Jumplink

Välkommen att använda Elos webbtjänst

Webbtjänsten innehåller allt som du behöver för att sköta dina arbetspensionsförsäkringar oberoende av om du är företagare, arbetstagare eller representerar en bokföringsbyrå. I samma webbtjänst hittar du också rehabiliterings- och pensionsuppgifter. Verktygen för HR i storföretag, som hjälper till att hantera riskerna förarbetsoförmåga i företaget och kostnaderna för dem.
Elos webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden ur drift på lördagen den 25.9.2021 kl. 8-16 på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.
General / Default image alt attribute

I webbtjänsten kan du:

  • skriva ut intyg
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • begära betalningstid för fakturorna
  • tarkastella tulorekisteriin ilmoittamiasi tietoja
  • följa upp företagets rehabiliterings- och invalidpensionsfall.
  • arvioida yrityksen työkykyjohtamisen nykytilaa
  • suunnitella, seurata ja arvioida työkykyjohtamisen hankkeita.

Så här tar du Elos webbtjänst i bruk

  • Fyll i ett avtal om webbtjänsten.
  • Som en person med namnteckningsrätt får du genast tillgång till tjänsten.
  • Om du inte har namnteckningsrätt, kan du skicka ett avtal som undertecknats av en person med namnteckningsrätt till verkkopalvelusopimus@elo.fi. Kom ihåg att använda skyddad e-post.