Suoraan sisältöön

Palkitseminen Elon hallinnossa

Palkitseminen Elossa on vastuullista, hyvän hallinnointitavan mukaista ja eturistiriitatilanteita ehkäisevää. Palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Se on riittävän kilpailukykyistä noudatellen tyypillisiä markkinakäytäntöjä ja johdonmukaista - samat palkitsemisen periaatteet koskevat koko henkilökuntaa. Palkitsemisen kehittäminen perustuu liiketoimintalähtöisyyden, suoriutumisperusteisuuden, kilpailukyvyn ja avoimuuden periaatteisiin.

Elo noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020 työeläkeyhtiön toimintaan soveltuvin osin. Palkitsemista koskevan raportoinnin tarkoitus on antaa selkeä ja kattava kuva Elon toimielinten ja johtoryhmän palkitsemisesta. Tällä sivulla on ajantasaiset tiedot hallinnon palkitsemisesta. 


Toimielinten palkitseminen

Palkitsemisraportti

Toimielinten palkitsemisraportti kuvaa Elon palkitsemispolitiikan toteuttamista. Toimielinten palkitsemisraportissa selostetaan tiedot yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta edellisen tilikauden aikana.

Palkitsemispolitiikka

Elon toimielinten palkitsemispolitiikka sisältää kuvauksen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista.
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>