Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Työkyky on muutakin kuin terveyttä

/ Blogi / Työkyky

Mikael Eronen

 

Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky muodostavat työkyvyn perustan, mutta myös asenteilla, motivaatiolla ja uuden oppimisella on vaikutusta työkykyyn. Työkyky on yksilön voimavarojen ja työn vaatimusten välinen suhde, joka luonnollisesti vaihtelee. Työterveyslaitos on kiteyttänyt asian seuraavasti: Jos työ koetaan mielekkäänä ja sopivan haasteellisena, se vahvistaa työkykyä. Työpaikan arvot osaltaan ohjaavat työn tekemistä ja sitä, millaisia valintoja niiden pohjalta tehdään.

Omasta työkyvystä huolehtiminen on työntekijöille ja yrittäjille tärkeää, sillä työnteosta kertyy palkan lisäksi eläkettä. Myös työnantajalla on intressi tukea työkykyä. Työkyvyn säilyminen ja työkyvyttömyysriskin pienentäminen auttavat vähentämään yrityksen sairauspoissaoloja, lisäämään tuottavuutta ja pienentämään yrityksen kustannuksia.

Riskien ennakointi kannattaa

Huhtikuussa uutisoitiin kahdesta työkykyyn liittyvästä selvityksestä: Suomalaisten työmotivaatio on läntisen Euroopan heikoimpia, kertoo SD Worx -henkilöstöalan yrityksen teettämän kysely (HS 22.4.) Selvityksen mukaan 59 prosenttia suomalaisista kokee olevansa motivoituneita työssään. Eurooppalaisten työntekijöiden keskiarvo on 65 prosenttia.

Yle kertoi 24.4 Terve Suomi -tutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan joka viides suomalainen kokee itsensä osin tai täysin työkyvyttömäksi. Esimerkiksi Rovaniemellä ja Kuopiossa jopa 27 prosenttia ihmisistä pitää itseään osin tai täysin työkyvyttömänä. Keskiarvoa vähemmän itsensä työkyvyttömäksi kokevia on pääkaupunkiseudulla.

Elon palveluilla voidaan taklata molempia edellä mainittuja haasteita. Elo tukee asiakkaitaan tunnistamaan työkyvyttömyysriskejä ja kehittämään tapoja, joilla työkykyä voidaan johtaa. Työpaikoilla tulee olla käytössään sekä ennakoivia että työssä jatkamista tukevia toimia että toimenpiteitä, jotka on suunnattu työhön paluun hetkeen.

Elon asiantuntijuus on monessa tilanteessa avuksi

Varhainen työkyvyn tuki edellyttää hiljaisten signaalien tunnistamista henkilöstön työkyvyn vaihtelusta. Kyselytyökalut, kuten yrityksen tarpeisiin räätälöidyt pulssikyselyt auttavat pysymään jatkuvasti työkyvyn pulssilla. Elon koulutukset lisäävät asiakasyritysten esihenkilöiden osaamista varhaisen tuen osalta ja verkkokoulutuskokonaisuudet sekä Elon verkkopalvelu ovat yritysten käytössä, kun he kehittävät työkykyjohtamisen prosesseja.

Jos ajaudutaan tilanteeseen, jossa työkyky on jo merkittävästi heikentynyt, on Elon ammatillisen kuntoutuksen keinovalikoima tarkoitettu työssä jatkamisen tai työhön paluun tukemiseksi. Toimenpiteitä voivat olla työkokeilu ja työhönvalmennus, yrittäjyyden tukeminen sekä tarvittaessa koulutus uuteen ammattiin. Elo on tärkeä kumppani tällaisessa tilanteessa.

Työn vaatimukset lisääntyvät ja uudenlaista osaamista tarvitaan jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Tämä tarkoittaa, että osaamiseen ja oppimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota työpaikoilla ja tehdä oppimisesta kiinteä osa työpaikan arkea. Uuden oppimisessa on kyse myös työntekijöiden pystyvyyden kokemuksen vahvistamisessa – tunne, että pystyn oppimaan ja omaksumaan uusia asioita on tärkeä myös jokaisen oman työkyvyn kannalta. 

Mikael Eronen

Mikael Eronen

Kirjoittaja toimii Elossa työkykyasiantuntijana.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>