Suoraan sisältöön

Tapojärvi on teollisen kiertotalouden edelläkävijä

/ Artikkeli

Kaivos- ja tehdaspalveluihin sekä kiertotalouteen erikoistunut perheyhtiö Tapojärvi Oy on kasvanut 65 vuodessa yhden miehen kuljetusyrityksestä yli 600 ammattilaista työllistäväksi monitoimijaksi. Perheyrittäjyys ja lappilaiset juuret ovat kulkeneet mukana läpi vuosikymmenten.

Tapojärven henkeen kuuluu, että asiat tehdään koko ajan vähän paremmin, toimintaa kehitetään innovatiivisesti ja asiakkaita kuunnellaan. Näillä eväillä lappilainen perheyritys on noussut kaivospalveluiden tuottamisessa Pohjois-Suomen markkinajohtajaksi.

– Iso tekijä menestyksen taustalla ja kasvun mahdollistajana on se, että olemme halunneet löytää uusia ratkaisuja ja kulkea kehityksen etujoukoissa, kiteyttää Tapojärven hallintojohtaja Janne Alatalo.

Matka kansainväliseksi kaivosurakointien ja tehdaspalvelujen erikoisosaajaksi sekä kiertotalouden edelläkävijäksi alkoi pienestä. 

Perheyrittäjyys kantaa

Tapojärven tarina alkaa vuodesta 1955, jolloin Esko Tapojärvi perusti Muonioon kuljetusyrityksen. Aluksi yritys tuotti taksipalveluita yhden miehen voimin. Siitä toiminta laajeni melko pian kaivos- ja teollisuuspalveluihin, ja pikkuhiljaa yrityksen toimintaan tulivat mukaan myös perheen lapset. Pojat Markku ja Pertti Tapojärvi ottivat ohjat käsiinsä 90-luvun alussa, ja tänä päivänä johdossa on jo kolmas sukupolvi.

– Vaikka olemme vuosien varrella kasvaneet isoksi ja kansainväliseksi yritykseksi, niin perheyrittäjyys on kulkenut koko ajan mukana. Jokainen työntekijä tietää, mistä yritys on ponnistanut. Yrityksen arvot, jotka ovat olleet mukana perustamisesta lähtien, kantavat meitä edelleen. Esimerkiksi se, että halutaan olla lähellä asiakasta ja tehdä työt turvallisesti ja tehokkaasti, Alatalo kertoo.

Nykyisin Tapojärven liiketoiminta jakaantuu kahteen alueeseen: palvelutuotantoon, joka pitää sisällään kaivospalvelut ja teollisen kiertotalouden, ja teknologiaan. Suurin yksittäinen liiketoiminta-alue on kaivospalvelut, josta tulee noin 70 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

Myös tutkimus- ja kehitystoiminta näyttelee innovatiivisessa yrityksessä tärkeää roolia.

– Tutkimus- ja kehitystiimissämme työskentelee noin 20 henkeä. Erityisesti kehitystyössä satsataan kiertotalouden mahdollisuuksiin. Myös kaivosteknologian kehittyminen näkyy kaivosturvallisuuden parantumisena ja tuotantovarmuuden lisääntymisenä. Säästöjä syntyy muun muassa energianlähteissä ja päästöissä, Alatalo sanoo.

Kiertotalouden asialla

Kiertotalous avaa kaivoksille uusia mahdollisuuksia sekä liiketoiminnan että ympäristötavoitteiden kehittämisessä. Kaivostoiminnassa syntyy tuotannon ohessa suuri määrä hyödyntämätöntä kiveä, joka voi olla arvokas raaka-aine toisille toimijoille. Tapojärvellä kiertotalous on ollut keskeisimpiä liiketoiminnan osa-alueita alkuajoista lähtien.

– Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on ollut osa liiketoimintaamme jo pitkään. Meille luonnonvarojen säästäminen on aina ollut tärkeää, ja siksi kiertotalous on luonnollinen osa toimintaamme.

Työ kiertotalouden parissa on kantanut hedelmää. Tapojärvi on muun muassa palkittu maailman parhaana kuonankäsittelijänä. Vuonna 2019 yritykselle myönnettiin vuoden yrittäjä -palkinto, joka tuli ennen kaikkea kiertotalouteen panostamisesta.

– Haluamme palvella tehtaita ja kaivoksia samalla, kun vähennämme ilmaston kuormitusta ja säästämme luonnon neitseellisiä materiaaleja, Alatalo tiivistää.

Tapojärvellä on tällä hetkellä Torniossa kaksi rikastamoa, ja kolmas rakenteilla Italiaan. Rikastamoissa erotetaan teräksen tuotannon sivutuotteena syntyvän kuonan seasta arvokkaita metalleja ja palautetaan ne takaisin terästehtaan käyttöön. Jäljelle jääneestä kuonasta tehdään kiviainesta, jota voidaan käyttää vaikkapa maanrakennuksessa.

Tapojärven prosesseissa kiertää vuosittain noin miljoona tonnia teollisuuden sivutuotteita, joista tehdään uudelleen käyttökelpoista materiaalia.

– Tavoitteena on, että loppusijoitettavaa jätettä tulisi prosesseissa mahdollisimman vähän, Alatalo sanoo.

Urapolkujen mahdollistaja

Alatalon oma ura Tapojärvellä alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Hän tuli taloon vuonna 2010 turvallisuuskoordinaattoriksi ja eteni urakehityksen kautta nykyiseen pestiinsä hallintojohtajaksi.

– Meillä tehdään pitkiä työuria. Se kertoo paljon siitä, millainen työnantaja Tapojärvi on. Työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan ja kehittymään yrityksen sisällä.

Tapojärvi työllistää reilut 600 työntekijää, joista noin 70 prosenttia tekee fyysisesti raskasta työtä. Alatalo kertoo, että työntekijöiden työkunnosta huolehtiminen ja työssä jaksaminen ovat korkealla yrityksen prioriteettilistalla.

– Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Haluamme huolehtia heidän henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan.

Työntekijöiden hyvinvointia edistetään muun muassa tukemalla vapaa-ajan liikuntaa sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä varhaisen tuen mallilla. Mukana turvaamassa työntekijöiden hyvinvointia on myös Elo, joka toimii Tapojärven työeläkevakuuttamisen kumppanina.

– Olemme Elon kanssa säännöllisesti yhteydessä ja mietimme ratkaisuja työkykyyn liittyviin asioihin. Hyvä keskusteluyhteys tekee yhteistyöstä sujuvaa, Alatalo kertoo.

Janne Alatalo, Tapojärven hallintojohtaja

Janne Alatalo aloitti uransa Tapojärvellä yli kymmenen vuotta sitten ja kehuu työnantajansa kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia

Juuret vahvasti Lapissa

Vaikka Tapojärvi on vuosien varrella kasvanut kansainväliseksi monitoimijaksi, jolla on yli kymmenen toimipistettä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa, ovat juuret edelleen vahvasti Lapissa. Yrityksen kotipaikka on Kolari ja sydän Torniossa sijaitseva pääkonttori.

– Olemme vahvasti pohjoissuomalainen yritys. Lapin elinvoiman ja työpaikkojen takaaminen on meille tärkeä arvo, Alatalo kertoo.

Ja työtä näyttää riittävän niin kaivos-, tehdas- kuin kiertotalouspalveluissakin. Yksi merkittävä lähitulevaisuuden projekti on vuoden 2022 alussa Pohjois-Savossa Siilinjärvellä alkava iso kaivostyömaa, johon valmistautuminen on jo käynnissä. Projekti tulee työllistämään Tapojärven palvelukseen reilut 100 uutta työntekijää.

– Kaivostyömaa toteutetaan allianssimallilla Yaran kanssa. Se on meille uusi toimintamalli ja senkin puolesta erittäin kiinnostava hanke. Nyt mietimme jo, miten esimerkiksi työntekijät tullaan rekrytoimaan ja kouluttamaan, Alatalo kertoo.

Tapojärven hallintojohtaja Janne Alatalon vinkit työntekijöiden sitouttamiseen:

1. Tarjoa erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittyä yrityksen sisällä.

2. Pidä huolta työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä työssä jaksamisesta.

3. Osoita arvostusta työntekijöitä kohtaan. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.

4. Pidä kiinni yrityksen vahvuuksista.
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>