Suoraan sisältöön

Työn murros patistaa meitä hiomaan työelämän metataitoja

/ Blogi

Pia Aulaskoski
 

Elämäämme parhaillaan saneleva poikkeusaika pakottaa meitä kaikkia toimimaan toisin. Jos jotain hyvää koronasta on löydettävä, se on loistava mahdollisuus ajatella asioita eri tavalla ja luoda uusia entistä parempia toimintatapoja, myös omaan työhön. Isommassa kuvassa työn murros patistaa meitä hiomaan työelämän metataitoja, jotka ovat muuttuvassa maailmassa elinehto. Puhutaan uudesta normaalista, joka tuntuu olevan alati muuttuva kaaos. Sellaisessa työelämässä työnantajan kontrolli vähenee entisestään ja työntekijän itsensä johtamisen taidot korostuvat. Työpaikoilla täytyy keskustella ja sopia toimintatavoista, jotka tukevat tuottavaa työtä. Tuottava työ käsitteenä pitää sisällään sekä työntekijän hyvinvoinnin että työn korkean laadun. 

Uudessa normaalissa meidän täytyy olla uteliaita ja halukkaita kehittämään omaa osaamistamme ja pitää aktiivisesti huolta omasta hyvinvoinnistamme. Työkykyymme vaikuttavat erityisesti osaaminen, uuden tiedon omaksuminen sekä sen soveltaminen käytäntöön. Verkostoilta ja kollegoilta oppiminen tukee ammattitaitoamme. Onnistumisten jakaminen ei ainoastaan luo mahdollisuuksia oppia toisilta, se myös kannustaa erityisesti tänä aikana, kun uutiset tuntuvat olevan toinen toistaan huonompia. 

Yksilön vastuu ja joustavuus korostuvat erityisen paljon tässä ajassa. Kolikon kääntöpuoleksi voivat muodostua liian suuri henkinen taakka oman työn organisoinnista ja yksinäisyyden tunne. Uudenlainen työntekotapa on omiaan kasvattamaan itsenäisen päätöksenteon osuutta työssä, ja työtovereiden tai esimiehen antama tuki voi jäädä vähemmälle. Uudessa normaalissa pitää hyväksyä oma haavoittuvuus ja oppia ottamaan asiat puheeksi. On ok myöntää, että nyt oma tilanne ei ole enää ok. Silloin on mahdollisuus käydä keskustelua esimiehen tai työterveyshuollon kanssa ratkaisujen löytämiseksi. Apuja on saatavilla, ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Esimiehen voi olla vaikea etänä tunnistaa hiljaisia signaaleja työkykyongelmista, siksi meidän työntekijöiden tulee olla itse myös aktiivisia ja ottaa työkykyyn ja työn sujumiseen liittyvät asiat puheeksi. Taito huolehtia omasta osaamisesta, työkyvystä ja hyvinvoinnista ovat kovaa valuttaa uudessa normaalissa.  Näitä taitoja on syytä treenata jo nyt.

Etätyö on tullut jäädäkseen. Jo nyt asiakasyrityksemme pohtivat, miten työ jatkossa organisoidaan entistä fiksummin. Tulevaisuudessa meillä saattaa olla esimerkiksi 2-3 ydintyöpäivää, jolloin kokoonnumme tiiminä työpaikalle tekemään tehtäviä, jotka edellyttävät yhteistyötä ja yhdessä ideointia. Etätyöhön taas sopivat keskittymistä vaativat yksilösuoritukset. Työympäristö vaikuttaa valtavasti keskittymiskykyyn ja työhyvinvointiin. Siksi onkin hyvä valita tehtävään sopiva ympäristö, sillä vaihtelu virkistää.

Uudessa normaalissa on syytä vaalia työtovereiden keskinäistä tukea ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Sparrailuhetket ja yhteiset työtunnit antavat tukea omaan työhön. Työn tulosten näkyväksi tekeminen ja kollegan myönteinen palaute tsemppaavat. Haastan kaikkia etätyöläisiä etsimään itselleen toimivia etätyörutiineja pimenevään syksyyn ja kannustamaan työkaveria piuhojen päässä!

 
Pia Aulaskoski

Pia Aulaskoski

Kirjoittaja työskentelee Elossa työkykyjohtamisen kehittämispäällikkönä.

Hae artikkeleita ja uutisia