Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Kolme syytä, miksi jokaisen yrityksen pitäisi kiinnostua sosiaalisesta vastuusta

/ Artikkeli

kuvitus_lehti_1200x800

Sosiaalinen vastuu on noussut yhä voimakkaammin yritysten agendalle. Sosiaalisesti vastuullinen yritys houkuttelee työntekijöitä ja kerää arvostusta asiakkailta ja sijoittajilta.

Monelle tulevat vastuullisuudesta ensimmäisenä mieleen ympäristökysymykset. Yritysten vastuullisuus jaetaan kuitenkin tavallisesti kolmeen osa-alueeseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Juuri ympäristö- ja taloudellinen vastuu ovat aiemmin korostuneet yritysten vastuullisuuspanostuksissa, mutta myös sosiaalisen vastuun merkitys on kasvussa.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat laajasti erilaiset ihmisoikeuksiin, henkilöstöön, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat. Julkiseen keskusteluun ovat nousseet muun muassa työntekijöiden hyvinvointi, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, inkluusio, palkkaerot, piilevien ennakkoluulojen vaikutukset ja anonyymi rekrytointi. Yhä useammat yritykset raportoivat esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämiseksi tekemästään työstä.

Työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat odottavat yrityksiltä kantaaottavuutta. Yritysten odotetaan vaikuttavan yhteiseen hyvään ja käyttävän vaikutusvaltaansa yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä kuluttajasta valitsee, vaihtaa tai välttää brändiä sen perusteella, miten se ottaa kantaa sosiaalisiin tai yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Miksi jokaisen yrityksen kannattaa panostaa sosiaaliseen vastuuseen?


1. Sosiaalisesti vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja

Mitä korkeammalle yrityksen vastuullisuutta koskevat tavoitteet on asetettu, sitä paremman työnantajan maine yrityksellä on. Tulevaisuudessa sosiaalinen vastuullisuus on yhä merkityksellisempää rekrytoinnissa: joidenkin arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä 75 prosenttia kaikista työntekijöistä on millenniaaleja. Millenniaaleista puolestaan 75 prosenttia tyytyisi jopa pienempään palkkaan, jos työnantajayritys olisi sosiaalisesti vastuullinen.

2. Asiakkaat arvostavat sosiaalisesti vastuullista yritystä

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vastuullisen yritystoiminnan tärkein ajuri ovat yrityksen omat arvot, mutta heti perässä tulevat asiakkaiden odotukset ja vaatimukset. Jopa 87 prosenttia kuluttajista sanoo ostavansa tuotteen tai palvelun todennäköisemmin, jos yritys ajaa kuluttajalle tärkeää asiaa. Kuluttajat vaativat yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja haluavat tietää, millaisin arvoin yritys toimii. Jos kriteerit eivät täyty, valitaan toinen vaihtoehto. Vastuullisen yrityksen tuotteista ollaan myös valmiita maksamaan enemmän.

3. Myös sijoittajat odottavat yritykseltä positiivista kädenjälkeä

Sijoittajia kiinnostaa, onko yritys sosiaalisesti vastuullinen. Yhä useampi sijoittaja sijoittaa ennemmin sellaisiin yrityksiin, jotka huomioivat toiminnassaan sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöön ja hyvään hallintoon liittyvät kysymykset, kuin sellaisiin, joilla ei ole selkeää vastuullisuussuunnitelmaa. Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut hurjasti, ja siksi sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia sijoitetun pääoman tuoton ja riskin lisäksi sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Vastuullisilla yrityksillä on menestyspotentiaalia, jota sijoittajatkin arvostavat.


Lähteet:

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yhteisen-hyvan-tulevaisuus-nama-yritysvastuun-trendit-viitoittavat-jokaisen-suomalaisyrityksen-paatoksentekoa-tulevina-vuosina/

https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Vastuullisuusjulkaisu_final_net_11.9.2019.pdf

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/11/18/the-growing-importance-of-social-responsibility-in-business/?sh=212318922283

https://www.chieflearningofficer.com/2018/02/20/millennials-want-workplaces-social-purpose-company-measure/

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Earned_Brand_Global_Report.pdf


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>