Suoraan sisältöön

Mitä jos nostaisit kissan pöydälle jo rekrytointivaiheessa?

/ Blogi

Päivi Pärkkä ja Noora Poussu
 

Muistatko koskaan kysyä itseltäsi, millaisissa työtilanteissa olet parhaimmillasi? Entä huonoimmillasi? Mikä työssä aiheuttaa sinulle eniten turhautuneisuutta, epävarmuutta tai väsymystä? Mikä tuo iloa ja antaa voimaa, vaikka tekemistä olisi paljon? Jos olet pohtinut tätä itseksesi, niin hyvä. Itsetuntemuksesi on varmasti lisääntynyt. Mutta kuinka useasti olet keskustellut tästä rekrytointiprosessissa?

Rekrytoitaessa olisi kaikille osapuolille suuri palvelus, että työn kuormitustekijöistä ja voimavaratekijöistä puhuttaisiin – sekä työn ja työtapojen että rekrytoitavan oman työkyvyn näkökulmasta. Kannustamme avoimeen keskusteluun näistä teemoista niin työnhakijan kuin työnantajan toimesta, sillä rekrytoinnin kustannusvaikutusten ja kaiken vaivannäön lisäksi rekrytoinnilla on muitakin pitkäaikaisia vaikutuksia erityisesti yksilön työkyvylle.

Kyky pitää itsestään, osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan hyvää huolta korostuu tulevaisuuden työelämässä entistä enemmän. Työssä tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja. Työnantajan kannattaa ottaa huomioon hakijan valmiudet hyvän yhteistyön rakentajana tiimissä ja muuttuvissa tilanteissa. Työtehtävän ja työntekijän yhteensopimattomuus heikentää työntekijän mahdollisuuksia onnistua työssään. Tilanteesta saattaa seurata työkykyongelmia, työn tuottavuuden alenemista sekä henkilöstökuluja sairauspoissaoloina ja jopa työkyvyttömyyseläkkeinä.

Jotta työnantaja voi kiinnittää rekrytointitilanteessa huomiota hakijan soveltuvuuteen ja hänen työkykyynsä, tulee hänen olla tietoinen siitä, millaisia vaatimuksia työ asettaa työkyvylle. Millainen on työnkuva ja työn tavoitteet? Mikä on työn henkinen kuormittavuus? Millaista paineensietokykyä se edellyttää työntekijältä? Millaiseen tiimiin hän tulee? Vaatiiko työ varsin itsenäistä työotetta vai päin vastoin erinomaisia yhteistyötaitoja ja kykyä tehdä työtä tiiviisti erilaisten ihmisten kanssa? Millainen tilanne organisaatiossa on tällä hetkellä, ovatko roolit ja vastuut levällään vai ovatko ne selkeät kautta linjan? Työnhakijan puolestaan kannattaa kehittää omaa itsetuntemustaan sekä valmistautua puhumaan ja kyselemään työkuormitukseen liittyvistä asioista työhaastattelutilanteessa.

On hyvä ymmärtää, että kuormitustekijöitä on aina kaikissa töissä. Niitä voidaan hallita muun muassa hyvällä johtamisella, järkevällä resursoinnilla ja sujuvalla viestinnällä, mutta jonkin tasoinen kuormitus kuuluu olennaisena osana kaikkeen työhön. Rekrytoitaessa on kuitenkin hyvä olla avoin niistä kuormitustekijöistä, jotka haettavana olevaan tehtävään kuuluvat, jotta hakija voi aidosti reflektoida, onko hänellä valmiudet niiden kohtaamiseen. Se on win-win-tilanne.

Työnantajan vinkkilista rekrytointiin:

  • Ennen rekrytointia selvitä työn vaatimukset ja kuormitustekijät – tavoitteena on saada työ ja työntekijä kohtaamaan.
  • Kerro avoimesti työn kuormitustekijöistä, työn tekemisen tavoista ja toimintakulttuurista.
  • Voit kysyä työnhakijalta esimerkiksi sitä, onko hakijalla tiedossa jotain, joka vaikuttaisi työtehtävien suorittamiseen.
  • Kysy myös miten rekrytoitava työntekijä pitää itse huolta työkyvystään ja palautumisestaan sekä millaisena hän näkee työkykynsä tulevaisuudessa.
  • Hyödynnä koeaika ja tue työssä onnistumisessa.

Työnhakijan vinkkilista rekrytointitilanteeseen:

  • Pohdi ennen työnhakua millainen työ ja toimintaympäristö sinulle parhaiten sopii tällä hetkellä, entä 3–5 vuoden päästä?
  • Käytä rekrytointitilaisuus hyväksesi kysymällä työn sisällöstä, työyhteisöstä ja työjärjestelyistä.
  • Kysy miten yrityksessä tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä.
  • Kerro millaiset asiat sinua työssä kuormittavat ja millaista tukea mahdollisesti niihin tarvitset.
  • Hyödynnä koeaika ja arvioi omat onnistumisen mahdollisuutesi.

Perehdy syvemmin aiheeseen Psykopodiaa-podcastin äärellä. Työeläkeyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Noora Poussu ja Päivi Pärkkä puhuvat psykologi Nina Lyytisen kanssa siitä, miten työpaikoilla voidaan rakentaa inhimillistä työkulttuuria ja tukea työhyvinvointia työuupumuksen sijaan. Kuuntele Psykopodiaa-podcastia Spotifyn kautta tai kirjoituksen alla olevalla playerilla.

Tutustu Elon verkkosivuilla työkykyjohtamisen työkalupakkiin. Se on luotu auttamaan sinua sekä työpaikkaasi työkykyjohtamisessa.Työkalupakkiin pääset tutustumaan Elon verkkosivuilla.

Päivi Pärkkä ja Noora Poussu

Päivi Pärkkä ja Noora Poussu

Kirjoittajat työskentelevät Elossa työkykyjohtamisen kehittämispäällikköinä

SInun täytyy hyväksyä iframe-evästeet käyttääkseni upotettua Spotifyn playeria

Hyväksy media-evasteet käyttääksesi Soptifyn playeria

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>