Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitusten tuotto pysyi positiivisena poikkeuksellisen epävarmassa markkinatilanteessa

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.9.2015:

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto ajalta 1.1.−30.9.2015 oli 2,4 prosenttia.
  • Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 20,1 miljardia euroa.
  • Elon vakavaraisuus säilyi vahvana sijoitusmarkkinoiden heilahteluista huolimatta. Vakavaraisuusaste oli 23,9 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,1-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Elon vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 3 907 miljoonaa euroa.

– Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus kasvoi selvästi loppukesän aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatiin selviä merkkejä Kiinan talouskasvun hidastumisesta, mikä yhdistettynä muiden kehittyvien maiden talouksien edelleen jatkuvaan heikkouteen on aiheuttanut sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen voimakasta heiluntaa. Kehittyvien markkinoiden talouskasvun hidastuminen heijastuu väistämättä muuallekin, sillä niiden osuus globaalista taloudesta on nykyään jo 40 prosenttia. Länsimaiden talouskasvu on kuitenkin edelleen kohtuullista, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakemarkkinoiden lasku jyrkentyi

Raaka-ainehintojen lasku ja Kiinan talouden epävarmuus on siirtynyt osakemarkkinoille, joiden lasku jyrkentyi elokuussa. Erityisesti sykliset toimialat ja kehittyvät markkinat ovat olleet heikkoja.

– Yritysten tulosennusteita on laskettu myös ensi vuodelle. Osakemarkkinoiden kevään korkea hinnoittelu on laskenut useimmilla markkinoilla lähelle pidemmän aikavälin keskimääräisiä tasoja. Euroopan osakemarkkinat ovat tuottaneet vuoden alusta Yhdysvaltain markkinoita paremmin, mutta laskeneet kevään huipuista Yhdysvaltoja enemmän, Hanna Hiidenpalo kertoo.

Elon osakesijoitukset tuottivat 4,7 (7,3) prosenttia. Noteeraamattomat osakesijoitukset ylsivät 12,1 (9,7) prosentin tuottoon ja pääomasijoitukset 18,7 (15,4) prosenttiin. Elon osakeriskiä on kevennetty jonkin verran vuoden alun tilanteeseen nähden.

Koronnostot siirtyvät tulevaisuuteen

Läntisten teollisuusmaiden korkotaso on jatkanut kesällä alkanutta maltillista laskuaan myös syksyllä. Raaka-aineiden hintojen lasku ja globaalin talouskasvun hiipuminen ovat pitäneet inflaation alle keskuspankkien tavoitetason. Yhdysvaltain keskuspankki on joutunut toistuvasti lykkäämään suunniteltujen koronnostojensa aloittamista työllisyystilanteen selvästä piristymisestä huolimatta.

Kehittyvät maat ovat kärsineet rakenteellisista ongelmista jo jonkin aikaa. Elokuussa Kiinan keskushallinto salli entistä suuremman vaihteluvälin valuutalleen, mikä aiheutti äkillisen heikkenemisen renminbin ulkoisessa arvossa. Lähes kaikkien kehittyvien talouksien valuutat ovat heikentyneet loppukesästä lähtien, mikä on näkynyt erityisesti paikallisvaluutassa noteerattavien korkosijoitusten tuotoissa.

– Yrityslainojen marginaalit ovat kasvaneet heinäkuun loppupuolelta lähtien energia- ja kaivossektorin lisäksi myös muilla toimialoilla. Uusien yrityslainojen tarjonta on hiipunut selvästi epävarmuuden lisääntyessä. Vähensimme yrityslainojen osuutta sijoitusjakaumassamme merkittävästi jo keväällä, Hiidenpalo sanoo.

Elon korkosijoitukset tuottivat –0,2 (3,4) prosenttia. Lainasaamiset tuottivat 2,3 (2,2) prosenttia.

Kiinteistöjen tuotto hyvällä tasolla

Vakaata tuottoa epävarmassa taloustilanteessa tuottivat kiinteistöt, joiden osuus Elon sijoituksista oli syyskuun lopussa 14,2 (14,0) prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,8 (4,0) prosenttia. Erityisen hyvin tuottivat kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset, joiden tuotto ylsi 8,5 (4,1) prosenttiin.

Muista sijoituksista hedge fund -sijoitukset tuottivat 2,2 (5,3) prosenttia.

Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 4,4 prosenttia (1.10.2010–30.9.2015) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 4,6 prosenttia (1.10.2005–30.9.2015). Vuosien 2005–2013 osalta laskennassa on käytetty LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Loppuvuoden näkymät globaalissa taloudessa epävarmat ja ristiriitaiset

Kiinan talouden kehitys pysynee lähiaikoina globaalin talouskehityksen ja myös sijoitusmarkkinoiden suurimpana riskitekijänä. Kiinan talouspolitiikassa on kuitenkin merkittävää elvytysvaraa, jolla voitaneen tarvittaessa tukea talouden kehitystä.

OECD-talouksien lähiajan näkymät ovat vielä kohtuullisen hyvät etenkin Yhdysvalloissa ja osin myös euroalueella. Yhdysvalloissa taloustilanne saattaa edellyttää piakkoin jo keskuspankin ohjauskoron nostoa, mutta muualla OECD-alueella rahapolitiikka säilynee hyvinkin elvyttävänä vielä pitkään.

– Suomen talouskasvu ja eläkejärjestelmän kannalta tärkeä palkkasumman kasvu matelevat kuluvana vuonna nollan tuntumassa, Elon toimitusjohtaja Satu Huber arvioi.

– Suomen taloudessa ei valitettavasti ole lähiajoille vieläkään merkkejä kasvun käynnistymisestä.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2015, kalvosarja (pdf) > 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>