Jumplink

Kakor

På Elos öppna webbsidor samt i de e-tjänster som kräver inloggning används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. Du hittar allmän information om kakor på Traficoms webbplats. På Elos webbplats används nödvändiga kakor, kakor för analys, reklamkakor och kakor som möjliggör video- och medietjänster.

De nödvändiga kakorna behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och kan inte inaktiveras. De sätts vanligen in när du använder funktioner som skapar en tjänstebegäran, till exempel för att fylla i blanketter eller använda chattjänster. Du kan kontrollera och hantera användningen av kakor med hjälp av detta verktyg LÄNK samt genom att ändra webbläsarens dataskyddsinställningar. 

Kakor som används endast på öppna webbsidor

Google Tag Manager (GTM) 

Med kakorna hanteras spårningstaggar som t.ex. Google- och Facebook-pixlar. I samband med detta kan uppgifter överföras till länder utanför EU- eller EES-området.
Närmare information om Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Siteimprove  

Elo använder Siteimprove-kakor för att analysera webbplatsens tillgänglighet och kvalitet, användningen av webbplatsen och dess synlighet i sökmaskiner. Den information som samlas in med hjälp av kakorna används för att utveckla webbplatsen och förbättra kundupplevelsen. Närmare information om Siteimprove-kakorna:  https://siteimprove.com/en/privacy/cookie-notice/ 
https://siteimprove.com/en/privacy/website-privacy-policy/ 

React & Share 

Vi följer upp hur nyttigt webbplatsinnehållet är med hjälp av den sidspecifika responsfunktionen React & Share. Det går inte att ge sidspecifik respons utan att först ha accepterat dessa kakor. Lämna inte person- eller kontaktuppgifter i fältet för öppen respons och svara inte heller på den givna responsen. Elo använder responsen för att utveckla sina tjänster. Med hjälp av tjänsten kan användarna också dela Elos webbplatsinnehåll i sina egna sociala mediekanaler. React & Shares kakor lagrar en slumpmässigt genererad teckensträng i besökarens webbläsare för att identifiera händelser från samma webbläsare. Besökarna kan inte identifieras med hjälp av kakorna. React & Share utlämnar inga uppgifter och tredje parter kan inte utnyttja kakorna eller uppgifter som kan kopplas till dem. 
Närmare information på React & Shares webbplats: https://www.reactandshare.com/ 

Facebook 

Ändamålet med kakorna och spårpixlarna: Facebook samlar med hjälp av kakorna och spårpixlarna in data för att analysera användarnas rörelser mellan Elos och Facebooks webbsidor. Kakorna och spårpixlarna används också för att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikationen. I samband med detta kan uppgifter överföras till länder utanför EU- eller EES-området. Närmare information om Facebooks kakor: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

LinkedIn 

Med hjälp av kakorna riktas, genomförs och analyseras marknadsföringskommunikationen utifrån surfhistoriken. I samband med detta kan uppgifter överföras till länder utanför EU- eller EES-området. Närmare information om LinkedIns kakor: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Twitter

Twitter samlar in och analyserar data från webbesök och innehållsdelning mellan Twitters och Elos webbsidor. Informationen analyseras för att visa sådan marknadsföringskommunikation som sannolikt intresserar besökarna. I samband med detta kan uppgifter överföras till länder utanför EU- eller EES-området.
Närmare information på Twitters webbplats: https://twitter.com/en/privacy 

AdForm

Kakorna används för att mäta resultaten av marknadsföringen samt identifiera användarnas intressen för att kunna rikta mer relevant reklam till olika målgrupper. Närmare information om https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

YouTube

På våra webbsidor har det infogats YouTube-videor som när de visas installerar kakor i användarens webbläsare. Med hjälp av kakorna kan YouTube t.ex. rekommendera videor och reklam som intresserar användaren. Kakorna kan också accepteras genom att spela en YouTube-video på vår webbplats. I samband med detta kan uppgifter överföras till länder utanför EU- eller EES-området. Närmare information på YouTubes webbplats: https://www.youtube.com/intl/ALL_fi/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data

Slideshare

På webbplatsen har det infogats diapresentationer som när de visas installerar kakor som förmedlar information till tredje parter i användarens webbläsare. För att titta på diapresentationerna krävs att man tillåtit användning av video- och mediekakor. Kakorna kan också accepteras genom att starta en presentation på vår webbplats.
Närmare information på Slidshares webbplats: https://www.slideshare.net/privacy 

Liana technologies

Vi använder spårpixlar för att analysera i vilken utsträckning artiklar som delats i nyhetsbrev intresserar kunderna. Spårpixlarna aktiveras när du går in på webbplatsen elo.fi via ett nyhetsbrev och tillåter användningen av kakor. Närmare information på Liana technologies webbplats: https://www.lianatech.fi/ 

Leadoo

Elo använder Leadoo-chattar och -bottar med hjälp av vilka du kan uppskatta ditt försäkringsbehov och be oss kontakta dig. Tjänsten samlar in analyser om användningen av bottarna, men den lagrar inte användarnas IP-adresser. Användaren kan med hjälp av botten lämna sina kontaktuppgifter för en kontaktbegäran. 
Närmare information: https://leadoo.com/privacy-policy/ https://leadoo.com/help/does-leadoo-use-cookies/ 

Elobot

Elo använder också en Elobot, som du kan acceptera genom att ta i bruk tjänsten.

WheelQ  

På vår webbplats finns frågeformulär som när de tas i bruk installerar en kaka. När du besvarar en enkät tillåter du samtidigt att kakan används. Vi samlar in respons med hjälp av frågeformulären. När du besvarar en enkät får vi utöver responsen även information om att enkäten har besvarats, enkätsvararens ip-adress och vilken sida som använts för enkätsvaret. Närmare information: https://www.wheelq.com/myynnin-laatu/ 

Kakor i tjänster som kräver inloggning

MATOMO 

Matomo-kakan används för att analysera användningen av en webbplats för att webbplatsen bland annat ska kunna utvecklas och eventuella feltillstånd utredas. Kakan används för inloggning i krävande ärendehanteringstjänster. Närmare information på Matomos webbsidor: https://matomo.org/gdpr-analytics/