Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Mitä ammatillinen kuntoutus on ja 7 muuta tärkeää kysymystä

/ Artikkeli

Suurin osa ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneesta pystyy jatkamaan työelämässä.

Ammatillinen kuntoutus on tehokas väylä takaisin työelämään. Kuntoutuksen avulla sinua voidaan auttaa pärjäämään ja pysymään töissä silloin, kun sairaus tai vamma tekee nykyisessä työssä selviytymisestä vaikeaa.

Seitsemän kymmenestä kuntoutukseen osallistuneesta pystyy jatkamaan työelämässä.

Työeläkeyhtiö Elon kuntoutuspäällikkö Riikka Kivirikko-Ekman antaa vastaukset kahdeksaan tyypilliseen kysymykseen, joita ammatillisesta kuntoutuksesta esitetään.

1) Mistä ammatillisessa kuntoutuksessa on kyse?

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea työssä jaksamista. Työtehtävääsi tai ammattiasi muokataan niin, että voit jatkaa työelämässä myös nykyisessä terveydentilassasi.

Kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi raskaammasta työstä siirtymistä kevyempään. Joskus vaihtoehtona on kouluttautua kokonaan uudelleen.

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan tukea esimerkiksi paluuta töihin pitkän sairausloman jälkeen. Kuntoutuksen avulla voit myös palata takaisin työelämään määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä.

2) Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto niin työssä käyvälle kuin yrittäjälle. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt ja jotka eivät ole täyttäneet vielä vanhuuseläkeikää. Alin vanhuuseläkeikä määräytyy oman ikäluokan mukaan.

Työkyvyn heikentymisellä tarkoitetaan sitä, ettei henkilö suoriudu enää työstään terveydentilassaan tapahtuneen muutoksen vuoksi. Esimerkiksi liikunta- ja tukielinsairaudet ovat yleinen syy.

Ammatillisen kuntoutuksen edellytyksenä on lääkärin toteama työkyvyttömyyden uhka. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön työkyky on heikentynyt siinä määrin, että ilman kuntoutusta hän joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina.

Elo voi tukea ammatillista kuntoutustasi, jos:

  • olet alle alimman eläkeikäsi,
  • on olemassa uhka, että joudut työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina,
  • sinulla on ammatti- ja työkokemusta usean vuoden ajalta,
  • sinulla on työansioita viideltä edeltävältä kalenterivuodelta vähintään 35 614,03 euroa (vuonna 2019),
  • et ole oikeutettu tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävään ammatilliseen kuntoutukseen ja
  • olet työssä tai yrittäjänä tai työnteon päättymisestä on kulunut suhteellisen lyhyt aika.

3) Mistä tiedän, sopiiko ammatillinen kuntoutus minulle?

Työterveyshuollolla on iso rooli kuntoutukseen ohjaamisessa. Keskustele ammatillisesta kuntoutuksesta aina ensin työterveyshuoltosi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Jos sinulla ei ole yrittäjänä tai muuten työterveyshuoltoa, asia kannattaa ottaa puheeksi esimerkiksi lääkärin kanssa terveyskeskuksessa.

Voit tunnistaa mahdollisia hälytysmerkkejä työkyvyn heikentymisestä itse:

  • sinulla paljon sairauspoissaoloja,
  • työstä selviytymisestä on tullut vaikeaa,
  • työ vie kaikki voimavarat – et jaksa mitään enää työpäivän jälkeen.

Yrittäjän kohdalla työkyvyn heikentyminen voi tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminnassa pitäminen vaatii äärimmäisiä ponnisteluja. Usein toiminta voi jatkua, kun toimenkuvaasi muokataan kuntoutuksen keinoin.

Ole itse aktiivinen! On sitä parempi, mitä aikaisemmin tunnistat kuntoutustarpeen ja reagoit siihen.

4) Mitä eri vaihtoehtoja ammatillisessa kuntoutuksessa on?

Ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa neljää eri vaihtoehtoa. Kyseessä on aina yksilöllinen ratkaisu, johon vaikuttavat terveydentilasi sekä aiempi työ- ja koulutushistoriasi. Kuntoutuskeinoa arvioidaan myös aina suhteessa työkyvyn riskiin.

Ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi työtehtävien muokkaamista nykyisessä työpaikassasi tai uudelleenkoulutusta täysin uuteen ammattiin. Kaikki vaihtoehdot sopivat myös yrittäjille.

Sinun ei tarvitse tietää itse, mikä kuntoutustapa on sinulle sopivin, vaan se päätetään kuntoutussuunnitelmaa tehdessä. Voit saada Elolta apua suunnitelman tekoon.

Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot
Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen!


Ammatillinen kuntoutus voi olla työkokeilua. Sen avulla on mahdollista muokata työtehtäviä paremmin terveydentilaasi sopiviksi. Työkokeilu kestää 1–6 kuukautta, kolme kuukautta on tyypillisin ratkaisu.

Työkokeilu aloitetaan yleensä vähemmillä tunneilla eli esimerkiksi neljällä tunnilla päivässä ja 20 tunnilla viikossa. Tuntimäärää pyritään nostamaan pikkuhiljaa työkokeilun edetessä niin, että työaika voi olla lopulta täydet, maksimissaan 40 tuntia viikossa.

Työhönvalmennus on kestoltaan pidempi, yleensä kuudesta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen. Se sisältää aina koulutusta joko työpaikalla tai kurssimuotoisesti. Tämä on vaihtoehto, kun olet esimerkiksi palaamassa nykyiselle työnantajallesi täysin uusiin työtehtäviin ja tarvitset sitä varten uutta osaamista ja ammattitaitoa.

Uudelleenkoulutus voi olla vaihtoehto silloin, jos työtehtävääsi tai työnkuvaasi ei ole mahdollista muokata terveydentilaasi sopivaksi. Uudelleenkoulutus saattaa tuoda työkokeilua ja työhönvalmennusta pidempiaikaisemman ratkaisun.

Vaihtoehtona on erilaisia koulutusmahdollisuuksia, kuten oppisopimus, toisen asteen koulutus tai jopa ammattikorkeatutkinto. Uudelleenkoulutuksella pyritään saamaan sinulle nykyiseen terveydentilaasi sopiva ammatti.

Yrittäjille on lisäksi vaihtoehtona elinkeinotuki, joka voidaan myöntää yritystoiminnan kehittämistä, jatkamista tai aloittamista varten. Elinkeinotuella voidaan kustantaa esimerkiksi työtä helpottavia työvälineitä, laitteita tai koneita tai yritystoiminnan jatkamiseen tarvittavia muutostöitä, kuten toimitilojen kohtuullisesta kunnostuksesta aiheutuvia kuluja.

Yrityksen toimintaedellytykset varmistetaan aina ennen elinkeinotuen myöntämistä. Tavoitteena on muokata yritystoimintaa niin, että yrittäjä pärjää jatkossa terveydentilansa puolesta.

5) Miten haen ammatillista kuntoutusta?

Kun olet tunnistanut kuntoutustarpeen yhdessä työterveyden tai lääkärin kanssa, voit hakea ennakkopäätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta.

Se onnistuu helpoiten osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Liitä mukaan lääkärin B-lausunto, josta käy ilmi todettu työkyvyttömyyden uhka. Kuntoutusta voi hakea myös postitse toimitettavalla lomakkeella.

Ennakkopäätöstä hakiessa ei tarvitse vielä olla kuntoutussuunnitelmaa. Jos sinulla kuitenkin on jo selvä ajatus siitä, kuinka haluat edetä, voit kirjata suunnitelman mukaan hakulomakkeeseen.

Kuntoutuspäätökseen vaikuttaa aina henkilön terveydentilan lisäksi tämän aiempi koulutus- ja työhistoria. Mieti, miten työsi pitäisi muuttua, jotta se sopii nykyiseen terveydentilaasi.

Ennakkopäätös itsessään ei vielä tarkoita oikeutta kuntoutukseen. Sen saamisen jälkeen sinulla on 9 kuukautta aikaa työstää kuntoutussuunnitelma. Voit saada siihen apua meiltä Elosta. Autamme myös viemään suunnitelmaa sellaiseen suuntaan, että sitä voidaan tukea.

Kun kuntoutussuunnitelma on valmis, hae päätöstä sen toteuttamiseen osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Päätöksen saatuasi kuntoutuksesi voi alkaa.

Ammatillisen kuntoutuksen askeleet
Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen!

6) Hain työkyvyttömyyseläkettä, mutta sain päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Miksi?

Työkyvyttömyyseläkeratkaisua tehdessä pitää aina ensisijaisesti arvioida, voidaanko henkilön työkykyyn vaikuttaa ammatillisella kuntoutuksella. Jos vakuutuslääkäri arvioi, että voidaan, saat päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta vaikket olisi itse sitä hakenutkaan.

Kuntoutuspäätökseen vaikuttaa aina terveydentilasi lisäksi aiempi koulutus- ja työhistoriasi.

Ammatillinen kuntoutus on aina parempi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläke jo pelkästään taloudellisesti. Voit käydä osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu katsomassa arvion kuntoutusrahan ja työkyvyttömyyseläkkeen määrästäsi. Ero on merkittävä.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla sinun on mahdollista pysyä ansiotyössä ja kartuttaa vanhuuseläkettä, kun löydät terveydentilallesi sopivan työn tai työtehtävän. Samalla voit kehittää osaamistasi ja pysyä edelleen työyhteisön jäsenenä.

7) Sain kuntoutuspäätöksen vaikken hakenut sellaista. Miten etenen nyt?

Ota yhteys Eloon, niin autamme sinut eteenpäin.

Ennakkopäätös itsessään ei vielä tarkoita oikeutta ammatilliseen koulutukseen. Sinulla on nyt 9 kuukautta aikaa työstää kuntoutussuunnitelmaa. Saat meiltä apua sen tekemiseen.

Kun kuntoutussuunnitelmasi on valmis, hae osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu päätöstä sen toteuttamiseen. Päätöksen saatuasi kuntoutuksesi voi alkaa.

8) Mikä toimeentuloni on kuntoutuksen aikana?

Ammatillisen kuntoutuksen toteutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja 33 prosentin kuntoutuskorotus. Kuntoutusraha on näistä yleisempi vaihtoehto.

Kuntoutusrahaa maksetaan henkilölle, joka ei ole kuntoutussuunnitelman toteuttamisen alkaessa määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Kuntoutusrahan määrä perustuu laskennalliseen työkyvyttömyyseläkkeeseesi korotettuna 33 prosentilla. Se vastaa yleensä noin 75 prosenttia palkastasi.

Jos olet kuntoutuksen alkaessa jo määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli sinulle on myönnetty kuntoutustuki, saat sen lisäksi kuntoutuskorotusta. Se on 33 prosenttia täydestä työkyvyttömyyseläkkeestäsi.

Kuntoutustuen määrään vaikuttavat henkilön ansioiden määrä ja kesto, erityisesti edeltäneet viisi vuotta ennen sairastumishetkeä.

Kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta maksetaan vasta toteutettavan kuntoutuksen ajalta. Niitä ei siis makseta vielä ennakkopäätöksen perusteella.

Lisäksi kuntoutuksen toteuttamisen ajalta korvataan siitä aiheutuvia välttämättömiä opiskelu- ja matkakustannuksia työeläkevakuuttajat TELA ry:n suositusten mukaisesti.

Hae kuntoutusta osoitteesta www.elo.fi/elakepalvelu >

Katso video ammatillisesta kuntoutuksesta

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>