Suoraan sisältöön

Etätyöstä on tullut uusi normaali – näin otat siitä irti parhaat puolet

/ Artikkeli

Kuvituskuva etätöistä

Etätyö lisää tutkitusti työn imua, mutta jokainen etätöitä säännöllisesti tekevä on varmasti törmännyt myös sen haasteisiin. Kuinka selättää etätyöapatia ja ottaa kotona työskentelystä ilo irti?

 

Keväällä poikkeusaika sysäsi kertaheitolla etätyön osaksi asiantuntijatyötä tekevien arkea. Työterveyslaitoksen mukaan jopa 42 prosenttia suomalaisista on tehnyt koronan takia aiempaa enemmän töitä kotoa käsin. Muutos on tuonut työelämään sekä mahdollisuuksia että haasteita.

Etätyössä on imua

Lisääntynyt etätyö näyttää vaikuttaneen työssä jaksamiseen pääsääntöisesti myönteisesti ja tuoneen työhön positiivista virettä. Tutkimusten mukaan suomalaisten työhyvinvointi jopa parani koronakevään aikana: etätöihin siirtyneillä työn imu lisääntyi ja krooninen väsymys väheni.

Etätyön lisääminen voi muun muassa vähentää työn kuormittavuutta. Työ on tehokasta, kun konttorille tyypilliset häiriötekijät, keskeytykset ja kiire vähenevät. Samalla ajanhallinta ja päivän rytmittäminen helpottuvat. Myös monien asioiden tekeminen yhtä aikaa, eli kognitiivinen kuormitus, vähenee etätyön lisääntyessä.

Kotoa käsin työskentely parantaa usein myös tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimuksissa on huomattu, että juuri kiire, häiriöt ja keskeytykset ovat asiantuntijatyön tuottavuuden pahin vihollinen. Kotikonttorille siirtyneet raportoivat myös selkeästi muita enemmän oppineensa uusia, aiempaa parempia työtapoja. Tämä puolestaan edistää työn imua.

Etätyöapatia uhkaa

Vaikka suurin osa etätyön tekijöistä kokee lisääntyneen etäilyn positiivisena asiana, koronan jatkuminen ja pimeän vuodenajan alkaminen tuo työhön uusia haasteita. Etätyö kyllä vähentää työuupumusta, mutta samalla se saattaa pidemmän päälle aiheuttaa etätyöapatiaa.

Tutkimusten mukaan etätyöskentelyn haasteita ovat etenkin tylsistyminen, työkavereiden kanssa käytävän epävirallisen vuorovaikutuksen väheneminen ja huono ergonomia. Työnteosta voi kadota kipinä, kun virikkeet ja työkaverit puuttuvat. Jaksamiseen on keksittävä uusia keinoja.

Näin otat etätyöstä irti parhaat puolet

1. Panosta ergonomiaan ja rytmitä työpäivää

Etätyö vaatii itsekuria. Työpisteenä toimivaan sohvannurkkaan tai keittiönpöydän ääreen on helppo jämähtää kahdeksaksi tunniksi. Jaksamista kannattaa ammentaa työn rytmittämisestä, lounas- ja kahvitauoista, ulkoilusta ja liikunnasta. Jos mahdollista, rytmitä päivä niin, että ehdit ulkoilemaan valoisan aikaan.

Etätyössä myös vastuu työn ergonomiasta siirtyy työntekijälle itselleen. Satsaa siis hyvään työpisteeseen. Lue täältä vinkit ergonomiseen etätyöpäivään.

2. Vaali yhteisöllisyyttä

Etätyöapatian karkottamisessa avainasemassa on yhteisöllisyyden ja riittävän kommunikaation vaaliminen. Yhteydenpito työkavereihin on merkittävä osa työhyvinvointia myös etätyömaailmassa, vaikka moni erityisesti jatkuvasti etätöitä tekevä varmasti kaipaa jo omaa työpistettä ja -kavereita. Virallisten etäpalavereiden ohella vapaamuotoiset virtuaalikahvittelut ja etäjumppahetket ovat tärkeitä, jotta päiviin tulee myös epävirallista vuorovaikutusta.Vuorovaikutukseen tulisikin nyt kiinnittää työpaikoilla yhteisesti huomiota, ja erityisesti esihenkilöiden olisi hyvä panostaa entistä enemmän yhteisöllisyyden vaalimiseen.

3. Vähennä videopalavereita

Etätyöapatia uhkaa erityisesti työntekijää, jonka päivät täyttyvät etäpalavereista. Tutkimusten mukaan liian usea videopalaveri päivässä lisää väsymystä. Voisitko jättää jonkun palaverin välistä ja pyytää vaikka kollegaa toimittamaan sinulle muistiinpanot? Tai voisiko palaverin pituutta lyhentää? Videopalaverien välillä on myös tärkeää muistaa pitää pausseja, ja laittaa tietokoneen ruutu välillä kokonaan kiinni.

4. Haastetta peliin

Monen etätöihin siirtyneen työnkuva on saattanut kaventua, mikä on voinut vähentää työn innostavia haasteita ja lisätä kokemusta tylsistymisestä. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että työ tarjoaa myös etäilyn aikana riittävästi mielekkäitä haasteita. Jos työ alkaa tylsistyttää, ota asia rohkeasti puheeksi esihenkilön kanssa.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>