Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Työeläkkeet nousevat vuodenvaihteessa: tiedätkö miten indeksit vaikuttavat eläkkeesi määrään?

/ Artikkeli

Tyoelakkeet nousevat webp
Tammikuussa 2024 tehtävät korotukset eläkkeen määrään puhututtavat nyt. Elon asiantuntijat Satu Sandell ja Miina Rajakangas vastaavat yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä ihme on työeläkkeiden indeksitarkistus?

Työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksella. Tarkistus tehdään tammikuussa.

Työeläkkeisiin vaikuttaa tilanteesta riippuen kaksi eri indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksillä varmistetaan maksussa olevien eläkkeiden ostovoiman säilyvyys. Työeläkeindeksiä laskettaessa 80 % painoarvo on hintatason muutoksella ja 20 % painoarvo palkansaajien ansiotason muutoksella. Palkkakertoimella taas tarkistetaan eläkekarttumaa, jota ei ole vielä haettu maksuun ja sen tarkoituksena on tarkistaa eri vuosina ansaitut tulot lopulta eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa painoarvot ovat toisin päin: 80 % painoarvo on ansiotason muutoksella ja 20 % painoarvo hintatason muutoksella.

Minkälaisen korotuksen eläkkeeseen saa vuodenvaihteessa?

Maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan 1.1.2024 työeläkeindeksillä. Karttuneita eläkkeitä, joita ei ole vielä myönnetty, tarkistetaan palkkakertoimella samasta ajankohdasta. Työeläkeindeksi nousee nousee noin 5,7 prosenttia ja palkkakerroin noin 5,1 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut indeksit vuodelle 2024.

Hintataso eli inflaatio on noussut kuluvana vuonna palkansaajien ansiotasoa enemmän ja koska hintatason muutoksella on suurempi painoarvo työeläkeindeksissä, on se palkkakerrointa suurempi. Vuodenvaihteessa 2022 ja 2023 työeläkeindeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 prosenttia ja palkkakerroin 3,8 prosenttia. Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero oli tällöin kolme prosenttiyksikköä. Nyt ero on indeksiarvioiden mukaan selvästi kaventuu. 

Miten indeksikorotus vaikuttaa vanhuuseläkkeeseen?

Vanhuuseläkettä hakevien on tullut täyttää alin eläkeikänsä, ennen kuin eläke voidaan myöntää. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle viimeistään 1.12.2023, tarkistetaan eläkettä 1.1.2024 työeläkeindeksillä. Työsuhteessa olevien eläkkeenhakijoiden on huomioitava, että työsuhteen tulee päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos siis eläke alkaa 1.12.2023, tulee työsuhteen päättyä viimeistään 30.11.2023. Eläkkeenhakijan on itse irtisanottava työsuhteensa ja oma irtisanomisaika kannattaakin selvittää hyvissä ajoin.

Jos taas vanhuuseläke alkaa 1.1.2024 tai myöhemmin, tarkistetaan 31.12.2023 mennessä eläkkeen perustana olevia ansioita vuoden 2024 tasoon palkkakertoimella.

Miten indeksikorotus vaikuttaa osittaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei edellytä työsuhteen päättymistä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, joko 25 % tai 50 % karttuneesta eläkkeestä, voi hakea maksuun, kunhan 61 vuoden ikä on tullut täyteen. Eläke voi alkaa iän täyttämistä seuraavan kuun alusta.

Jos osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun viimeistään 1.12.2023 alkaen, myönnetään osuus vuoden 2022 loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Maksussa olevaa eläkettä tarkistetaan 1.1.2024 alkaen työeläkeindeksillä.

Jos taas osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun 1.1.2024 tai myöhemmin keväällä, myönnetään osuus vuoden 2023 loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Karttumaa tarkistetaan palkkakertoimella ja eläkkeen määrä on suoraan vuoden 2024 tasossa. Myös mahdollinen eläkkeeseen tehtävä varhennusvähennys on pienempi, kun eläkkeen hakee myöhemmin maksuun.

Eli tiivistettynä: Jos osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakee maksuun 1.12.2023, saa tammikuussa 2024 eläkkeeseen noin 5,7 prosentin korotuksen. Mutta jos eläkkeen hakee maksuun 1.1.2024 alkaen, pohjaeläke (josta osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan) on suurempi, kun siihen lasketaan mukaan vuonna 2023 karttunut eläke ja eläkkeen perusteena oleviin ansioihin tehdään arvion mukaan noin 5,1 prosentin korotus..

Mistä saan arvion eläkkeestäni?

Elon asiakkaat voivat laskea eläkearvioita henkilöasiakkaan verkkopalvelussa www.elo.fi/elakepalvelu. Verkkopalvelusta löytyy eläkelaskuri, jossa voi laskea vertailevia eläkearvioita. Laskurista saatavat eläkkeen määrät ovat laskentavuoden tasossa. Jos eläkkeesi on siis alkamassa vuoden 2024 puolella, myös eläkkeesi määrä näytetään vuoden 2024 indeksitasossa.  

Mitä muuta tulee ottaa huomioon eläkettä harkittaessa?

Eläkkeelle jäämisen ajankohtaan vaikuttaa moni asia, ja indeksit ovat vain yksi osa kokonaiskuvaa.

Pääsääntö on, että mitä pidempään työskentelee, sitä enemmän eläkettä karttuu. Mitä pidemmälle eläkkeen hakemista siis lykkää, sitä enemmän tehdystä työstä ehtii karttua eläkettä ja mahdollista lykkäyskorotusta.

Monesti ansiotyöstä saatava palkka on suurempi kuin työeläke. Kannattaa siis miettiä eläkkeelle siirtymisen vaikutusta omaan kokonaistoimeentuloon: jos eläkkeen hakee suunniteltua aikaisemmin maksuun, toimeentulo voi laskea, kun tilille ei tule enää aiempaa palkkaa vaan eläke. Myös verotuksesta kannattaa ottaa etukäteen selvää, sillä eläkkeitä ja ansiotuloa verotetaan eri tavoin.

Eläkkeelle jääminen ei vaikuta ainoastaan toimeentuloon, vaan oma elämäntilanne kannattaa huomioida laajemmin. Työsuhteen mahdolliset edut, kuten työsuhdepuhelin tai työterveyshuolto, lakkaavat eläkkeelle jäämisen myötä.

On myös hyvä muistaa, että vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti ja kartuttaa itselleen lisää eläkettä.

Miten indeksikorotus vaikuttaa tulevina vuosina?

Mitä isompi työeläke on, sitä suurempi vaikutus myös tulevien vuosien indeksitarkistuksilla on eläkkeeseen. Tulevien vuosien indeksikorotuksia on kuitenkin tässä vaiheessa vielä mahdoton ennustaa: perinteisesti palkkakerroin on ollut työeläkeindeksiä suurempi. Tulevien vuosien indeksit voivat siis yllättää.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kokonaisuus on vielä monitahoisempi. Jos haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, tarkistetaan maksussa olevaa eläkettä tulevina vuosina työeläkeindeksillä, mutta vielä myöntämätöntä osaa eläkkeestä sekä mahdollista uutta työstä ja etuuksista karttuvaa eläkettä, palkkakertoimella.

Mitä jo eläkkeellä olevan pitäisi tietää?

Jo eläkkeellä olevat Elon asiakkaat voivat huokaista helpotuksesta. Heidän ei tarvitse miettiä, mikä vaihtoehto kannattaa valita. Jo maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan 1.1.2024 työeläkeindeksillä ja tarkistus tehdään automaattisesti. Elon henkilöasiakkaan verkkopalvelussa voi käydä katsomassa eläkkeen määrän ensi vuoden indeksitasossa. Lisäksi Elo lähettää loppuvuodesta eläkkeensaajilleen kirjeet, joissa kerrotaan eläkkeen määrä tammikuusta 2024 alkaen. Veroprosenttiin korotuksella saattaa kuitenkin olla vaikutusta.

Artikkelia on päivitetty:
18.10.2023 työeläkeindeksiennusteen tarkennuttua. Uuden ennusteen mukaan maksussa olevat eläkkeet nousisivat 5,67 %.
15.9.2023 indeksiennusteen tarkennuttua. Aiemmin indeksien ennustettiin nostavan maksussa olevia eläkkeitä 5,9 % ja eläkkeen perusteena olevia ansioita 5,3 %. Uuden ennusteen mukaan maksussa olevat eläkkeet nousisivat 5,49 % ja eläkkeen perusteena olevat ansiot 5,07 %.
2.11.2023 STM on vahvistanut eläkeindeksit (korotukset: työeläkeindeksi noin 5,7 % ja palkkakerroin 5,1 %)


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>