Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Elossa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on äänioikeus vakuutuksenottajilla. Lisäksi äänioikeus on kunkin työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen valitsemalla edustajalla.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käytöstä. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Elon osakkaalla mahdollisuus nostaa käsiteltävä asia Elon yhtiökokoukseen

Elon varsinainen yhtiökokous pidetään Espoossa 22.4.2024. Elon osakkaalla on osakeyhtiölain ja Elon yhtiöjärjestyksen mukaisesti oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi tekemällä siitä kirjallinen vaatimus hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkaan tulee toimittaa mahdollinen kirjallinen vaatimuksensa, joka sisältää perustelut ja päätösehdotuksen, Elon hallitukselle viimeistään tiistaina 5.3.2024. Vaatimuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen harri.christensen@elo.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Harri Christensen, 00041 Elo.
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>