Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yhdenvertaisuus työpaikoilla vaatii konkreettisia tekoja

/ Blogi / Vastuullisuus

Viestinnän harjoittelija Sara Kovalainen pohtii yhdenvertaisuutta Suomen työelämässä 

Kesäkuussa vietetään Pride-kuukautta, jonka tavoitteena on vahvistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksia. Pride on tilaisuus juhlia kaikille kuuluvaa rakkautta, mutta samaan aikaan se on ihmisoikeuksia puolustava mielenosoitus.

Kesäkuussa monissa mainostolpissa nähdään rakkauden täyteisiä kuvia ja somessa monet yritykset ryntäävät kilpaa vaihtamaan logojensa taustat sateenkaaren väreihin. Pelkät kivat kuvat ja sateenkaariliput eivät kuitenkaan ole tae yhdenvertaisuudesta.

Työyhteisöissä on vielä paljon kehitettävää ennen kuin voidaan sanoa, että Suomessa on yhdenvertainen työelämä. Esimerkiksi 13% sateenkaariväestöön kuuluvista on kokenut syrjintää työpaikalla viimeisen vuoden aikana (1). Lisäksi 38% Vanhustyön keskusliiton kansalaiskysymykseen vastanneista on kokenut ikäsyrjintää työmarkkinoilla (2), ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemään tutkimukseen osallistuneista afrikkalaistaustaisista 55% on kokenut syrjintää työpaikalla (3). Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua esiintyy Suomessa työelämässä. Suomessa tarvitaan monenlaista muutosta, jotta kaikki tulisivat työelämässä yhdenvertaisesti kohdelluiksi. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien tehtävä, mutta työpaikalla vastuu yhdenvertaisen ja turvallisen työpaikan luomisesta kuuluu erityisesti työnantajalle. Työnantajan tulee kaikenkokoisilla työpaikoilla edistää yhdenvertaisuutta, ja yli 30 henkilöä työllistävien organisaatioiden on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma.

On tärkeää, että työpaikalla ilmaistaan selkeästi halu kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. Organisaatiokulttuuri, eli se, miten organisaatiossa toimitaan ja käyttäydytään, muodostuu vuorovaikutuksen kautta. Kun ihmiset puhuvat toisilleen kunnioittavasti ja kohtelevat toisiaan tasa-arvoisesti, syntyy organisaatioon ilmapiiri, jossa kaikki hyväksytään.

Pelkkien puheiden lisäksi organisaatioilta tulee kuitenkin vaatia myös konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tällaisiksi teoiksi ne sateenkaaren väriset logot ja yhdenvertaisuudesta kertovat somepostaukset eivät riitä, vaikka ne kivoja eleitä ovatkin. Konkreettisia tekoja ovat esimerkiksi henkilöstön kouluttaminen monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisen rekrytoinnin kehittäminen ja selkeiden toimintatapojen luominen syrjintätapausten varalle.

Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, on keskeistä ymmärtää, että emme aina tiedä, milloin ihmiset kuuluvat johonkin vähemmistöön. Sen takia yhdenvertaisuutta tukevat käytännöt, kuten unisex-vessat, tulisi ottaa käyttöön jo ennen kuin havaitsemme konkreettisen tarpeen.

Kaikenlainen syrjintä on aina väärin ja pelkästään tämän pitäisi riittää syyksi rakentaa yhdenvertainen työyhteisö. Yhdenvertaisuus on kuitenkin myös avain hyvinvoivaan ja menestyvään työyhteisöön. Työntekijöiden motivaation kannalta on hyvin oleellista, että he kokevat olonsa tervetulleiksi ja turvallisiksi työpaikalla. Hyvinvoiva työntekijä on myös tehokas ja tuottava työntekijä.

 

Lähteet:

  1. In the past 12 months have you ever felt discriminated against due to being LGBTI when at work? (Discrimination) visualisation : EU map All, All, Yes - LGBTI (europa.eu)
  2. Kansalaiskysely-vanhenemisesta-ja-vanhuudesta-2022_-tulokset_VTKL.pdf (vanheneminen.fi)
  3. Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkilöiden+kokemasta+syrjinnästä+(PDF,+2204+kt).pdf (yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi)

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>