Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Miltä työelämä näyttää vuonna 2021? – Viisi trendiä

/ Artikkeli

Työelämän trendit 2021

Etätöiden suosio jatkuu tänä vuonna vahvana, mutta myös turvalliset ja joustavat toimistotilat nousevat arvoon. Tänä vuonna myös työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys nousevat entistä näkyvämmin tapetille.

Viime vuodesta jäi käteemme suuri määrä oppeja, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessa, mutta myös epävarmuutta ja kaipuuta yhä merkityksellisempään työelämään. Miten poikkeuksellinen vuosi muokkasi työelämää ja miltä se näyttää tänä vuonna? Kokosimme viisi trendiä.

1. Etätyö on tullut jäädäkseen

Jo ennen poikkeusaikaa etätyöt olivat alkaneet pikkuhiljaa yleistyä, mutta korona toi etäyöt yhdessä yössä lähes jokaisen asiantuntijatyötä tekevän arkeen. Kyselyiden mukaan yli miljoona suomalaista siirtyi poikkeusaikana etätöihin, ja noin puolet kaikista etätöihin siirtyneistä halusi jatkaa etätöitä myös tulevaisuudessa.

Tutkimusten mukaan etätyö onkin hyvä keino edistää keskittymistä vaativia, itsenäisesti hoidettavia työtehtäviä. Se myös mahdollistaa paremmin työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Samalla etätyöstä kuitenkin puuttuu sosiaalinen ulottuvuus, eivätkä yhteistyötä vaativat työtehtävät hoidu yhtä jouhevasti. Monelle työpaikalle parhaiten sopiva malli olisikin etätyön ja lähityön joustava yhdistäminen. Hybridimallista hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat, ja se tulee tänä vuonna varmasti kasvattamaan suosiotaan.

2. Turvalliset ja joustavat työtilat nousevat arvoon

Samalla kun työn tekemisen tavat kehittyvät, muuttuvat myös yritysten toimitilatarpeet ja työntekijöiden suhde työpaikkoihin. Etätyön lisäännyttyä moni yritys on herännyt pohtimaan toimitilojen merkitystä entistä tarkemmin. Tarvitaanko omaa toimistoa, kun työt sujuvat myös etänä? Samalla yhä useampi on kuitenkin alkanut arvostaa myös toimistoa ja sen tarjoamia palveluita entistä enemmän. Sitä, että työn teolle on myös kodista erillinen tila.

Tulevaisuudessa turvalliset ja joustavat työtilat nousevatkin arvoonsa. Toimistoja tarvitaan edelleen, mutta avotoimistot saavat väistyä monitilatoimistojen tieltä. Tarvitsemme erilaisia tiloja yhteistyöhön, lisääntyneisiin etäpalavereihin ja puhelinneuvotteluihin sekä rauhalliseen työskentelyyn.

3. Työttömyyden pitkittyminen muovaa työmarkkinoita

Työmarkkinaennusteen mukaan koronan aiheuttama epävarmuus jatkuu vielä tänä vuonna taloudessa ja työmarkkinoilla. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan Suomessa 8,2 prosenttiin ja työllisyyden ennustetaan alkavan kasvaa vasta ensi vuonna. Monilla onkin tänä vuonna edessään työnhakua ja jopa alanvaihtoa. Toisille kriisi voi tarjota mahdollisuuden miettiä omaa työuraa uudelleen. Alan vaihtaminen ja uuden työn hakeminen on iso askel, ja se voikin olla hyvä hetki pysähtyä miettimään, mikä oikeasti kiinnostaa ja motivoi.

4. Työhyvinvoinnin arvostus nousee

Poikkeuksellisen vuoden jälkeen työhyvinvointia arvostetaan nyt entistä enemmän. Moni on joutunut työstään lomautetuksi tai irtisanotuksi ja myös sosiaalinen eristäytyminen on voinut aiheuttaa väsymystä. Lisäksi muutokset työoloissa sekä huoli maailman tilasta ovat saattaneet aiheuttaa stressiä.

TTL:n mukaan työhyvinvoinnin kannalta on erityisen tärkeää, että työssä koetaan oikeudenmukaista kohtelua, yhteisöllisyyttä ja varmuutta tulevasta. Niihin vaikuttamalla voidaan edistää hyvinvointia, työskennelläänpä sitten etänä tai työpaikalla. Kun työ on tullut kotiin ja kietoutunut muuhun elämään läheisemmin, täytyy työhyvinvointia tukea nyt entistä kokonaisvaltaisemmin. Työhyvinvointi liittyykin entistä enemmän myös siihen, miten kotielämä ja arki saadaan rullaamaan.

5. Työltä kaivataan entistä enemmän merkityksellisyyttä

Poikkeuksellinen vuosi herätti monet pohtimaan työn tarkoitusta uudella tavalla, ja merkityksellisyys nouseekin tänä vuonna isoksi työnantajakuvaan ja rekrytointiin liittyväksi trendiksi. Moni miettii, mikä omassa työssä tuntuu tärkeältä ja motivoivalta. Työntekijät myös ovat entistä kiinnostuneempia yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja haluavat tietää, mikä on oman työn vaikutus. Miksi teemme juuri sitä työtä, jota teemme?


Lähteet:

• https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/
• https://tyopaikat.oikotie.fi/tyonantajalle/artikkelit/tyonantajakuvan-rakentamisen-trendit-2021-keskiossa-ihminen
• https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tyomarkkinaennuste-tyottomyyden-pitkittyminen-muovaa-tyomarkkinoita-pandemian-jatkuessa
• https://yle.fi/uutiset/3-11291865

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>