Jumplink

Carl Pettersson tillträdde som verkställande direktör för Elo

/ Nyheter

Elo verkställande direktör Carl Pettersson

Carl Pettersson inledde sitt arbete som verkställande direktör för arbetspensionsbolaget Elo torsdagen den 7 oktober 2021.

– Carl Pettersson har gedigen kompetens inom arbetspensionssektorn och har visat prov på resultatrikt ledarskap. Han tillträder sin post i en situation där Elos verksamhet utvecklas kraftigt för att kunna möta både de förändringar som sker i omvärlden och kundernas förväntningar, berättar Elos styrelseordförande Antti Aho.

Jag har väntat med stor iver på den här dagen för att få bekanta mig med mina medarbetare på Elo och fördjupa mig i Elos verksamhet från insidan. De stora förändringsfaktorerna i vårt samhälle, till exempel förändringen i arbets- och företagslivet, den åldrande befolkningen, nativitetsminskningen och den långa perioden med låga räntor påverkar vårt arbetspensionssystem avsevärt. Det innebär att vi måste analysera vår omvärld noggrant och hela tiden utveckla vår verksamhet. Elo, liksom många andra arbetspensionsbolag, får ta i av alla krafter för att trygga våra nuvarande och kommande pensionärsgenerationers försörjning. Det känns fantastiskt att få lotsa Elos experter i detta arbete, säger Carl Pettersson.

Pettersson har tidigare arbetat som verkställande direktör för Veritas Pensionsförsäkring från 2017 till våren 2021, och tidigare har han även arbetat på Aktia.

Hanna Hiidenpalo, som tillfälligt innehaft posten som verkställande direktör, har utnämnts till ställföreträdare för verkställande direktören från och med den 7 oktober 2021.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Hanna Hiidenpalo, under vars ledning Elos verksamhet har utvecklats stadigt och åtgärder för att utveckla förvaltningen har genomförts i gott samarbete med styrelsen, Finansinspektionen och ett ombud, konstaterar Antti Aho.

Carl Petterssons CV >

Sök efter artiklar och nyheter