Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sijoitusmarkkinoiden vahva alkuvuosi siivitti sijoitustuoton 5,3 prosenttiin

Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2015

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli 5,3 prosenttia.
  • Maaliskuun lopussa Elon sijoitusten arvo oli 20,9 miljardia euroa.
  • Vakavaraisuus jatkoi vahvistumistaan. Vakavaraisuusaste oli 29,6 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Osakemarkkinoilla hyvin vahva alkuvuosi

– Elon salkussa eri omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, jotka ylsivät 13,2 prosentin tuottoon. Parhaimmat tuotot saimme sijoituksista Suomeen ja muualle Eurooppaan. Suorat sijoitukset suomalaisiin osakkeisiin tuottivat peräti 20,1 prosenttia ja eurooppalaisiin osakkeisiin 17,0 prosenttia, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon osaketuottoihin ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikutti merkittävästi sijoitusten maantieteellinen painotus. Euroopan keskuspankin valtiolainojen osto-ohjelma siivitti eurooppalaisten osakesijoitusten tuotot erinomaiselle tasolle. Eurooppalaiset osakkeet nousivat lähes 17 prosenttia ja Suomen osakemarkkinat reilut 18 prosenttia. Myös kehittyvien maiden osakemarkkinat tuottivat hyvin, reilut 15 prosenttia. Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi nousi vain vajaan prosentin, joskin euromääräisenä tuotto oli lähes 14 prosenttia.

Myös euron heikkenemisellä dollaria vastaan oli merkittävä vaikutus tuottoihin. Osakemarkkinoiden tuottoa nosti alkuvuonna erityisesti hinnoittelun nousu ja valuutan positiivinen vaikutus euron heikentyessä.

– Osakemarkkinoiden arvostus on noussut osin jo korkealle tasolle. Reaalitalouden ja sijoitusmarkkinoiden kehitys näyttää eriytyneen, Hanna Hiidenpalo arvioi.

Korkosijoitukset tuottivat positiivisesti

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nähtiin yli kaksikymmentä erillistä ohjauskoron laskua maailmalla eri keskuspankeilta. Maaliskuussa Euroopan keskuspankin aloittama eurooppalaisten valtiolainojen osto-ohjelma on alentanut merkittävästi korkotasoa euroalueella.

Korkosijoituksissa jatkettiin Elon salkun hajauttamista euroalueen ulkopuolelle. Korkosijoitukset tuottivat 1,1 prosenttia huolimatta lähes nollaan tai jopa negatiiviseksi laskeneesta korkotasosta. Euroopan keskuspankin toimet tukivat niin valtio- kuin yrityslainasijoitusten tuottoja, jotka nousivat odotuksia korkeammiksi.

Elon kiinteistösijoitukset tuottivat 1,8 prosenttia. Parhaiten tuottivat kiinteistösijoitusrahastot, 3,8 prosenttia. Elon hedge-rahastot ylsivät 2,7 prosentin tuottoon.

– Sijoitustuottojen erinomainen kehitys näkyy vakavaraisuuden merkittävänä vahvistumisena. Vakavaraisuusaste nousi 29,6 prosenttiin vastuuvelasta, kun se vuoden vaihteessa oli 25,8 prosenttia, kertoo Elon toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

Vakavaraisuuspääoma oli 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Globaali talouskasvu jähmeää

Globaali talouskasvu oli vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotettua heikompi. Yhdysvalloissa talouskasvu näyttää jäävän noin 1,5 prosentin tasolle, kun odotukset vielä viime vuoden lopulla olivat 3 prosentin tuntumassa.

– Yhdysvaltojen kasvupettymyksen syynä näyttää olevan öljyteollisuuden hidastuminen, vahvistunut dollari ja globaalin talouden heikko kasvu sekä mahdollisesti myös ankara alkutalvi, Hanna Hiidenpalo arvioi.

– Euroopassa tilanne on kääntynyt parempaan. Talouskasvun piristymiseen ovat vaikuttaneet öljyn hinnan lasku, euron heikentyminen ja Euroopan keskuspankin massiivinen elvytys. Euroalueen pitkään nollaa hiponut kasvu on noussut lähelle 1 prosentin vuotuista tasoa.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2015, kalvosarja (pdf) >

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 020 703 5101
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>