Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2014: Toiminnan käynnistäminen sujunut suunnitelmien mukaisesti

Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli käyvin arvoin laskettuna 1,1 prosenttia. Sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 19 050,6 miljoonaa euroa.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusioituessa. – Viime vuoden aikana valmisteltu fuusiomme onnistui odotusten mukaisesti, kertoo Elon toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

– Asiakkaamme ovat ottaneet uuden työeläkeyhtiö Elon hyvin vastaan. Jatkamme suunnitelmien mukaisesti uusien toimintatapojemme ja palvelujemme kehittämistä tänä ja ensi vuonna. Kaikessa kehittämisessä tavoitteenamme on varmistaa työeläketurvan tehokas hoito ja taata Elon asiakkaille paras mahdollinen palvelu, Heiniö sanoo.

Odotukset elvyttävän korkopolitiikan alkamisesta kasvaneet

– Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana muutos osakemarkkinoilla jäi vähäiseksi. Korkomarkkinoilla pitkät korot laskivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Keskuspankkien reagoinnissa talouden kehitykseen nähtiin eriytymistä eri mantereilla, arvioi Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Maailmantaloudessa kasvun elpyminen on edelleen hidasta. Euroopassa markkinoiden odotukset elvyttävän korkopolitiikan alkamisesta ovat samalla kasvaneet ja alhainen inflaatio ja talouskasvun hidas elpyminen pitävät korkotason alhaisena vielä pitkään. Ukrainan kriisi heijastui epävarmuuden lisääntymisenä markkinoilla. Kiinassa keskushallinto on pyrkinyt hillitsemään luotonantoa, mikä osaltaan on vaikuttanut talouskasvuun. Samanaikaisesti Kiina on pyrkinyt elvyttämään taloutta infrastruktuuriprojekteilla ja verohelpotuksilla.

Positiivisin yllätys ensimmäisellä vuosineljänneksellä koettiin kehittyvien markkinoiden osake- ja korkomarkkinoilla. Viime vuoden voimakas lasku pysähtyi, vaikka poliittinen tilanne jatkui useassa maassa epävakaana.

Positiiviset tuotot kaikissa omaisuusluokissa

Markkinoiden haasteista huolimatta Elon sijoitusten kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti alkuvuoden aikana. Osakesijoitusten tuotto oli yhteensä 1,1 prosenttia. Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 0,6 prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat 3,7 prosenttia ja noteeraamattomat osakesijoitukset 7,6 prosenttia.

Korkosijoituksista parhaiten tuottivat yrityslainat. Muiden yhteisöjen joukkolainat tuottivat keskimäärin 1,9 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli kokonaisuudessaan 1,2 prosenttia.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 1,5 prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 0,5 prosenttia ja kiinteistörahastot 1,1 prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten tuottoon on tehty laskentatavan muutoksesta johtuva korjaus, joka alentaa tuottoa alkuvuoden osalta.

Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 7,2 prosenttia (1.4.2009–31.3.2014) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,1 prosenttia (1.4.2004–31.3.2014). Vuosien 2004–2013 osalta laskennassa on käytetty Eläke-Tapiolan/LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Elon vakavaraisuus säilyi vuoden alun tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli 3 833 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää oli 3 357 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 25,2 prosenttia vastuuvelasta ja 2,3-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2014 (pdf) >

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 020 703 5101
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, p. 020 703 5668

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>