Logga in på webbtjänsterna

På grund av uppdatering av datasäkerhet är Elos webbtjänst och Pensionstjänsten tillfälligt ur bruk på lördagen den 18.5. kl. 5.3015.00. Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av avbrottet. 

Försäkringsärenden: ArPL- och FöPL-ärenden

 I tjänsten kan du bl.a.:
 • kontrollera de löneuppgifter som kommit från inkomstregistret
 • skriva ut arbetstagarspecifikationen för fakturan
 • kontrollera försäkringens betalningssituation
 • begära betalningstid för fakturan
 • ändra FöPL-arbetsinkomsten
 • skriva ut intyg
 • anmäla eller korrigera löneuppgifter för året 2018
 • avsluta försäkringen
 • följa rehabiliterings- och invalidpensionsfallen i företaget och se hur de påverkar avgiftsklassen
 • uppdatera kunduppgifter, t.ex. anmäla kontonummer.

Uppgifter om Elos webbtjänst och hur den tas i bruk >

Vad är Elos kod? >

LOGGA IN MED ELOS KOD
LOGGA IN MED BANKKODERNA

Pensionsärenden 

I tjänsten kan du bl.a.

 • granska ditt pensionsutdrag
 • få en förhandsberäkning av din pension
 • ansöka om rehabilitering, ålderspension och partiell ålderspension
 • som pensionstagare höja skatteprocenten, meddela om ändringar i kontonumret och skriva ut ett pensionsintyg
 • som förmånstagare ansöka om reseersättning

Mer information om pensionstjänsten >

LOGGA IN MED BANKKODERNA

Tillfällig arbetsgivares anmälan av lönerna 2018 

Du kan lämna en ArPL-anmälan om utbetalda löner 2018 för tillfälliga arbetsgivare med den nedanstående blanketten. Elo skickar en faktura på ArPL-avgiften enligt anmälan.

Lämna en ArPL-anmälan

ELVI-tjänsten 

Uppgifter om löner som utbetalas genast i början av 2019 och korrigeringar i dessa ska anmälas till inkomstregistret. ELVI-tjänsten är inte längre används.

Läs mer: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret 

 

.