Suoraan sisältöön

Kun kuolema erottaa

/ Blogi

Satu Saulivaara
 
Nuorena noviisina kävin erään asiakkaan kanssa keskustelun, joka pysäytti ja jätti jälkeensä pysyvän muistijäljen. Näin 20 vuotta myöhemmin muistan edelleen hänen kysymyksensä sanatarkasti: ”Paljonko puolisoni saa perhe-eläkettä, kun kuolen?”. Mies oli vakavasti sairas ja tiesi ettei aikaa ole enää paljon. Hän yritti parhaansa mukaan järjestellä asioita siten, että vaimon elämä olisi mahdollisimman turvattua hänen kuolemansa jälkeen. 

Muutosten tuulia 

Perhe-eläkkeen perustarkoituksena on ollut 1960-luvulta alkaen turvata perheen toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua. Aluksi perhe-eläkeoikeus oli ainoastaan naisleskillä. Lainsäädäntöä uudistettiin viimeksi vuonna 1990, jolloin myös mieslesket pääsivät perhe-eläkkeen piiriin. Samalla parannettiin lasten eläketurvaa. Maailma oli muuttunut, naisten työssäkäynti lisääntynyt ja vastuu perheen elannosta jakautunut tasaisemmin miesten ja naisten välillä.

Maailma makaa nyt hyvin erinäköisenä kuin edellisen muutoksen aikana. Avoliittojen ja yksinhuoltajaperheiden määrä on vuosien kuluessa moninkertaistunut. Perherakenteet ovat monipuolistuneet ja saman katon alla voi asua erilaisia aikuisten muodostamia yhteistalouksia. Enää ei ole perusteltua, että leskeneläkkeeseen olisi oikeus ainoastaan avioliiton perusteella.

Nyt, kuta kuinkin 30 vuotta edellisen muutoksen jälkeen, perhe-eläkkeen lainsäädäntö on muuttumassa ensi vuoden alusta lukien. Muutoksen taustalla on etenkin tarve ajantasaistaa lainsäädäntöä, kohdentaa etuudet erityisesti lapsille ja lapsiperheille sekä turvata työeläkejärjestelmän rahoitusta. 

Jotain uutta, jotain vanhaa

Leskeneläkkeen saaminen ei jatkossa edellytä avioliittoa, sillä jääkaappi ja lapsi riittävät – kunhan ne ovat olleet yhteiset. Leskeneläkettä ei enää makseta hamaan tulevaisuuteen saakka:.Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneiden leskeneläke kesto rajataan 10 vuoteen tai siihen hetkeen, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että leskeneläkkeen keston rajaaminen ei koske nykyisiä, jo maksussa olevia leskeneläkkeitä.

Mikä muuttuu lasten osalta? Nykyistä lasteneläkkeen pääteikää nostetaan kahdella vuodella 20 ikävuoteen. Tämän parannuksen piiriin pääsevät ilman erillistä hakemista nekin lapset, joilla on jo perhe-eläkeoikeus lakiuudistuksen astuessa voimaan. Lisäksi lasten eläkkeiden tasoa nostetaan niissä tilanteissa, joissa perhe-eläkkeen saajana ei ole leskeä. 

Muutosten mutustelua

Olen mutustellut mielessäni kovasti tulevia perhe-eläkkeen muutoksia. Olen miettinyt nuorena noviisina käymääni keskustelua lesken turvasta. Sitä, kuinka suurella rakkaudella mies huolehti vaimostaan. Olen miettinyt monia muitakin käymiäni keskusteluita ja aikanaan antamiani perhe-eläkepäätöksiä.  

Mitä enemmän muutoksia mietin, sitä järkeenkäyvimmiltä ne tuntuvat. Etenkin erilaisten perhetilanteiden ja lasten huomioiminen tuntuu oikealta. Jos miettii vaikka nuorena leskeksi jäänyttä pienten lasten vanhempaa, niin on todella tärkeää, että hänen toimeentulonsa turvataan kuoleman jälkeisessä sopeutumisvaiheessa, aina lasten täysikäisyyteen saakka.

Nykyisellään perhe-eläkettä saatetaan maksaa huiman pitkä aika. Valtaosa leskistä on iäkkäämpiä, mutta ei ole lainkaan utopistinen ajatus, että leskeneläkettä maksetaan nykyisellään esimerkiksi 50-vuotta putkeen. Tämä kuulostaa aivan jonkun muun maan eläkejärjestelmältä kuin meidän.  

Perhe-eläkkeen perustarkoitus ei ole muuttunut eikä muutu lainuudistuksen myötä – se turvaa perheen toimeentuloa, kun sitä eniten tarvitaan. 
Satu Saulivaara

Satu Saulivaara

Kirjoittaja työskentelee Elossa eläkeneuvontapäällikkönä.

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>