Rahoituspalvelut

Elosta rahoitusta yrityksen kasvuun 

Elo tarjoaa asiakasyrityksilleen monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Tyypillisimpiä rahoitustilanteita ovat investoinnit, yrityskaupat, omistuksen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyt sekä käyttöpääomatarpeet.

Elon tarjoamat päärahoitusvaihtoehdot ovat sijoituslaina ja takaisinlaina. Rahoitusvalikoimaan kuuluvat lisäksi välirahoitus sekä suorat pääomasijoitukset. Kokonaisrahoitusratkaisu suunnitellaan aina yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lainat voidaan myöntää vaihtuva- tai kiinteäkorkoisina. Viitekorkoina voidaan käyttää päivittäin noteerattuja TyEL-viitekorkoja tai euriborkorkoja sekä takaisinlainoissa TyEL-lainakorkoja.

TyEL-korot ovat Vakuutusosakeyhtiö Garantian julkisesti noteeraamia markkinakorkoja ja ne voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivulta.

Garantia >

Sijoituslainat

Elon tarjoama sijoituslaina soveltuu esimerkiksi yrityksen investointien tai käyttöpääoman rahoitukseen sekä yrityskauppojen ja -järjestelyiden rahoittamiseen. Rahoitusratkaisut tehdään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan ja ne perustuvat aina asiakasyrityksen liiketaloudellisen tilan huolelliseen arviointiin.

Sijoituslainojen laina-ajat ovat 1–10 vuotta. Laina voi olla vaihtuva- tai kiinteäkorkoinen.

Sijoituslainan korko muodostuu viitekorosta ja siihen lisättävästä asiakaskohtaisesta marginaalista. Viitekorkona käytetään TyEL-viitekorkoa tai euriborkorkoa. Kokonaiskorkoon vaikuttavat laina-ajan ohella yrityksen taloudellinen tilanne, luottokelpoisuus ja tarjottu vakuus.

Sijoituslainoissa noudatetaan normaalia vakuuskäytäntöä.

Elon PK-laina

Elon PK-laina on uudenlainen vaihtoehto kannattavien yritysten rahoitustarpeisiin. Lainan voi saada vakiintunut ja kannattava osakeyhtiömuotoinen yritys, jonka liikevaihto on vähintään miljoona euroa ja 3 viimeisen tilikauden kumulatiivinen tulos on positiivinen.

Elon myöntämän PK-lainan määrä on pääsääntöisesti 50 000–250 000 euroa. Myöntämisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti, että Finnvera myöntää vastaavan suuruisen lainan kuin Elo. Elon PK-lainalla ja Finnveran lainalla kokonaisrahoitusmäärä on jopa 500 000 euroa.

Laina on tasalyhenteinen ja laina-aika enintään 5 vuotta. Jos olet kiinnostunut PK-lainasta, ota yhteyttä omaan Elon yhteyshenkilöösi.

Takaisinlainat

Elon TyEL-vakuutuksenottajalla on oikeus saada lainaa vakuutusmaksuistaan kertyneestä rahastosta. Lainan suuruus riippuu maksettujen vakuutusmaksujen määrästä. Lainausoikeus on käytettävissä, kun TyEL-vakuutus on voimassa Elossa ja lainattavaa rahasto-osuutta on kertynyt vähintään 5 000 euroa.

Takaisinlaina on kiinteä- tai vaihtuvakorkoinen, pitkäaikainen laina. Viitekorkona käytetään TyEL-lainakorkoa. Korkoon lisätään vakuuden mukaan määräytyvä marginaali.

Laina-aika on 1–10 vuotta ja laina maksetaan pääsääntöisesti takaisin tasalyhenteisesti kaksi kertaa vuodessa.

Takaisinlaina on aina vakuudellinen. Yleisimmin käytettyjä vakuuksia ovat pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Lainan hakeminen

Voit hakea lainaa täyttämällä lainahakemuksen.

Lainahakemus pdf >


Ota yhteyttä

Yritysrahoitus 

020 703 5843

yritysrahoitus(at)elo.fi


Lainahakemus

Voit hakea lainaa täyttämällä lainahakemuksen>.