Suoraan sisältöön

Työeläkeyhtiö tukena terveydentilan heikentyessä

/ Blogi

Mikael Eronen

 

Työkyvyttömyyden ja työssä jaksamisen teemat puhuttavat entistä enemmän suomalaisia. Työkyky on yhteinen huolemme ja myös työeläkeyhtiö voi auttaa monella tavalla terveydentilan heikentyessä. Heijastuuko lisääntynyt keskustelu Elon asiakaspalveluun? Onko työkyvyttömyyseläkkeiden määrä noussut räjähdysmäisesti? Myönnetäänkö eläkkeitä entistä enemmän mielenterveyden häiriöiden perusteella?

Pitkässä juoksussa työkyky on parantunut

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrissä ja niiden syissä on tapahtunut selkeä muutos, kun tarkastelee pidempää trendiä. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeellä oli 259 000 henkilöä. Vuoteen 2020 tultaessa työkyvyttömyyseläkeläisten määrä oli vähentynyt 67 000 henkeä. Voidaan sanoa, että työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt merkittävästi. 

Vuonna 2010 yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toiseksi yleisin syy oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Vuonna 2020 kärjessä olivat edelleen samat syyt, mutta paikat olivat vaihtuneet. Tällä hetkellä molempien ryhmien osuus on noin kolmannes myönteisistä eläkepäätöksistä ja muiden sairauspääryhmien osuudet ovat selvästi pienempiä. 

Hylkäys vaatii hyvät perustelut

Uusia työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkeratkaisuja tehtiin vuonna 2020 yhteensä 23 500 kappaletta. Hylkäysten osuus ratkaisuista oli 34 prosenttia ja hylkäysten osuus on ollut nousussa koko 2010-luvun. 

Aika ajoin julkiseen keskusteluun nousee hylkäysten perustelut sekä lääkäreiden roolit varsinkin tilanteissa, joissa työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty vastoin hakijan oman lääkärin kantaa. Hakijan oman lääkärin tehtävänä on kuvata lääkärinlausunnossa asiakkaan terveydentilaa. Vakuutuslääkäri taas tarkastelee hakijan työkykyä työeläkelain näkökulmasta. Tarkastelu tehdään hakijan oman lääkärin antamien lausuntojen perusteella. Näin varmistetaan muun muassa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Hakijan kannalta hylkäävä eläkepäätös on aina ikävä asia. Elossa onkin viimeisen vuoden aikana parannettu asiakasmateriaaleja ja koulutettu eläkeratkaisijoita antamaan entistäkin selkeämpiä hylkäyspäätöksiä perusteluineen. Myös eläkeratkaisijoiden ja asiantuntijalääkäreiden entistä parempaan yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota. Emme myöskään jätä asiakkaita oman onnensa nojaan annettuamme hylkäävän päätöksen – ohjaamme asiakasta tarvittaessa muiden etuuksien piiriin ja neuvomme, miten hän turvaa tilanteessa toimeentulonsa.

Onnistumiset asiakaspalvelussa ovat työpäivän parhaita hetkiä

Oma työni on ratkaista työkyvyttömyyseläkehakemuksia yhteistyössä Elon asiantuntijalääkäreiden kanssa. Näen työssäni päivittäin elämän haurauden, mutta myös onnistumiset. Parhaita puolia työssäni on nähdä isossa kuvassa muutos parempaan ihmisten terveydentilassa. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että sairauksien kanssa pystytään elämään parempaa elämää ja vaikeistakin sairauksista voi yhä useammin toipua. Osana työeläkejärjestelmää voimme Elossa usein tukea toipumista ja myös työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä. Taloudellisen turvan lisäksi voimme tarvittaessa auttaa työtehtävien tai ammatin vaihtamisessa ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen tarkoittaa yleensä hankalaa elämänvaihetta. Silloin korostuu myös asiakaspalvelu. Erilaiset etuudet, lakipykälät ja käytännöt vaativat usein selventämistä ja asian käsittelijöiltä vaaditaan tilanteen mukaista myötäelämistä. Asiat asioina, mutta empaattisella twistillä. Asiakkaidemme täytyy voida luottaa asiansa käsittelyyn työeläkelakien mukaisesti, oli päätös sitten myönteinen tai hylkäävä. Selkeät perustelut ja ohjeet erilaisiin tilanteisiin vahvistavat luottamusta paitsi Elon palveluihin, myös eläkejärjestelmäämme yleensä.
 
”Asia oli mulle uusi ja outoja sanoja tuli yllättävän paljon. Oli helpottavaa kun Elon ihana ja auttava nainen sanoi että voin soittaa hänelle kun kysyttävää tulee.”

Mikael Eronen

Mikael Eronen

Kirjoittaja toimii Elossa eläkeratkaisijana.

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>