Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

YEL-lakiuudistus etenee – lopullisessa esityksessä painotetaan mediaanipalkan sijaan kokonaisarviota

/ Uutinen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Valiokunta kannattaa hallituksen esityksen hyväksymistä, mutta ehdottaa siihen muutoksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Valiokunnan esittämät muutokset

Työtulon määritelmä ei muutu nykyisestä, mutta keskeistä hallituksen esityksessä on YEL-työtulon määrittämisen täsmentäminen ja työtulon säännöllinen tarkistaminen. Valiokunta ehdottaa, että lakiesitystä muutetaan siten, että se ohjaa eläkeyhtiötä kokonaisarvion tekemiseen. Kokonaisarviossa otetaan huomioon sekä mediaanipalkka että tasapuolisesti myös muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanoksen arvo. Näin kokonaisarviossa YEL-työtulo voidaan asettaa mediaanipalkkaa matalammalle tai korkeammalle tasolle yrittäjätoiminnan laadun ja laajuuden mukaan. Valiokunta myös painottaa, että kokonaisarvio on erityisen tärkeää aloittavien yrittäjien työtulon arvioinnissa.

Hallituksen esityksessä eläkeyhtiöille tulee velvollisuus tarkistaa yrittäjälle vahvistettu työtulo kolmen vuoden välein. Valiokunta suhtautuu myönteisesti työtulon säännölliseen tarkistamiseen, mutta ehdottaa tarkistamista seuraavien muutosten vaikutusten kohtuullistamista ja jaksottamista pidemmälle aikavälille. Valiokunta esittää kahteen ensimmäiseen lain voimaantulon jälkeen tehtävään tarkistukseen tarkistamisrajoituksia. Rajoitukset tarkoittaisivat sitä, että yrittäjän työtulon tarkistukset voisivat olla enintään 4 000 euroa kerrallaan ja kahdella tarkistuskerralla yhteensä enintään 8 000 euroa.

YEL on yrittäjän parhaaksi oleva vakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. YEL-työtulon määritelmä ei muutu uuden lain myötä, vaan yrittäjän työtulon tulee vastata vastaavasta työstä maksettavaa palkkaa tai korvausta myös jatkossa. Yrittäjän oma selvitys on jatkossakin oleellista työtulon määrittämisessä. Ja säännöllisellä tarkistamisella pyritään varmistamaan, että työtulo pysyy oikealla tasolla koko yrittäjätoiminnan ajan. Yrittäjän tulee jatkossakin ilmoittaa eläkeyhtiölle yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat työpanoksen määrään. Näin eläkeyhtiö voi tarkistaa työtulon oikealle tasolle mahdollisimman pian.

Me Elossa autamme yrittäjiä työtulon määrittämisessä. Asiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena ja vastaamme mielellämme yrittäjien kysymyksiin. Myös Elon YEL-laskurilla voi arvioida, miten YEL-työtulon suuruus vaikuttaa erilaisiin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahaan, sekä tulevan työeläkkeen määrään.

Lue lisää YEL-lakiuudistuksesta eduskunnan uutisesta >

Lue vastauksemme yrittäjien 5 yleisimpään kysymykseen YEL-lakiuudistuksesta >

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta ja ota vakuutus > 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>