Suoraan sisältöön

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Elossa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on äänioikeus vakuutuksenottajilla. Lisäksi äänioikeus on kunkin työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen valitsemalla edustajalla.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käytöstä. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista

Elon yhtiökokous 2022

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 25.4.2022 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2022 >

Yhtiökokousasiakirjat 2021  

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 19.4.2021 >
Elon yhtiökokouskutsu 2021 >

Yhtiökokousasiakirjat 2020

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 25.5.2020 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2020 >

Yhtiökokousasiakirjat 2019 

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 29.4.2019 (pdf) >
Elon  yhtiökokouskutsu 2019 >

Yhtiökokousasiakirjat 2018

Elon yhtiökokouksen pöytärkirja 23.4.2018 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2018 >

Yhtiökokousasiakirjat 2017

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 24.4.2017 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2017 >

Yhtiökokousasiakirjat 2016

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 19.4.2016 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2016 >

Yhtiökokousasiakirjat 2015

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 21.4.2015 (pdf) > 
Elon yhtiökokouskutsu 2015 >

Yhtiökokousasiakirjat 2014

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 23.4.2014 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2014 >

sisältökuva
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>