Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon tilinpäätös 2015: Toiminta säilyi tehokkaana suurista järjestelmäprojekteista huolimatta

  • Elo sai toisena toimintavuotenaan kaikki fuusioon liittyvät suuret järjestelmäprojektit valmiiksi. Hoitokustannustulos oli erinomaisella tasolla fuusiokustannuksista huolimatta.
  • Sijoitusten tuotto vuodelta 2015 oli käyvin arvoin laskettuna 5,0 prosenttia. Sijoitusomaisuuden arvo nousi 20,5 miljardiin euroon.
  • Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla. Vakavaraisuusaste oli 24,1 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Elon toinen vuosi oli monella tavoin onnistunut. Toimintamme oli kustannustehokasta merkittävistä järjestelmähankkeista huolimatta. Elon liikekulut vuonna 2015 olivat 71,4 prosenttia vakuutusmaksun hoitokustannustulosta. Tämä takaa asiakkaillemme kilpailukykyiset vakuutusmaksualennukset. Vuodelta 2015 siirrämme asiakashyvityksiin 58,2 miljoonaa euroa eli 0,52 prosenttia TyEL-palkkasummasta. Kun fuusion hyödyt jatkossa alkavat realisoitua, olemme entistäkin kilpailukykyisempi, Elon toimitusjohtajana viime kesäkuussa aloittanut Satu Huber sanoo.

Elo säilytti asemansa Suomen suosituimpana työeläkeyhtiönä: suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkevakuutuksensa hoitajaksi. Elon hoidossa oli vuoden 2015 lopussa noin 85 000 yrittäjän eläkevakuutusta sekä 46 000 työnantajan ottamaa työeläkevakuutusta. Yhteensä Elossa on vakuutettuna lähes 500 000 työntekijää ja yrittäjää. Onnistumisen takeena hyvän asiakaskokemuksen tarjoamisessa on tiivis yhteistyö kumppaneiden eli LähiTapiolan ja Fennian kanssa.

Elo maksaa kuukausittain eläkettä noin 216 800 eläkkeensaajalle. Maksettavien eläkkeiden määrä kuukaudessa on noin 238 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Elon eläke- ja korvausmeno oli yhteensä 3 147 miljoonaa euroa. Eläkepäätöksiä annettiin vuoden aikana noin 22 700. Eläkehakemusten käsittelyprosessin hiomisen ansiosta eläkkeenhakijat saivat vuonna 2015 Elosta päätöksen hakemuksiinsa huomattavasti nopeammin kuin muista työeläkeyhtiöistä keskimäärin.

Finanssivalvonta toteutti vuoden 2015 aikana tarkastuksen työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnasta ja -hankkeiden rahoituksesta. Tarkennettu ohjeistus työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävästä toiminnasta tuli voimaan maaliskuun 2016 alussa.

– Olemme Elossa tyytyväisiä, että työeläkeyhtiöille on saatu yhteinen, täsmennetty ohjeistus työkyvyttömyysriskin hallinnasta. Työkyvyttömyyseläkemenoa ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä koko työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta, Satu Huber toteaa.

– Rakensimme viime vuoden aikana Elon uuden työhyvinvoinnin verkkopalvelun, jolla voimme tarjota entistä paremmin tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen laajalle joukolle pieniä ja keskisuuria asiakasyrityksiämme, Huber kertoo.

Sijoitusvuosi onnistunut suhteessa markkinoihin

Talouskasvun odotuksiin liittyvä voimakas epävarmuus vuoden 2015 aikana heijastui sijoitusmarkkinoiden tuottoihin, jotka jäivät maailmanlaajuisesti vaatimattomalle tasolle.

– Reaalitalouden ja sijoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta pystyimme turvaamaan vakavaraisuutemme ja saavuttamaan eläkevaroillemme vakaan tuoton, Satu Huber kertoo.

Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 5,0 prosenttia ja sijoitusten markkina-arvo nousi 20,5 miljardiin euroon.

– Tuotto pysyi positiivisena lähes kaikissa omaisuusluokissa ja suhteessa markkinatuottoihin Elon tuotot olivat hyvällä tasolla. Sekä alueelliset että toimiala- ja yrityskohtaiset painotuksemme olivat onnistuneita vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden, arvioi Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

– Kesään asti sijoitustuottomme kehittyivät vahvasti. Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus kasvoi selvästi loppukesän ja syksyn aikana, mutta loppuvuonna tuotto nousi takaisin kesän hyvälle tasolle.

Omaisuusluokista parhaan tuoton Elo sai osakesijoituksista, jotka ylsivät 13,0 prosentin tuottoon. Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 11,1 prosenttia. Noteeraamattomat osakesijoitukset tuottivat 26,2 prosenttia ja pääomasijoitukset 20,4 prosenttia.

– Korkomarkkinoiden heikentyneiden tuotto-odotusten seurauksena muun muassa valtiolainasijoituksia ohjattiin edelleen euroalueen ulkopuolelle, erityisesti Yhdysvaltoihin. Vähensimme jo kevään aikana luottoriskisijoituksia, Hiidenpalo kertoo.

Korkosijoitusten tuotto vuodelta 2015 jäi nollaan.

Kiinteistösijoitusmarkkinat pysyivät vilkkaina ja Elon tuotto kiinteistösijoituksista nousi 6,9 prosenttiin. Kotimaisten kiinteistösijoitusten tuotot olivat kotimaassa edellisvuoden tasolla ja kansainvälisten sijoitusten tuotot olivat erinomaiset. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 5,3 prosenttia ja kiinteistösijoitusrahastot 13,1 prosenttia.

Elon sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto viideltä vuodelta oli 4,5 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 4,8 prosenttia.

Taloudessa odotettavissa edelleen haastavia aikoja

 Näkymät vuoden 2016 talouteen ovat monella tavoin ristiriitaiset. Vuosi 2016 on alkanut sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuutta ovat tuoneet erityisesti maailmantalouden veturina toimivan Kiinan heikentyneet näkymät sekä öljyn hinnan lasku.

– Yhdysvaltain keskuspankki FED ehti nostaa ohjauskorkojaan viime vuoden lopulla hieman parantuneiden talousnäkymien pohjalta. Globaalisti ja euroalueella rahapolitiikka pysynee kuitenkin jatkossakin stimuloivana ja sijoitusmarkkinoita tukevana, jos talouskehitys ei vastaa odotuksia. Vuosi 2016 voi tarjota kuitenkin jo mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia pitkäaikaiselle sijoittajalle muun muassa osake- ja yrityslainamarkkinoilla, sijoitusjohtaja Hiidenpalo arvioi.

Elon tilinpäätös 2015, kalvosarja (pdf) >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>