet kuntoutustuet 

 • Kuntoutustuet vaikuttavat yrityksen maksuluokkaan, kun seurantajakson alkamisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta, ja eläke jatkuu seuraavana vuonna. Kuntoutustukea ei kuitenkaan huomioida maksuluokkaeläkkeenä, jos tarkasteluhetkellä on käynnissä tai alkamassa ammatillinen kuntoutus.
 • Voimaantulo: kuntoutustuet huomioidaan  ensimmäisen kerran vuoden 2026 riskisuhteessa
 • Vaikutus TyEL-maksuun: aikaisintaan vuonna 2028

4. Maksuluokkavaikutukset poistuvat: Eläketapahtumasta yli viisi vuotta 

 • Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki ei vaikuta yrityksen maksuluokkaan, kun eläketapahtumasta on kulunut yli 5 vuotta.
 • Voimaantulo: työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki jätetään huomioimatta ensi kertaa vuoden 2026 riskisuhteessa
 • Vaikutus TyEL-maksuun: aikaisintaan vuonna 2028

5. Lyhyiden työsuhteiden vaikutus maksuluokkaan pienenee

 • Työnantajalle ei tule maksuluokkavaikutusta, vaikka työntekijä tulisi työkyvyttömäksi, jos työsuhteesta on maksettu vastuunjaon tarkasteluaikana palkkaa alle 10 000 euroa.
 • Voimaantulo: uusi alaraja koskee 1.1.2024 ja sen jälkeisiä eläketapahtumia
 • Vaikutus TyEL-maksuun: aikaisintaan vuonna 2026

6. Omavastuuaste alenee vähitellen

 • Omavastuuaste pienenee portaittain 60 prosenttiin nykyisestä vuoteen 2028 mennessä. Tällöin suurimmatkin työnantajat maksavat työeläkemaksua, johon vaikuttaa oman maksuluokan lisäksi aina myös perusluokan maksuosuus.
 • Voimaantulo: asteittain vuosina 2025–2028
 • Vaikutus TyEL-maksuun: vuodesta 2025 alkaen, koskee kaikkia suurtyönantajia
 

Tukea työkykyjohtamiseen

Kolme henkilöä toimiston portaiden juurella

Yritysasiakkaamme saavat käyttöönsä Elon työkykypalvelut sekä helppokäyttöisiä työkykyjohtamisen työkaluja joilla voidaan alentaa yrityksen työkykyriskejä ja säästää näin TyEL-vakuutusmaksuissa.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>