Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon tilinpäätös 2016: Elon asema Suomen suosituimpana työeläkeyhtiönä vahvistui ja sijoitustuotot nousivat

Elon sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2016 oli 5,6 (5,0) prosenttia ja sijoitusomaisuus nousi 21,5 (20,5) miljardiin euroon. Elo vahvisti asemaansa Suomen suosituimpana työeläkeyhtiönä.

Elo on Suomen suosituin työeläkeyhtiö ja sijoitusomaisuudella mitattuna kolmanneksi suurin. Elo on vakuutusten kappalemäärällä mitattuna markkinajohtaja. Vuoden 2016 lopussa Elon hoidossa oli noin 45 100 TyEL-vakuutusta ja 84 600 YEL-vakuutusta ja vakuutettuina oli lähes 500 000 työntekijää ja yrittäjää. Elo maksoi eläkkeitä yhteensä 2 982,0 (2 857,6) miljoonaa euroa.

– Tavoitteenamme on tarjota alan paras asiakaskokemus yhdessä kumppaniemme kanssa. Tähän panostimme vuonna 2016, kun fuusion jälkeiset mittavat integraatiot olivat takana. Vuosi oli siirtoliikenteessä historiamme paras, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber. Siirtoliikenteessä vakuutuksenottajat voivat siirtää työeläkevakuutuksensa yhtiöstä toiseen neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen valmistautuminen oli suuri panostus.

– Halusimme varmistaa asiakkaidemme tietoisuuden uudistukseen liittyvistä muutoksista, joten satsasimme merkittävästi eläkeuudistuksesta viestimiseen. Eläkeuudistuksen voimaantulo edellytti muutoksia tietojärjestelmiin. Myös muutosten aikana pystyimme pitämään eläkeasiakkaidemme palvelun selvästi alan keskiarvoa nopeampana. Elosta sai esimerkiksi eläkepäätöksen keskimäärin noin 16 päivää työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin, sanoo Huber.

Vaiherikas ja haastava vuosi päättyi hyviin sijoitustuottoihin

Sijoitustoiminnassa vuosi oli poliittisista ja taloudellisista epävarmuuksista johtuen poikkeuksellisen vaihteleva. Monet poliittiset riskit toteutuivat, mutta markkinat saavuttivat jopa ennätystasoja.

Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto vuodelta 2016 oli 5,6 (5,0) prosenttia. Sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 21,5 (20,5) miljardia euroa eli kasvoi vuoden aikana miljardin. Elon sijoitusomaisuuden riskitasot ovat hyvin hallinnassa ja vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Vakavaraisuusaste oli 24,3 (24,1) ja vakavaraisuuspääoma 1,8-kertainen (2,0) vakavaraisuusrajaan nähden.

– Kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti. Elon sijoitusten kokonaistuotto ylitti odotukset ja erityisesti riskillisimpien omaisuuslajien tuotot olivat ilahduttavia, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo. 

Omaisuuslajeista parhaiten tuottivat osakesijoitukset 9,3 (13,0) prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 3,6 (0,0) prosenttia ja kiinteistösijoitusten tuotto oli 6,4 (6,9) prosenttia. Elon sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto (pro forma) viideltä vuodelta oli 6,7 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 4,6 prosenttia. Reaalituotto viideltä vuodelta oli 5,6 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 2,9 prosenttia.

Kehittämistä asiakasta kuunnellen

– Olemme kehittäneet erityisen voimakkaasti digitaalista palvelutarjontaamme ja otimme käyttöön muun muassa YEL-mobiilipalvelun, jolla yrittäjät pystyvät hoitamaan työeläkevakuutusasiat helposti. Uuden palvelun kehitystyö lähti liikkeelle asiakaspalautteiden analysoinnilla ja palvelu vastaa niihin kysymyksiin, joita asiakkaat puhelinpalvelussamme eniten kysyvät, sanoo Huber.

Asiakkaamme saivat vuoden 2016 aikana vakuuttamiseen liittyvät palvelut entistä nopeammin. Sekä vakuutushakemusten että maksumuutosten käsittelyaikoja saatiin vuoden aikana selvästi nopeutettua. 
Elo kehitti myös työkyvyttömyysriskin hallintaan uusia palveluja, joiden avulla voidaan tukea asiakasyrityksiä, jotta työelämän laatua voidaan parantaa ja suomalaisten työurien pidentää. Elo aloitti muun maussa suosittujen työhyvinvointikoulutusten järjestämisen sekä työnantaja- että yrittäjäasiakkailleen myös webinaareina, jotta entistä useampi asiakas voi osallistua koulutuksiin vaivattomasti.

Tulevaisuuden näkymät

– Toimintaympäristössämme tapahtuu suuria muutoksia. Esimerkiksi digitalisaatio, sote-uudistus ja kansallinen tulorekisteri ovat teemoja, jotka vaikuttavat lähivuosina merkittävästi niin Elon asiakkaiden kuin Elon toimintaan. Tulemme vaikuttamaan aktiivisesti työeläkealan yhteisissä kehityshankkeissa, joilla parannetaan Suomen kilpailukykyä ja suomalaista työelämää, sanoo Satu Huber.

Työeläkemarkkinoiden kilpailuolosuhteet ovat muuttumassa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti yhtiökohtaiset asiakashyvitysperusteet 14.2.2017. Perusteet tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen ja ne vaikuttavat ensimmäisen kerran vuoden 2019 vakuutusmaksuun. 

– Pidämme tärkeänä, että työeläkejärjestelmä säilyy riittävän yksinkertaisena ja läpinäkyvänä, kun kilpailuolosuhteita kehitetään, sanoo Huber.

Talouden näkymät

Sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut vuoden alkupuolella positiivista, varsinkin osakemarkkinoilla. Odotukset talouskasvusta globaalisti ovat myös parantuneet ja kasvun odotetaan nousevan yli 3 prosentin tasolle. Suomessa kilpailukykysopimuksen arvioidaan luovan edellytyksiä hyödyntää avautuvia vientimahdollisuuksia, mutta sopimuksen suotuisat vaikutukset näkyvät taloudessamme vasta viiveellä. Suomessa elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat kaiken kaikkiaan kirkastuneet etenkin rakentamisessa, palveluissa ja uudentyyppisessä viennissä, kuten autoteollisuudessa. 

– Vuoden 2017 sijoitusten tuottokehitys tulee heijastamaan monia epävarmuuksia ja tuotto-odotukset ovat totuttuja alhaisempia, mutta markkinat tarjoavat hyvän hajautuksen avulla aina sijoitusmahdollisuuksia pitkäaikaiselle eläkevarojen sijoittajalle, kertoo Hiidenpalo. 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811 
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668 
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

>vuosikertomuksetElon tulostiedot ja

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>