Jumplink

Ansökan om ArPL-försäkring

Med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL) sköter du pensionsskyddet för de anställda i ditt företag.

Logga in här med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat och fyll i en ansökan om ArPL-försäkring. Vi kontaktar dig om vi behöver närmare uppgifter för försäkringen.

Elos elektroniska blanketterna för ansökan om försäkring ur drift på lördagen den 18.9.2021 kl. 7-10 på grund av systemändringar.

Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.