Logga in på webbtjänsterna

På grund av uppdatering av datasäkerhet är Elos webbtjänst, Pensionstjänsten och ELVI-tjänsten tillfälligt ur bruk på lördagen den 23.3. kl. 0612. Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av avbrottet. 

Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

 I tjänsten kan du bl.a.:
  • uppdatera kunduppgifter, t.ex. anmäla kontonummer
  • kontrollera de löneuppgifter som kommit från inkomstregistret
  • skriva ut arbetstagarspecifikationen för fakturan
  • kontrollera försäkringens betalningssituation
  • begära betalningstid för fakturan
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • skriva ut intyg
  • anmäla eller korrigera löneuppgifter för året 2018
  • avsluta försäkringen
  • följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen.

Uppgifter om Elos webbtjänst och hur den tas i bruk >

Vad är Elos kod? >

LOGGA IN MED ELOS KOD
LOGGA IN MED BANKKODERNA

Pensionsärenden 

I tjänsten kan du bl.a.
• granska ditt pensionsutdrag
• få en förhandsberäkning av din pension
• ansöka om rehabilitering, ålderspension och partiell ålderspension
• som pensionstagare höja skatteprocenten, meddela om ändringar i kontonumret och skriva ut ett pensionsintyg
• som förmånstagare ansöka om reseersättning

Mer information om pensionstjänsten >

LOGGA IN MED BANKKODERNA

Tillfällig arbetsgivares anmälan av lönerna 2018 

Du kan lämna en ArPL-anmälan om utbetalda löner 2018 för tillfälliga arbetsgivare med den nedanstående blanketten. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften enligt anmälan.

Lämna en ArPL-anmälan

ELVI-tjänsten 

OBS! Rapportera inkomst som betalats från 1 januari 2019 direkt till inkomstregistret.

Läs mer: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret 

I ELVI-tjänsten kan man göra anmälningar i anslutning till en ArPL-försäkring som sköts med årsanmälan.

ELVI-tjänsten är en anmälningstjänst för ArPL-försäkringen avsedd för småarbetsgivare och som fungerar med webbankskoderna. Anställningsanmälningarna i anslutning till ArPL-försäkringen kan skötas snabbt i denna lättanvändliga tjänst dygnet runt.

Läs mer om ELVI-tjänsten >

.