Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Miten kevytyrittäminen eroaa toiminimiyrittämisestä? – Tarkista erot ja yhtäläisyydet

/ Artikkeli

Tasapaino

Toiminimen perustaminen tai kevytyrittäjyyden aloittaminen on monelle ensimmäinen askel yrittäjyyteen. Mitä kevytyrittäminen tarkoittaa ja miten se eroaa toiminimiyrittämisestä?

Olet saanut loistavan yritysidean ja seuraavaksi olisi valittava paras tapa yrittää: perustaako oma toiminimi vai kokeillako siipiään kevytyrittäjänä? Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on perinteisesti ollut helpoin yritysmuoto aloittavalle yksinyrittäjälle, mutta viime vuosina yhä useampi on alkanut tehdä töitä kevytyrittäjänä.

 

Vaikka kevytyrittäjäkin on ihan oikea yrittäjä, kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto. Termiä käytetään yleensä yrittäjämäisesti työskentelevästä henkilöstä, joka hoitaa muun muassa laskutusta, verotusta ja kirjanpitoa ulkoisen laskutuspalvelun, eli kevytyrittäjyyspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys on ketterä tapa yrittää esimerkiksi sivutoimisesti palkkatyön tai opiskelujen ohessa, tai kokeilla omaa yritysideaa käytännössä.

 

Toiminimi- ja kevytyrittäjyyden väillä puntaroivan on hyvä käydä läpi omia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Kun yrityksen liikevaihto kasvaa, toiminimiyrittäminen on yleensä kustannusten kannalta järkevämpää. Tulotason vakiintuessa toiminimiyrittäjyyden rahalliset hyödyt alkavat korostua ja laskutuspalvelu saattaa käydä siihen verrattuna kalliiksi. Rahan lisäksi valintaan vaikuttavat kuitenkin myös omat toiveet, joku saattaa haluta optimoida mieluummin omaa ajankäyttöä kuin kassaan kilahtavia euroja.

 

Kevyt- vai toiminimiyrittäjä? – Eroja ja yhtäläisyyksiä

 

1. Yrityksen perustaminen

 

Sekä toiminimen että kevytyrittäjyyden aloittaminen onnistuu helposti verkossa. Toiminimiyrittäjäksi ryhtyessäsi perustat yrityksen kaupparekisteriin, mikä maksaa 60–110 euroa. Perustamisen yhteydessä saat oman Y-tunnuksen. Kevytyrittäjäksi ryhtyminen taas ei maksa mitään etukäteen, mutta laskutuspalvelut perivät jatkossa prosenttiosuuden asiakkaaltasi laskuttamistasi palkkioista. Kevytyrittäjänä käytät asiakkaita laskuttaessasi laskutuspalvelun Y-tunnusta.

 

Kevytyrittäjänä yritystoiminnan aloittaminen ja lopettaminen on hyvin yksinkertaista: voit lopettaa laskutuspalvelun käytön milloin tahansa, ja samalla keskeytyy liiketoiminta. Toiminimen lopettaminen sen sijaan vaatii hieman enemmän paperitöitä ja erilaisten ilmoitusten tekemistä. 

 

2. Yrittämiseen liittyvät paperityöt

 

Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia itse kirjanpidosta, laskutuksesta tai veroilmoituksista, sillä laskutuspalvelu hoitaa ne yrittäjän puolesta. Toiminimiyrittäjä sen sijaan hoitaa itse taloushallinnon ja veroilmoitukset, ja tekee kirjanpidon tai ulkoistaa sen kirjanpitäjälle. 

 

3. Verotus

 

Kevytyrittäjä toimittaa verokorttinsa laskutuspalvelulle, joka hoitaa sen perusteella palkasta ennakonpidätyksen. Kevytyrittäjän tulot siis verotetaan ansiotulona. Toiminimen yritystulo sen sijaan jaetaan ansiotuloveroon ja arvonlisäveroon, ja toiminimiyrittäjä maksaa veronsa ennakkoverona.

 

4. Arvonlisäverovelvollisuus

 

Toiminimen perustaessaan yrittäjä saa oman Y-tunnuksen, mikä mahdollistaa arvonlisäveron huojennukset ja investointien täysmääräisen vähentämisen verotuksessa. Kevytyrittäjä sen sijaan toimii ilman Y-tunnusta ja on automaattisesti arvonlisäverovelvollinen.

 

Liikevaihdon kasvaessa kevytyrittäjyydestä onkin usein kannattavaa siirtyä toiminimiyrittäjäksi, jotta pääsee hyödyntämään täysimääräisesti yrittäjän veroetuuksia.

 

5. YEL-vakuutus

 

Jokainen yrittäjä vastaa itse eläkevakuuttamisestaan, eli YEL-vakuutuksestaan. Niin toiminimiyrittäjän kuin kevytyrittäjänkin on otettava YEL-vakuutus, jos arvioitu työtulo on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa (vuonna 2021). Jotkut laskutuspalvelut hoitavat YEL-maksujen keräämisen ja tilittämisen yrittäjän puolesta, mutta työtulonsa yrittäjän tulee määritellä aina itse. Lue täältä vinkkejä työtulon arviointiin. Tiesithän, että YEL-vakuutusmaksun voi vähentää verotuksessa?

 

6. Työttömyysturva

 

Niin toiminimiyrittäjä kuin kevytyrittäjäkin on työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön näkökulmasta yrittäjä. Yrittäjän on tärkeää pitää oma YEL-työtulonsa oikealla tasolla. Yrittäjällä on nimittäin oikeus Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan (Yrittäjäkassa) maksamaan ansiopäivärahaan, jos hän täyttää työssäoloehdon. Työssäoloehto taas määräytyy työtulon perusteella. Lue lisää täältä.

 

+ 1 Kevytyrittäjyys toiminimellä

 

Perinteisen kevytyrittäjyyden vaihtoehdoksi on viime vuosina noussut myös niin sanottu kevytyrittäjyys toiminimellä. Käytännössä se tarkoittaa, että toimit toiminimiyrittäjänä, mutta ulkoistat osan yrittäjyyteen liittyvästä byrokratiasta laskutuspalvelun hoidettavaksi. Saat oman Y-tunnuksen ja pystyt hyötymään muun muassa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta sekä vähentämään hankintamenosi kuluina täysimääräisesti.

 

 

 

Lähteet:

 

www. bisnes.fi/kevytyrittajyys-vai-toiminimi/

 

www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/liity-jaseneksi/kevytyrittajajasenyys/7-kysymysta-kevytyrittajyydesta-570788

www.yrityksen-perustaminen.net/kevytyrittajyys/

 

Lue lisää kevytyrittäjän YEL-vakuutuksesta >

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>