Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elo onnistui sijoitustoiminnassaan maailmantalouden vaikeuksista huolimatta

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.6.2015

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 4,9 prosenttia.
  • Sijoitusten markkina-arvo kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 20,7 miljardiin euroon.
  • Vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteesta. Vakavaraisuusaste oli 27,5 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Toiminta tehostui edelleen ja hoitokustannussuhde oli 77 prosenttia.

– Elon alkuvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Sijoitusten hyvät tuotot heijastuivat vakavaraisuuteemme ja vakavaraisuusaste nousi 27,5 prosenttiin vastuuvelasta, kun se vuodenvaihteessa oli 25,8 prosenttia. Toimintamme tehokkuus oli erinomainen etenkin huomioiden yhä käynnissä oleva yhtiön rakennustyö. Alkuvuoden aikana suurin osa fuusion edellyttämistä järjestelmähankkeista on saatu valmiiksi, ja pystymme nyt panostamaan entistä enemmän palvelujemme kehittämiseen, kertoo kesäkuun alussa Elon toimitusjohtajana aloittanut Satu Huber.

Elon vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa 4 493 miljoonaa euroa (4 042 milj. e 30.6.2014). Liikekuluihin Elo käytti 77 (80) prosenttia vakuutusmaksun hoitokustannusosista.

Osakesijoitukset tuottivat parhaiten

Elon sijoitusten kokonaistuotto oli kesäkuun lopussa 4,9 (3,6) prosenttia.

– Elon sijoitustuotto säilyi vuoden alun hyvällä tasolla huolimatta toisen vuosineljänneksen voimakkaista osake- ja korkomarkkinaliikkeistä. Kesäkuun lopun tuottotaso ei muuttunut merkittävästi maaliskuusta. Kaikki omaisuuslajit tuottivat positiivisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, joiden tuotto ylsi 13,4 (5,4) prosenttiin. Erityisesti eurooppalaiset osakkeet tuottivat alkuvuonna hyvin, 13,8 prosenttia. Myös pääomasijoitusten tuotto oli erinomaisella, 14,6 (7,5) prosentin tasolla.

– Elon osakeriskiä kevennettiin jonkin verran huhtikuusta lähtien. Osakemarkkinoiden hinnoittelu on pysynyt keskimääräistä korkeampana, eikä kuluvan vuoden tulosodotuksissa ole tapahtunut selkeää käännettä parempaan, Hiidenpalo kertoo.

Elon korkoriskisijoituksissa jatkettiin sijoitusten hajauttamista euroalueen ulkopuolelle ja korkoriskiasema pidettiin maltillisena alipainottamalla erityisesti Eurooppaa. Yritysten joukkovelkakirjoja vähennettiin kevään aikana. Mataliksi painuneista korkotasoista johtuen korkosijoitusten tuotto oli 0,2 (2,9) prosenttia.

Muista sijoituksista hedge fund -sijoitukset tuottivat 1,7 (3,2) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,4 (2,3) prosenttia.

Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,8 prosenttia (1.7.2010–30.6.2015) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 5,1 prosenttia (1.7.2005–30.6.2015). Vuosien 2005–2013 osalta laskennassa on käytetty LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Markkinajohtaja vakuutusten lukumäärässä

Elo on vakuutusten lukumäärässä markkinajohtaja niin TyEL- kuin YEL-vakuutuksissa. Elossa oli kesäkuun lopussa 45 800 (47 100) TyEL-vakuutusta ja 85 600 (88 500) YEL-vakuutusta. Yhteensä Elossa oli vakuutettuna 470 300 (478 800) yrittäjää ja työntekijää.

– Olemme onnistuneet alkuvuonna uusmyynnissä hyvin. Lisäksi vuoden 2015 kolme siirtokierrosta ovat kasvattaneet Elon maksutuloa 3,4 miljoonaa euroa, kuvaa Satu Huber.

Elo maksoi alkuvuoden aikana yhteensä noin 1 414 (1 352) miljoonaa euroa eläkkeitä 220 000 (221 000) eläkkeensaajalle.

Suomen talouden haasteet jatkuvat

Maailmantalouden kehitykseen ja sijoitusympäristöön vaikuttavat yhä keskeisesti keskuspankkien toimenpiteet ja niihin kohdistuvat odotukset. Euroopan keskuspankki jatkaa voimakasta rahapoliittista elvytystä pitkälle ensi vuoteen, mikä tukee korko- ja osakesijoituksia. Toisaalta Yhdysvaltojen keskuspankki valmistautuu jo ohjauskorkojen varovaiseen nostamiseen. Eriytyminen eri talousalueiden välillä voi lisätä sijoitustuottojen ja valuuttamarkkinoiden epävakautta, joten sijoitusnäkymät loppuvuodelle ovat epävarmat.

– Lähiajan merkittävin maailmantalouden riski liittyy Kiinan talouden kehitykseen. Maassa haetaan muutosta perinteiseen investointi- ja vientivetoiseen kasvumalliin samaan aikaan, kun osakemarkkinoiden kehitys näyttää erkaantuneen täysin reaalitalouden kehityksestä. Kiinan nuori osakemarkkina ylikuumeni alkuvuonna, ja kesän mittaan maan talouspolitiikan viranomaiset ovat hyvin poikkeuksellisin keinon yrittäneet vakauttaa markkinaliikkeitä. Euroalueella Kreikan talousahdingon ratkaisuyrityksissä on edetty, mutta tilanne on edelleen epävarma ja haastava, arvioi Hanna Hiidenpalo.

Suomen taloustilanne näyttää yhä vaikealta.

– Vaikka muun Euroopan talouskehitys on jo piristynyt, se ei toistaiseksi ole vielä pystynyt kohentamaan Suomen investointi- ja tuotantotarvikevetoista teollisuutta. Viime viikkoina tapahtunut raakaöljyn hinnan alentuminen pitää yllä Suomelle tärkeän kauppakumppanin, Venäjän, talousahdinkoa ja hidastaa osaltaan taloutemme elpymistä. Teollisuuden suhdannebarometrit ja kuluttajanäkymät viittaavat heikkona jatkuvaan loppuvuoteen, toteaa Hiidenpalo.

Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Liite: Elon osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 >

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>