Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.4.2016 alkaen klo 15.00 Elon toimitalossa osoitteessa Revontulentie 7, 02100 Espoo.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
2. Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
3. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden ylijäämä 5.700,30 euroa siirretään varmuusrahastoon.

4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
5. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi, lukumääräksi (alla kohta 6) ja valinnaksi (alla kohta 7).

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:
- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 5.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 3.800 euroa
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio olisi 800 euroa kokoukselta

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti.

Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutetaan työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

6. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 44.

7. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Elon hallintoneuvoston jäsenmäärä vähennetään 54 jäsenestä 44 jäseneen mikä aiheuttaa muutoksia hallintoneuvoston kokoonpanoon ja jäsenten toimikausiin. Jäsenmäärän vähennys ja jäsenten toimikausien muutokset toteutetaan teknisesti siten, että kaikki hallintoneuvoston nykyiset jäsenet eroavat yhtiökokouspäivänä 19.4.2016 ja yhtiökokouksessa 19.4.2016 valitaan 44 jäsentä eripituisille toimikausille Elon yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tämän perusteella vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon toimikausille 2016–2017, 2016–2018 ja 2016–2019:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:
• Talousjohtaja Tero Jussila, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Olli Vormisto, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Terhi Penttilä, toimikaudelle 2016–2017
• Talousjohtaja Heikki Kyntäjä, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, toimikaudelle 2016–2018
• Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka, toimikaudelle 2016–2018
• Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, toimikaudelle 2016–2018
• Kauppaneuvos Jouko Vehmas, toimikaudelle 2016–2019
• Hallituksen jäsen Klaus Saarikallio, toimikaudelle 2016–2019
• President Heikki Nikku, toimikaudelle 2016–2019
• Toimitusjohtaja Ville Laine, toimikaudelle 2016–2019

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:
• Järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, toimikaudelle 2016–2017
• Puheenjohtaja Marko Piirainen, toimikaudelle 2016–2017
• Puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, toimikaudelle 2016–2018
• Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, toimikaudelle 2016–2018
• Järjestöpäällikkö Merja Rinne, toimikaudelle 2016–2019

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:
• Puheenjohtaja Pekka Kampman, toimikaudelle 2016–2017
• Johtaja Antti Hakala, toimikaudelle 2016–2018
• Puheenjohtaja Håkan Nystrand, toimikaudelle 2016–2019

Akava ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:
• Toiminnanjohtaja Mika Varjonen, toimikaudelle 2016–2017
• Johtaja Hannu Saarikangas, toimikaudelle 2016–2018
• Toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski, toimikaudelle 2016–2019

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valittaisiin hallintoneuvoston jäseniksi seuraaville toimikausille:
• Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, toimikaudelle 2016–2017
• Päätoimittaja Mikael Pentikäinen, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Markku Holm, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Maria Hanho, toimikaudelle 2016–2017
• Henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Tapio Kuittinen, toimikaudelle 2016–2017
• Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, toimikaudelle 2016–2018
• Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, toimikaudelle 2016–2018
• Talousjohtaja Maija Hjelt, toimikaudelle 2016–2018
• Talousjohtaja Kalle Kujanpää, toimikaudelle 2016–2018
• CFO Timo Lehtinen, toimikaudelle 2016–2018
• Toimitusjohtaja Timo Lepistö, toimikaudelle 2016–2018
• Toimitusjohtaja Sauli Huikuri, toimikaudelle 2016–2018
• Hallituksen jäsen Kustaa Piha, toimikaudelle 2016–2019
• Toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, toimikaudelle 2016–2019
• Toimitusjohtaja Janne Ylinen, toimikaudelle 2016–2019
• Varatoimitusjohtaja Antti Ylikorkala, toimikaudelle 2016–2019
• Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, toimikaudelle 2016–2019
• Talousjohtaja Ansu Saarela, toimikaudelle 2016–2019
• Toiminnanjohtaja Antti Sahi, toimikaudelle 2016–2019
• Konsernijohtaja Paula Salastie, toimikaudelle 2016–2019

8. Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

10. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.


B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle ovat 6.4.2016 alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Revontulentie 7, 02100 Espoo. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkaille, jotka niitä pyytävät.

Tämä yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokousta ja tilinpäätöstä koskevaa muuta informaatiota on Elon internet-sivuilla www.elo.fi.

Elon varsinaisen yhtiökokouksen esityslista (pdf) >
Vaalivaliokunnan ehdotukset varinaiselle yhtiökokoukselle (pdf)  >
Hallituksen ehdotukset tilintarkastajaa koskeviksi valinnoiksi (pdf) >
Tilinpäätös 2015 >

Elon yhtiöjärjestys >

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla. Päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät yhtiön osakkaat. Päätösvaltaan oikeutettu saa käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Yhtiön osakkaita ovat yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:
1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus
2) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjän eläkelain mukainen vakuutussopimus
3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin.

Yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainituilla osakkailla sekä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla. Edustaja saa edustaa vain yhden vakuutuksenottajan tai yhtiöjärjestyksessä mainitun konsernin vakuutettuja ja edustajan tulee vakuutettuna kuulua jonkin edustamansa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin.

Vakuutettujen edustajan valinnasta yhtiön yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä määrätään seuraavaa:

Edustajan valinnasta ja siitä, valitaanko yhtiöjärjestyksen 19 §:n 2 momentin mukaisesti yksi tai useampi edustaja ja mitä vakuutuksia edustajat edustavat, päättävät yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetut henkilöstön edustajat ja edellä mainitun konsernin osalta mainitussa laissa tarkoitetut konserniyhteistyötä varten valitut henkilöstön edustajat. Ellei vakuutuksenottajalla ole mainittuja henkilöstön edustajia, edellä mainitun valinnan suorittavat kunkin työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetut yhteisessä kokouksessa vakuutuskohtaisesti tai, jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä useampia työntekijän eläkelain mukaisia vakuutuksia, näiden vakuutusten piiriin kuuluvat vakuutetut yhteisessä kokouksessa.

Edustajan valinta todetaan asiakirjassa, jonka allekirjoittaa valintakokouksen puheenjohtaja. Asiakirja on edustajan valtuutus yhtiökokouksessa. Asiakirjasta tulee ilmetä vakuutus tai ne vakuutukset, joiden piiriin kuuluvia vakuutettuja edustaja edustaa.

2. Äänioikeus

Kunkin vakuutuksen äänimäärä on yksi (1) ääni kultakin edellisen kalenterivuoden aikana suoritetun täyden sadan (100) euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta. Vakuutuksen äänimäärä on kuitenkin vähintään kaksi (2) ääntä. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen äänimäärä tai, jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia työntekijän eläkelain mukaisia vakuutuksia, näiden äänimäärät jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Näin saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Jos vakuutuksen äänimäärä on kaksi (2) ääntä, kuuluu toinen ääni vakuutuksenottajalle ja toinen vakuutettujen edustajalle.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

3. Ilmoittautuminen

Osakkaan ja edellä mainitun vakuutettujen edustajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään 14.4.2016 klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä:
• kirjeitse osoitteella Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Eveliina Nikulainen, 00041 ELO
• sähköpostitse osoitteella eveliina.nikulainen@elo.fi
• työaikana puhelimitse numeroon 020 703 5464.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ennakkoilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Valtakirjojen ja valtuutusten tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 14.30.


Espoossa 14. päivänä maaliskuuta 2016

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO
HALLITUS

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>