Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yrittäjien 5 yleisintä kysymystä YEL-lakiuudistuksesta

/ Artikkeli

5 kysymysta YEL_uudistuksesta 1200

 

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2023.

YEL-uudistuksen keskiössä ovat YEL-työtulon määrittämisen täsmentäminen sekä työtulon säännöllinen tarkistaminen. Lakiuudistus on herättänyt yrittäjien keskuudessa paljon kysymyksiä. Kokosimme yrittäjien 5 yleisintä kysymystä ja keräsimme vastaukset niihin.

1. Mitä työtulon määrittämisen täsmentäminen tarkoittaa?

Lakiin täsmennetään, mitä seikkoja työtuloa määriteltäessä huomioidaan. Eläkeyhtiön tulee tehdä aina työtuloa vahvistaessaan kokonaisarvio. Kokonaisarvion osana otetaan huomioon mediaanipalkka, mutta tasapuolisesti myös muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Lakimuutoksessa työtulon määritelmä ei muutu. Jatkossakin työtulon on vastattava kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työtekijälle tai korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavaan yrittäjän tekemää työtä.

2. Mitä YEL-työtulon tarkistaminen tarkoittaa?

Jatkossa yritystoiminnan aikana YEL-työtuloa tarkistettaisiin säännöllisesti kolmen vuoden välein, jotta työtulo pysyy ajan tasalla suhteessa liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen uudesta työtulosta ja yrittäjällä on mahdollisuus antaa selvitys, jos ehdotus ei vastaa hänen tilannettaan. Jos työtulo on jo valmiiksi ehdotusta vastaavalla tasolla – liiketoiminta ei esimerkiksi ole laajentunut tai yrittäjä on jo oma-aloitteisesti tehnyt muutoksen työtuloonsa – eläkeyhtiö ei tee tarkistusehdotusta lainkaan.

Tarkistaminen tulisi voimaan siten, että vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot, vuonna 2024 alle 25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot. Tarkistusta ei tehdä, jos työtuloon on tehty olennainen tarkistus viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarkistus voi olla ensimmäisen kerran enintään 4 000 euroa ja kahdella tarkistuskerralla yhteensä enintään 8 000 euroa. 4 000 euron korotus merkitsee vakuutusmaksussa noin 80 euron korotusta kuukaudessa.

3. Voiko yrittäjä enää itse vaikuttaa työtulonsa määrään?

Voi vaikuttaa. Tulevaisuudessakin yrittäjää kuullaan ennen työtulon vahvistamista ja tarvittaessa häneltä kysytään lisätietoja.

4. Määritetäänkö työtulo jatkossa mediaanipalkan mukaan?

Työtulon määrittämisessä tehdään kokonaisarvio, jossa huomioidaan mediaanipalkka ja muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanos.

5. Mikä on YEL-työtulolaskuri?

YEL-työtulolaskuri on Eläketurvakeskuksen ylläpitämä palvelu, jossa hyödynnetään Tilastokeskuksen tietoja toimialojen mediaanipalkoista ja liikevaihdoista. Näiden perusteella lasketaan ehdotus työtuloksi yrittäjän antamien toimiala- ja liikevaihtotietojen perusteella.

Tässä laskentapalvelussa Eläketurvakeskuksen nykyiset YEL-työtulon soveltamissuositukset on kehitetty sähköisiksi. Ehdotetulle työtulolle annetaan ylös- ja alaspäin liikkumavara, jolle yrittäjä voi asettaa työtulonsa. Liikkumavarasta poikkeavaan työtuloon kysytään yrittäjältä erilliset perusteet.

Laskurin antama ehdotus ei tule automaattisesti yrittäjän työtuloksi, vaan on suuntaa antava työkalu työtulon määrittämisessä. Lopullinen työtulo vahvistetaan kunkin yrittäjän yksilöllisen tilanteen mukaan. YEL-työtulolaskuri lisättiin syksyllä 2022 myös Elon YEL-vakuutushakemukseen auttamaan uusia yrittäjiä työtulon oikean tason määrittämisessä.

Lue lisää YEL-lakiuudistuksesta uutisestamme >

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta ja ota vakuutus >

Artikkelia päivitetty 19.12.2022: Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2023.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>