Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon tilinpäätös 2014: Fuusio onnistui odotusten mukaisesti

Elon ensimmäinen toimintavuosi sujui integraatiosuunnitelman mukaisesti.

  • Sijoitusten tuotto vuodelta 2014 oli käyvin arvoin laskettuna 6,2 prosenttia.
  • Vakavaraisuusaste säilyi vahvana koko vuoden ajan ja nousi vuoden lopussa 25,8 prosenttiin. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 2,1-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Työeläkeyhtiö Elo aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö yhdistyivät. Uusi työeläkeyhtiö sai toimintansa hyvin käyntiin ja asiakkaiden palvelutaso on pystytty pitämään hyvällä tasolla lukuisista muutoksista huolimatta.

– Elon synnyn takana oli työeläkealan mittakaavassa suuri fuusio, jonka toteuttaminen on vaatinut paljon työtä. Tämä työ kannatti tehdä. Jo sulautumisen valmistelun aikana tehty selvitystyö osoitti, että yhdistyminen on asiakkaillemme erinomainen ratkaisu. Yhdistettyämme voimavarat meillä on nyt mahdollisuus tarjota aiempaa kattavampia palveluja, sanoo Elon toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Toimintakustannukset pysyivät kohtuullisella tasolla integraatiokuluista huolimatta

Elon toimintakustannukset pysyivät kohtuullisella tasolla mittavista tietojärjestelmähankkeista ja muista integraatiokuluista huolimatta. Kokonaisliikekulut vuodelta 2014 olivat 128,3 miljoonaa euroa. Hoitokustannustulolla katettavat liikekulut olivat 92,2 miljoonaa euroa ja 74,3 prosenttia hoitokustannustulosta. Hoitokustannustulos oli 31,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli vuoden 2014 lopussa 25,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä parempi kuin Elon aloittaessa toimintansa. Vakavaraisuusaste ilman vakuutusriskejä varten varattua osaa oli 22,9 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 2,1-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Vakavaraisuuspääoman ja hoitokustannustuloksen perusteella asiakashyvityksiin käytettäväksi siirretään 56,4 miljoonaa euroa. Hyvityssiirto on 0,51 prosenttia TyEL-palkkasummasta.

Sijoitusten arvo nousi lähes 20 miljardiin euroon

Elon sijoitustoiminta saavutti 6,2 prosentin tuoton. Sijoitusten arvo nousi vuoden lopussa 19 615,8 miljoonaan euroon. – Tuottoa voidaan pitää jopa odotuksia parempana. Kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta, toimitusjohtaja Heiniö arvioi.

Omaisuusluokista parhaaseen tuottoon ylsivät osakesijoitukset, jotka tuottivat 9,8 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 8,0 prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 26,0 prosenttia ja pääomasijoitukset 18,9 prosenttia. − Osakesijoituksissa parhaat tuotot saatiin Yhdysvaltoihin ja kehittyvään Aasiaan tehdyistä sijoituksista, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon korkosijoituksissa valtiolainoja hajautettiin euroalueen ulkopuolelle ja valmistauduttiin nouseviin korkoihin. − Yritysten joukkolainat tuottivat varsinkin Euroopassa viime vuonna edelleen hyvin. Tähän vaikuttivat sijoittajien luottamuksen kasvu Euroopan keskuspankin toimiin sekä Etelä-Euroopan maiden taloustilanteen parantuminen. Vuoden toisella puoliskolla geopoliittiset jännitteet ja laskeva öljyn hinta lisäsivät epävarmuutta ja heikensivät korkeamman riskin yrityslainojen tuottoja, Hanna Hiidenpalo sanoo. − Korkosijoitusten 3,8 prosentin tuotto oli odotuksiin ja historiallisen alhaiseen korkotasoon nähden hyvä.

Elon yritysrahoituksen resurssit vahvistuivat oleellisesti fuusiossa, kun kahden yhtiön rahoitustoiminnot yhdistettiin. Vuoden aikana kehitettiin yritysasiakkaille tarjottavia rahoituspalveluja. Pienille ja keskisuurille yrityksille kehitettiin uusi lainainstrumentti, jonka tuotekehitys ja lanseeraus toteutettiin yhteistyössä Finnveran kanssa. Lainasaamiset tuottivat 3,1 prosenttia.

Hedge fund -rahastosijoitukset ylsivät 7,2 prosentin tuottoon. Elon kiinteistösijoitukset tuottivat 5,4 prosenttia. Toimistotilojen vajaakäyttö ja vuokrien alentuminen painoivat hieman Elon kiinteistöjen käypiä arvoja. Kansainväliset välilliset kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin. Parhaat tuotot saatiin Iso-Britannian ja Yhdysvaltain nopeasti parantuneilta kiinteistömarkkinoilta.

Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,6 prosenttia (1.1.2010–31.12.2014) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 5,2 prosenttia (1.1.2005–31.12.2014). Vuosien 2004–2013 osalta laskennassa on käytetty LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Elo on Suomen suurin yrittäjien eläkevakuuttaja

Elossa vakuutettujen yrittäjien ja työntekijöiden kokonaismäärä oli vuoden 2014 lopussa lähes puoli miljoonaa eli noin 485 000 henkilöä. Vakuutusten lukumäärässä Elo on markkinajohtaja niin TyEL- kuin YEL-vakuutuksissa. Vuoden 2014 lopussa Elon hoidossa oli noin 46 100 TyEL-vakuutusta ja 87 400 YEL-vakuutusta.

TyEL-vakuutusten maksutulo oli 2 600,0 miljoonaa euroa. Yrittäjien YEL-vakuutusten maksutulo oli 420,7 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo oli yhteensä 3 022,9 miljoonaa euroa.

Eläkkeiden käsittely- ja ratkaisutoiminta oli laadukasta ja nopeaa

Elo maksoi kuukausittain eläkettä noin 217 000 eläkkeensaajalle. Maksettavien eläkkeiden määrä kuukaudessa oli yhteensä noin 227,7 miljoonaa euroa. Koko vuodelta Elo maksoi eläkkeitä 2 731,9 miljoonaa euroa.

Elo antoi vuonna 2014 yhteensä 26 000 eläkepäätöstä. Eläkepäätösten määrä on pysynyt tasaisena verrattuna edeltäjäyhtiöiden vuonna 2013 tekemiin päätöksiin. Fuusiosta ja sen tuomista ylimääräisistä töistä huolimatta Elon eläke- ja kuntoutushakemusten käsittely oli jo ensimmäisenä toimintavuotena selvästi alan keskiarvoa nopeampaa. Päätökset annettiin vuoden 2014 aikana keskimäärin noin 7 päivää eli 15 prosenttia yksityisen sektorin työeläkealan keskiarvoa nopeammin.

Liite:

Elon tilinpäätöskalvot 2014 (pdf) >

Lisätiedot:
Lasse Heiniö, Elon toimitusjohtaja, puh. 020 703 5101
Hanna Hiidenpalo, Elon sijoitusjohtaja, puh. 020 703 5668

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>