Eläkepalvelu

Eläkepalvelu tarjoaa työntekijöille ja yrittäjille tietoa eläkkeistä ja omasta työeläketurvasta. Henkilöt, joille Elo maksaa työeläkettä, voivat hoitaa palvelussa eläkeasioitaan.

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Palvelun käyttö on helppoa

Eläkepalvelu

Palvelun sisältö

1. Katso arvio tulevan eläkkeesi määrästä

Saat palvelussa arvion:

  • vanhuuseläkkeen määrästä
  • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja sen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrästä (jos olet yli 55-vuotias)
  • työkyvyttömyyseläkkeen määrästä
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen määrästä
  • kuntoutusrahan määrästä.

Verkkopalvelussa ei ole arviolaskentaa:

  • osa-aikaeläkkeen tai osa-aikaeläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrästä
  • jos olet jo eläkkeellä ja haluat arvion eläkkeen rinnalla kertyneestä eläkkeestä.

Näissä tapauksissa ota yhteys Elon eläkeneuvontaan, puh. 020 694 726

2. Hae vanhuuseläkettä ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Eläkepalvelussa voit hakea vanhuuseläkettä ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Erillistä paperihakemusta ei tarvitse tämän lisäksi täyttää.

3. Tarkista työeläkeotteesi

Työeläkeotteeltasi näet eläkettä kartuttavat työsuhteesi ansioineen, yrittäjätoimintajaksosi sekä mahdolliset eläkettä kartuttavat muut etuutesi. Jos tarkistat työeläkeotteen huhti-joulukuussa, sinulle ei lähetetä samana vuonna enää paperista otetta.

4. Korjaa työeläkeotteesi tietoja

Jos työeläkeotteellasi on puutteita tai virheitä, niistä kannattaa ilmoittaa korjauslomakkeella, jonka myös löydät vaivattomasti eläkepalvelun kautta.

5. Valitse sähköinen työeläkeote

Voit käydä valitsemassa itsellesi sähköisen työeläkeotteen, jos haluat käydä tarkistamassa otteen silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii etkä halua jatkossa enää otetta postitse kotiin. Mikäli valitset sähköisen otteen, mutta et kuitenkaan käy sitä tarkistamassa, saat työeläkeotteen kolmen vuoden välein postitse kotiin.

6. Katso ja tulosta eläketodistus

Jos saat työeläkettä, voit käydä palvelussa tulostamassa eläketodistuksen Elon maksamasta työeläkkeen määrästä kuluvana/edellisinä vuosina kuukausittain eriteltynä.

7. Korota eläkkeesi veroprosenttia

Voit korottaa työeläkkeesi veroprosenttia, jos haluat maksaa ennakonpidätystä verottajan ilmoittamaa enemmän.

8. Ilmoita tilinumerosi muutoksesta

Voit ilmoittaa työeläkkeesi maksutilin muutoksen, jos Elo maksaa sinulle työeläkettä. Ulkomaista tilinumeroa ei voi ilmoittaa tämän palvelun kautta.

9. Ilmoita yhteystietojesi muutoksista

Pääset lomakkeelle, jolla voit ilmoittaa osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi tai nimesi muutoksesta.

10. Tilaa eläkekortti

Voit tilata uuden eläkekortin kadonneen tai vahingoittuneen tilalle, jos saat Elosta vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai pysyvää, täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Kortti oikeuttaa erilaisiin eläkeläisalennuksiin (esim. Finnair, Matkahuolto ja VR).