Jumplink

Elo avbryter debiteringen av hyra för restaurang- och kaféoperatörer under en viss tid

Elo avbryter debiteringen av hyror för restaurang- och kaféoperatörer under tiden 1.4–31.5.2020. Målet är att förbättra förutsättningarna för kontinuiteten i hyresgästernas verksamhet. 

Skälet för detta beslut är riksdagens beslut att stänga alla restauranger till och med slutet av maj för att begränsa spridningen av coronaepidemin. 

Avbrytandet av hyresdebiteringen gäller de restauranger och kaféer som finns i affärslokaler som helt och hållet ägs av Elo. Hyrorna för perioden i fråga behöver inte återbetalas. 

För att verksamheten ska kunna återställas så fort som möjligt efter krisen behövs snabba åtgärder. En affärsverksamhet som återhämtar sig snabbt är till fördel för alla parter.

Hittills har Elo förlängt betalningstiderna för hyrorna under följande månader samt bland annat förkortat minimiöppettiderna i köpcentrum. Dessa åtgärder har gällt de aktörer som har påverkats mest av krisen. Vi är och fortsätter vara flexibla även framöver med företagen. 

Tillsammans tar vi oss igenom denna utmanande tid

Vi genomgår nu exceptionellt svåra tider. Vårt gemensamma mål är att ta oss igenom krisen så bra som möjligt. Situationen som coronaviruset orsakar är mycket utmanande även för pensionsförsäkringsbolagen eftersom krisen berör verksamheten hos ett stort antal hyresgäster. Hyresgästernas situationer är individuella, samma lösning passar därför inte för alla.  

Vi vill stödja våra kunders verksamhet, men vi måste även tänka på vårt lagstadgade ansvar för våra över 700 000 kunders nuvarande och kommande pensionsskydd. Detta ansvar får vi inte glömma ens under undantagstillstånd.

Vi följer med hur helhetssituationen utvecklar sig och följer myndighetsföreskrifterna. Vi hoppas att situationen utvecklas i positiv riktning så fort som möjligt. 

Mer information: viestinta@elo.fi

 

Nyheter