Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.9.2014: Sijoitusten tuotto hyvällä tasolla talouden epävarmuudesta huolimatta

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto vuoden ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 4,9 prosenttia. 
  • Syyskuun lopussa Elon sijoitusten arvo oli 19 440 miljoonaa euroa. 
  • Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste oli 26,4 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Korko- ja osakesijoituksissa jatkettiin alkuvuonna aloitettuja muutoksia salkkujen painotuksissa eri markkinoille. Osakesijoituksissa on muutettu maantieteellisiä painotuksia lisäämällä sijoituksia Yhdysvaltoihin. Korkosijoituksissa vähennettiin kehittyvien markkinoiden sijoituksia hyvän tuottokehityksen jälkeen. ”Yksi viime kuukausien merkittävimmistä trendeistä on ollut dollarin voimakas vahvistuminen, mikä tuki myös Elon sijoitustuottoja”, Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo kertoo.

Positiivinen kehitys kaikissa omaisuusluokissa jatkui

Omaisuusluokista parhaiten ovat vuoden alusta tuottaneet osakesijoitukset, joiden tuotto ylsi 7,3 prosenttiin. Erityisesti noteeraamattomien osakkeiden sekä pääomasijoitusten tuotto oli erinomaisella tasolla. Noteeraamattomat osakkeet tuottivat 9,7 prosenttia ja pääomasijoitukset 15,4 prosenttia.

Elon korkosijoitukset tuottivat 3,4 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 4,0 prosenttia. Muista omaisuusluokista hedge fund -sijoitusten tuotto nousi 5,3 prosenttiin.

Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,9 prosenttia (1.10.2009–30.9.2014) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 5,3 prosenttia (1.10.2004–30.9.2014). Vuosien 2004–2013 osalta laskennassa on käytetty LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Elon vakavaraisuuspääoma säilyi turvaavalla tasolla ja oli syyskuun lopussa 4 113 miljoonaa euroa sekä suhteessa vastuuvelkaan 26,4 prosenttia. Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,0-kertainen.

Maailmantalouden ristiveto korostunut

Sijoitusympäristö säilyi kohtuullisen vakaana ja positiivisena heinäkuusta syyskuun loppuun. Taustalla vaikuttavat riittävä globaali kasvu, erittäin hyvä likviditeetti ja oletukset keskuspankkien edelleen jatkuvasta markkinatuesta. Syyskuun aikana markkinoiden tunnelma muuttui kuitenkin varovaisemmaksi.

”Maailmantalouden kasvun ristiveto on korostunut. Yhdysvalloissa talous kasvaa jo mukavasti noin kolmen prosentin vuosivauhdilla. Myös Kiinassa talouskasvu jatkuu, vaikka korkeimmat kasvuluvut siellä on jo nähty. Euroopassa kasvu on sen sijaan edelleen alhaisella tasolla. Viime aikoina huoleksi on noussut etenkin Saksan taloustilanne, joka ei kuluvana vuonna yllä vielä kesällä odotettuun parin prosentin kasvuun”, Hanna Hiidenpalo arvioi.

Keskuspankit tukevat edelleen voimakkaasti talouksien elpymistä. Euroopan madaltuva inflaatiokehitys on huolestuttanut Euroopan keskuspankkia, koska jatkuessaan se alkaisi viivästyttää kulutuspäätöksiä ja vähentäisi entisestään luottojen kysyntää.

Loppuvuoden näkymät sijoitusmarkkinoilla ovat alkuvuotta epävarmemmat, sillä ainoastaan Yhdysvaltain talous näyttää kehittyvän selvästi suotuisasti. Geopoliittiset jännitteet ja Kiinan talouden kasvun heikkeneminen lisäävät markkinoiden riskiä. Sijoitusmarkkinoiden hinnoittelu on melko kallista sekä osake- että korkomarkkinoilla, minkä johdosta odotetut tuotot tuleville vuosille ovat matalat.

Elo valmiina eläkeuudistuksen toteutukseen

Syyskuussa saavutettu neuvottelutulos luo pohjan työeläkejärjestelmän uudistamiselle. ”Työeläkejärjestelmämme näytti voimansa pystymällä sopimaan muutoksista. Sovittu kokonaisuus poistaa eläkemaksujen korotuspaineen pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Elon toimitusjohtaja Lasse Heiniö. ”Ratkaisu eläkeiän nostosta on perusteltu, sillä suomalaiset elävät entistä pidempään ja terveempinä. Osa pidentyneestä elinajasta käytetään työhön ja osa eläkkeeseen.”

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−30.9.2014, kalvosarja (pdf) >

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 020 703 5101
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>