Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Arbetsgivarens anmälningar

Anmälning av löneuppgifter till inkomstregistret

Anmäl alla löner som du betalat till inkomstregistret efter varje löneutbetalning. Elo får de uppgifter som behövs för att räkna ut ArPL-försäkringsavgiften och arbetstagarnas pensioner från inkomstregistret.

Företag ska anmäla lönerna till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen. Privathushåll ska anmäla inkomstuppgifterna till inkomstregistret senast den 5:e dagen i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden.

De inkomster som omfattas av ArPL-försäkringen utgörs i allmänhet av arbetstagarnas skattepliktiga bruttoinkomster. På en och samma anmälan meddelas uppgifterna för en arbetstagare och en löneutbetalning. Anmälan kan omfatta olika slags inkomster, såsom penninglön, naturaförmåner och kilometerersättningar.

För anmälan behöver du Elos bolagsbeteckning, som är 54.

  • Om du har en ArPL-avtalsförsäkring behöver du också ditt försäkringsnummer (pensionordningsnummer) som hittas i webbtjänsten och på fakturorna.
  • Om du är en tillfällig arbetsgivare behöver du pensionsordningsnumret för tillfälliga arbetsgivare som är 54-0000000U.

Läs mer om vilka inkomster som ingår i ArPL-lönen >

Läs mer om anmälningar till inkomstregistret och om korrigering av anmälningar >

Anmäl inkomster till inkomstregistret

Det finns två olika sätt att göra elektroniska anmälningar till inkomstregistret:

  • Inkomstregistrets e-tjänst, där du kan ladda upp den fil som löneräkningsprogrammet skapat eller fylla i inkomstuppgifterna på en webblankett. 
  • Automatisk anmälning från ditt eget lönesystem via ett tekniskt gränssnitt. Då behöver du inte särskilt logga in i inkomstregistret för att göra anmälan. Förbindelsen mellan systemet och inkomstregistret upprättas med ett certifikat som fås från inkomstregistret.  

Endast av särskilda skäl kan anmälan göras på inkomstregistrets pappersblankett. 

Om du använder programmet Palkka.fi för löneräkningen överförs löneuppgifterna därifrån direkt till inkomstregistret.

Du hittar detaljerade anvisningar för inkomstregistret på Inkomstregistret där du också kan logga in i e-tjänsten.

Ändringar i företagsverksamheten

General / Default image alt attribute