Suoraan sisältöön

Työeläkkeet nousevat poikkeuksellisen paljon vuodenvaihteessa: tiedätkö miten indeksit vaikuttavat eläkkeesi määrään?

/ Artikkeli

Tyoelakkeet nousevat webp
Tammikuussa 2023 tehtävät korotukset eläkkeen määrään puhututtavat nyt paljon. Elon asiantuntijat Satu Saulivaara ja Miina Rajakangas vastaavat yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä ihme on työeläkkeiden indeksitarkistus?

Työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksella. Tarkistus tehdään tammikuussa.

Työeläkkeisiin vaikuttaa tilanteesta riippuen kaksi eri indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksillä varmistetaan maksussa olevien eläkkeiden ostovoiman säilyvyys. Työeläkeindeksiä laskettaessa 80 % painoarvo on hintatason muutoksella ja 20 % painoarvo palkansaajien ansiotason muutoksella. Palkkakertoimella taas tarkistetaan eläkekarttumaa, jota ei ole vielä haettu maksuun ja sen tarkoituksena on tarkistaa eri vuosina ansaitut tulot lopulta eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa painoarvot ovat toisin päin: 80 % painoarvo on ansiotason muutoksella ja 20 % painoarvo hintatason muutoksella.

Minkälaisen korotuksen eläkkeeseen saa vuodenvaihteessa?

Maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan 1.1.2023 työeläkeindeksillä. Karttuneita eläkkeitä, joita ei ole vielä myönnetty, tarkistetaan palkkakertoimella samasta ajankohdasta. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut indeksit ensi vuodelle: työeläkeindeksi nousee 6,8 prosenttia ja palkkakerroin 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Hintataso eli inflaatio on noussut kuluvana vuonna palkansaajien ansiotasoa enemmän ja koska hintatason muutoksella on suurempi painoarvo työeläkeindeksissä, on se palkkakerrointa suurempi.

Miten indeksikorotus vaikuttaa vanhuuseläkkeeseen?

Vanhuuseläkettä hakevien on tullut täyttää alin eläkeikänsä, ennen kuin eläke voidaan myöntää. Jos eläkkeenhakija on syntynyt joulukuussa 1958 tai myöhemmin, ei työeläke voi alkaa enää vuoden 2022 puolella, sillä eläke voidaan myöntää aikaisintaan eläkeiän täyttämistä seuraavan täyden kuukauden alusta.

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle viimeistään 1.12.2022, tarkistetaan eläkettä 1.1.2023 työeläkeindeksillä. Työsuhteessa olevien eläkkeenhakijoiden on huomioitava, että työsuhteen tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos siis eläke alkaa 1.12.2022, tulee työsuhteen päättyä viimeistään 30.11.2022. Eläkkeenhakijan on itse irtisanottava työsuhteensa ja oma irtisanomisaika kannattaakin selvittää hyvissä ajoin.

Jos taas vanhuuseläke alkaa 1.1.2023 tai myöhemmin, tarkistetaan 31.12.2022 mennessä eläkkeen perustana olevia ansioita vuoden 2023 tasoon palkkakertoimella.

Miten indeksikorotus vaikuttaa osittaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei edellytä työsuhteen päättymistä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, joko 25 % tai 50 % karttuneesta eläkkeestä, voi hakea maksuun, kunhan 61 vuoden ikä on tullut täyteen. Eläke voi alkaa iän täyttämistä seuraavan kuun alusta.

Jos osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun viimeistään 1.12.2022 alkaen, myönnetään osuus vuoden 2021 loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Maksussa olevaa eläkettä tarkistetaan 1.1.2023 alkaen työeläkeindeksillä.

Jos taas osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun 1.1.2023 tai myöhemmin keväällä, myönnetään osuus vuoden 2022 loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Karttumaa tarkistetaan palkkakertoimella ja eläkkeen määrä on suoraan vuoden 2023 tasossa. Myös mahdollinen eläkkeeseen tehtävä varhennusvähennys on pienempi, kun eläkkeen hakee myöhemmin maksuun.

Eli tiivistettynä: Jos osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun 1.12.2022, saa tammikuussa 2023 eläkkeeseen isomman korotuksen. Mutta jos eläkkeen hakee maksuun 1.1.2023 alkaen, pohjaeläke (josta osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan) on suurempi, kun siihen lasketaan mukaan vuonna 2022 karttunut eläke.

Mistä saan arvion eläkkeestäni?

Elon asiakkaat voivat laskea eläkearvioita henkilöasiakkaan verkkopalvelussa www.elo.fi/elakepalvelu. Verkkopalvelusta löytyy eläkelaskuri, jossa voi laskea vertailevia eläkearvioita. Laskurista saatavat eläkkeen määrät ovat vuoden 2022 tasossa.

Jos mietit, jäisitkö vanhuuseläkkeelle 1.12.2022 vai 1.1.2023 alkaen, voit tehdä seuraavat laskelmat:

  • Laske arvio vanhuuseläkkeestä niin, että eläke alkaa 1.12.2022. Kun kerrot tämän summan 1,068:llä, saat arvion siitä, mitä eläke voisi olla 1.1.2023 työeläkeindeksitarkistuksen jälkeen.
  • Laske arvio vanhuuseläkkeestä niin, että eläke alkaa 1.1.2023. Kun kerrot tämän summan 1,038:llä, saat arvion siitä, mitä eläke voisi olla 1.1.2023 alkaen palkkakertoimella tarkistamisen jälkeen.

Mitä muuta tulee ottaa huomioon eläkettä harkittaessa?

Eläkkeelle jäämisen ajankohtaan vaikuttaa moni asia, ja indeksit ovat vain yksi osa kokonaiskuvaa.

Pääsääntö on, että mitä pidempään työskentelee, sitä enemmän eläkettä karttuu. Mitä pidemmälle eläkkeen hakemista siis lykkää, sitä enemmän tehdystä työstä ehtii karttua eläkettä ja mahdollista lykkäyskorotusta.

Monesti ansiotyöstä saatava palkka on suurempi kuin työeläke. Kannattaa siis miettiä eläkkeelle siirtymisen vaikutusta omaan kokonaistoimeentuloon: jos eläkkeen hakee suunniteltua aikaisemmin maksuun, toimeentulo voi laskea, kun tilille ei tule enää aiempaa palkkaa vaan eläke. Myös verotuksesta kannattaa ottaa etukäteen selvää, sillä eläkkeitä ja ansiotuloa verotetaan eri tavoin.

Eläkkeelle jääminen ei vaikuta ainoastaan toimeentuloon, vaan oma elämäntilanne kannattaa huomioida laajemmin. Työsuhteen mahdolliset edut, kuten työsuhdepuhelin tai työterveyshuolto, lakkaavat eläkkeelle jäämisen myötä.

On myös hyvä muistaa, että vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti ja kartuttaa itselleen lisää eläkettä.

Miten indeksikorotus vaikuttaa tulevina vuosina?

Mitä isompi työeläke on, sitä suurempi vaikutus myös tulevien vuosien indeksitarkistuksilla on eläkkeeseen. Tulevien vuosien indeksikorotuksia on kuitenkin tässä vaiheessa vielä mahdoton ennustaa: perinteisesti palkkakerroin on ollut työeläkeindeksiä suurempi, mutta tänä vuonna talousympäristö on ollut poikkeuksellinen. Tulevien vuosien indeksit voivat siis yllättää.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kokonaisuus on vielä monitahoisempi. Jos haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, tarkistetaan maksussa olevaa eläkettä tulevina vuosina työeläkeindeksillä, mutta vielä myöntämätöntä osaa eläkkeestä sekä mahdollista uutta työstä ja etuuksista karttuvaa eläkettä, palkkakertoimella.

Mitä jo eläkkeellä olevan pitäisi tietää?

Jo eläkkeellä olevat Elon asiakkaat voivat huokaista helpotuksesta. Heidän ei tarvitse miettiä, mikä vaihtoehto kannattaa valita. Jo maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan 1.1.2023 työeläkeindeksillä ja tarkistus tehdään automaattisesti. Elo lähettää loppuvuodesta eläkkeensaajilleen kirjeet, joissa kerrotaan eläkkeen määrä tammikuusta 2023 alkaen. Veroprosenttiin korotuksella saattaa kuitenkin olla vaikutusta.


Artikkelia on päivitetty 20.10.2022 Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua indeksit.

Artikkelia on päivitetty 17.10.2022, jolloin työeläkeindeksin ennusteeksi muutettiin 6,8 % ja palkkakertoimen ennusteeksi muutettiin 3,8 %. Artikkelin julkaisuajankohtana 9.9.2022 työeläkeindeksin ennustettu nousu oli 6,9 % ja palkkakertoimen 3,7 %.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>