Suoraan sisältöön

Työnantaja, jos joudut lomauttamaan tai irtisanomaan, tiedä ainakin nämä 4 asiaa työeläkkeistä

/ Blogi

Satu Saulivaara

 

Korona on aiheuttanut yhteiskuntaan terveydellisen ja taloudellisen shokin. Elämme poikkeuksellista aikaa, jossa moni meistä on joutunut aivan uusien haasteiden eteen. Koronakriisi on supistanut yritysten kassavirtoja ja aiheuttanut vakavia taloudellisia ongelmia. Uusien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Lomautukset ja irtisanomiset ovat nyt monien yritysten arkipäivää.

Lomautus ja työsuhteen päättyminen vaikuttavat työntekijän toimeentuloon – myös eläketurvaan. Työnantaja, tiedäthän ainakin nämä 4 asiaa työeläkkeistä, jos joudut lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijäsi:

1. Eläkkeen kertyminen ansioista päättyy

Työeläkettä kertyy työskentelystä. Jos työntekijäsi lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy kokonaan, myös eläkkeen kertyminen ansiotuloista päättyy. Jos työntekijäsi saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, siitä hänelle kertyy eläkettä etuuden perusteena olevista ansiosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyskassa laskee työttömyyspäivärahan perusteena olevan ansion. Tämä on laskennassa tehtävien vähennysten vuoksi pääsääntöisesti maksettua palkkasummaa pienempi. Kun eläkeyhtiö taas laskee ansiosidonnaiselta työttömyyspäiväraha-ajalta kertyvää eläkettä, se huomioi työttömyyskassan laskemasta etuuden perusteena olevasta ansiosta 75 %.

Toisin sanoen, eläkettä kertyy työttömyysajalta aina työansioita vähemmän.

Ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta työntekijällesi kertyy eläkettä aina hänen alimpaan eläkeikäänsä saakka. Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta ei sen sijaan kerry eläkettä lainkaan.

2. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää työsuhteen päättymisen

Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää, että työntekijäsi on täyttänyt vähintään alimman eläkeikänsä ja työsuhde on päättynyt. Kun nämä kaksi edellytystä täyttyvät, vanhuuseläke voi alkaa seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta lukien.

Normaalisti työntekijä vanhuuseläkkeelle jäädessään irtisanoo työsuhteensa irtisanomisaikoja noudattaen. Jos työntekijäsi työsuhde on jo päättynyt, vanhuuseläkkeen molemmat saamisen ehdot täyttyvät, kun hänelle tulee ikää mittariin alimman eläkeiän verran.

Jos taas työntekijäsi on lomautettuna alimmassa eläkeiässään, tulee hänen irtisanoa työsuhteensa saadakseen vanhuuseläkkeen. Lomautettua työntekijää ei kuitenkaan koske irtisanomisajat vaan hän voi irtisanoa työsopimuksensa päättymään milloin vain.

Vanhuuseläkkeen ikäraja riippuu aina syntymävuodesta.

3. Työttömyysetuudet ensisijaisesti toimeentulon turvana

Jos työntekijäsi on lomautettu tai työsuhde on päättynyt, työttömyysetuus turvaa ensisijaisesti hänen toimeentulonsa. Maksettavia työttömyysetuuksia ovat työttömyyskassan ansiosidonnainen päiväraha sekä Kelan maksamat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Ansiosidonnaista päivärahaa ja peruspäivärahaa maksetaan maksimissaan 500 päivän enimmäismaksuajan. Korona-ajan poikkeussäännön mukaan työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kuitenkaan kulu lomautusten aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Ansiosidonnaista päivärahaa ja peruspäivärahaa voidaan kuitenkin maksaa ikääntyneelle työntekijälle enimmäismaksuajan jälkeen aina 65 ikävuoteen saakka lisäpäiviltä, jos henkilö on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja

- vuosina 1955–1956 syntynyt täyttää 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
- vuosina 1957–1960 syntynyt täyttää 61 vuotta ennen enimmäisaika täyttymistä ja
- vuonna 1961 tai sen jälkeen syntynyt täyttää 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Toisin sanoen ikääntyneen työntekijän työsuhteen päättymishetkellä voi olla suora vaikutus siihen, kauanko hän voi saada ansiosidonnaista päivärahaa tai peruspäivärahaa.

Työttömyyspäivärahalla ollessaan henkilö voi itse valita näistä kolmesta vaihtoehdosta:

- vanhuuseläkkeelle jääminen heti, kun se on mahdollista alimman eläkeiän täytyttyä,
- työttömyyspäivärahalla jatkaminen niin kauan kuin sitä maksetaan
- tai vanhuuseläkkeelle jääminen hänen itse valitsemanaan ajankohtana edellä mainittujen ajankohtien välissä.

4. Lomautuksen tai työsuhteen päättymisen vaikutus maksussa olevaan eläkkeeseen

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla usein työskennellään, mutta työskentely ei kuitenkaan ole pakollista. Jos siis joudut lomauttamaan tai irtisanomaan osittaisella vanhuuseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan työntekijäsi, eläkkeen maksaminen jatkuu tästä huolimatta aivan kuten ennenkin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osittaisella vanhuuseläkkeellä on kuitenkin iso ero sen osalta, miten ne vaikuttavat työttömyyspäivärahan maksuun. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä vähentää työttömyysetuuden määrää. Sen sijaan osittainen vanhuuseläke ei vaikuta lainkaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ja peruspäivärahan määrään, mutta työmarkkinatukeen sillä saattaa olla vaikutusta.

Satu Saulivaara

Satu Saulivaara

Kirjoittaja työskentelee Elossa eläkeneuvontapäällikkönä.

Hae artikkeleita ja uutisia