Suoraan sisältöön

YEL-vakuuttaminen

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun olet aloittanut yrittäjätoiminnan. YEL-vakuutus kerryttää sinulle työeläkettä vanhuuden varalle sekä huolehtii sinusta myös sairauden, vanhempainvapaan tai työttömyyden aikana.

sisältökuva

YEL-vakuutus on lakisääteinen, etkä voi korvata sitä vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Yrittäjänä huolehdit itse työeläkevakuuttamisestasi. 

YEL-lakia uudistettiin 1.1.2023. Uudistuksessa täsmennettiin yrittäjän työtulon määrittämistä ja jatkossa eläkeyhtiö tarkistaa yrittäjän työtulon kolmen vuoden välein. Lue lisää YEL-lakiuudistuksesta >

Milloin tarvitset YEL-vakuutuksen?

Testaa tarvitsetko YEL-vakuutuksen

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun seuraavat vakuuttamisen edellytykset täyttyvät:

Työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023
Työtulo on arviosi työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä. YEL-työtulo tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa.

Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
Yrittäjätoimintasi tulee kestää vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy. Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka se välillä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuvan yhdenjaksoisena vuodesta toiseen.

Työskentelet yrityksessäsi
Pelkkä omistaminen ei vielä edellytä YEL-vakuuttamista, vaan sinun tulee myös työskennellä yrityksessäsi. Myös sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. Jos työskentelet samaan aikaan palkansaajana toisessa yrityksessä, maksaa työnantajasi työntekijän eläkelain mukaiset maksut toisesta yrityksestä saamastasi palkasta. Tällöin voit olla samaan aikaan YEL- ja TyEL-vakuutettu.

Olet 18-68-vuotias yrittäjä
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa yrittäjillä 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:  

  • 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
  • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
  • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Kenet katsotaan yrittäjäksi eri yhtiömuodoissa?

sisältökuva

Ota YEL- vakuutus kuuden kuukauden kuluessa

Tarvitset YEL-vakuutuksen kuuden (6) kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Vakuutus otetaan siitä ajankohdasta, jolloin YEL:n ehdot täyttävä yrittäjätoiminta on alkanut. Jos esimerkiksi joulukuussa huomaat, että syyskuussa aloittamasi yrittäjätoiminta on työpanoksesi näkökulmasta ylittänyt lokakuun alusta alkaen euromääräisen rajan ja muut YEL:n ehdot täyttyvät, täytyy sinun ottaa joulukuussa vakuutus takautuvasti 1.10 alkaen.

Vuositasolla työtuloraja 8 575,45 € tarkoittaa 715 € kuukaudessa.

  • Alla olevan kuvan luvut kuvaavat aloittavan yrittäjän työtuloa kuukausitasolla.
  • YEL vakuutus on ajankohtainen työtulon ylittäessä 715 €/kk rajan.
Infografiikka: YEL-vakuutus tulee ottaa, kun YEL-työtulo vakiintuu vähintään 715 euron tasolle

Voit ottaa vakuutuksen takautuvasti kuluvalle ja kolmelle (3) edelliselle kalenterivuodelle. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa ajoissa, sillä yli kuusi (6) kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta voidaan periä korotettu maksu myöhästymisen ajalta.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien vakuuttamista ja lähettää vuosittain kirjeen yrittäjille, jotka todennäköisesti ovat YEL-vakuutusvelvollisia. Kirjeessä kehotetaan yrittäjää selvittämään vakuuttamistarpeensa. Jos olet saanut valvontakirjeen, ja mietit tarvitsetko YEL-vakuutuksen, anna meidän auttaa. Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 020 694 730.

Testaa millaisen vakuutuksen tarvitset!

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Jos yrittäjätoimintasi on niin pienimuotoista, että YEL-työtulosi jää alle vähimmäisrajan, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Myös työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisen vakuutuksen voi päättää koska tahansa, ei kuitenkaan takautuvasti. Vapaaehtoinen vakuutus ei voi myöskään alkaa takautuvasti.

Ota YEL-vakuutus

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>