Eläkepalvelu

Eläkepalvelusta saa tietoa omasta työeläketurvasta. Palvelussa voi myös hakea eläkettä tai etuutta. Elon eläkkeensaajat tai ammatillisessa kuntoutuksessa olevat voivat hoitaa palvelussa eläke- ja etuusasioitaan.

Painike: Siirry Elon eläkepalveluun

Palvelun käyttö on helppoa

Palvelun sisältö

1. Katso arvio tulevan eläkkeesi määrästä

Saat palvelussa arvion:

  • vanhuuseläkkeen määrästä
  • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja sen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrästä (jos olet yli 55-vuotias)
  • työkyvyttömyyseläkkeen määrästä
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen määrästä
  • kuntoutusrahan määrästä.

Verkkopalvelussa ei ole arviolaskentaa:

  • osa-aikaeläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrästä
  • jos olet jo eläkkeellä ja haluat arvion eläkkeen rinnalla kertyneestä eläkkeestä.

Näissä tapauksissa ota yhteys Elon eläkeneuvontaan, puh. 020 694 726

2. Hae ammattillista kuntoutusta

Voit hakea palvelussa ammatillista kuntoutusta. Erillistä paperihakemusta ei tarvitse tämän lisäksi täyttää.

3. Hae vanhuuseläkettä ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

Eläkepalvelussa voit hakea vanhuuseläkettä ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Erillistä paperihakemusta ei tarvitse tämän lisäksi täyttää.

4. Tarkista työeläkeotteesi

Työeläkeotteeltasi näet eläkettä kartuttavat työsuhteesi ansioineen, yrittäjätoimintajaksosi sekä mahdolliset eläkettä kartuttavat muut etuutesi. Jos tarkistat työeläkeotteen huhti-joulukuussa, sinulle ei lähetetä samana vuonna enää paperista otetta.

5. Korjaa työeläkeotteesi tietoja

Jos työeläkeotteellasi on puutteita tai virheitä, niistä kannattaa ilmoittaa korjauslomakkeella, jonka myös löydät vaivattomasti eläkepalvelun kautta.

6. Valitse sähköinen työeläkeote

Voit käydä valitsemassa itsellesi sähköisen työeläkeotteen, jos haluat käydä tarkistamassa otteen silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii etkä halua jatkossa enää otetta postitse kotiin. Voit ilmoittaa valinnan yhteydessä puhelinnumerosi, jolloin muistutamme säännöllisesti otteen tarkistamisesta.

7. Katso ja tulosta eläketodistus

Jos saat työeläkettä, voit käydä palvelussa tulostamassa eläketodistuksen Elon maksamasta työeläkkeen määrästä kuluvana/edellisinä vuosina kuukausittain eriteltynä.

8. Korota eläkkeen tai etuuden veroprosenttia

Voit korottaa työeläkkeesi tai kuntoutusrahasi veroprosenttia, jos haluat maksaa ennakonpidätystä verottajan ilmoittamaa enemmän.

9. Ilmoita tilinumerosi muutoksesta

Voit ilmoittaa Elosta saamasi työeläkkeen maksutilin muutoksen. Ulkomaista tilinumeroa ei voi ilmoittaa tämän palvelun kautta.

10. Ilmoita yhteystietojesi muutoksista

Pääset lomakkeelle, jolla voit ilmoittaa osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi tai nimesi muutoksesta.

11. Tilaa eläkekortti

Voit tilata uuden eläkekortin kadonneen tai vahingoittuneen tilalle, jos saat Elosta vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai pysyvää, täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Kortti oikeuttaa erilaisiin eläkeläisalennuksiin (esim. Finnair, Matkahuolto ja VR).